Bescherm uzelf tegen een overval in uw eigen huis

Een slimme beveiliging en een portie gezond wantrouwen zijn de beste middelen om uzelf te beschermen tegen een overval. Een goede tip is alleen de deur te openen voor mensen die u kent. Vertrouwt u het niet, dan biedt een bijzetslot met kierstandhouder de mogelijkheid de deur slechts een klein stukje te openen.

Het terugdringen van het aantal overvallen is een topprioriteit van het kabinet. De doelstelling is het totale aantal overvallen voor eind 2014 met maximaal 1.900 terug te brengen tot onder het niveau van 2006. Een kwart van het totale aantal overvallen vindt plaats in woningen.
 
Hoewel er in 2012 minder overvallen in woningen plaatsvonden dan in het jaar daarvoor, steeg het aantal woningovervallen op senioren van 173 naar 200. Samen met ouderenorganisaties worden nu maatregelen uitgewerkt om overvallen op 55-plussers tegen te gaan.

U kunt uzelf beschermen door goed te controleren voor wie u de deur opendoet. Als u het niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie.

ABUS Produkten voor een hogere aanwezigheid bescherming

Meer tips

Meer informatie en productvoorstellen vindt u in onze brochures over deurbeveiliging.

Meer over bescherming thuis