Minder verliezen door toezicht op medewerkers

Steeds meer ondernemingen worden bestolen door oneerlijke medewerkers. Het Britse Centre for Retail Research schat de schade door oneerlijke medewerkers in de detailhandel alleen al op bijna 5 miljard euro. Niet alleen de handel wordt erdoor getroffen, maar alle ondernemingen.
Met een videosysteem van ABUS in uw winkel of uw bedrijf kunt u verliezen en balansverschillen verminderen, evenals schade door fraude en verduistering.

Bescherm uw bedrijf woning © ABUS

Bescherm uw bedrijfseigendommen

In kantoorgebouwen bevinden zich naast gevoelige gegevens vaak dure hardware en waardevol meubilair. Op spullen waarvan men niet zelf de eigenaar is, let men vaak minder goed op. Het slordig omgaan met of opzettelijk vernielen van dure apparaten zoals printers, scanners, kopieermachines en computers kan schade en bedrijfsuitval veroorzaken. Videotoezicht zorgt ervoor dat zowel medewerkers als gasten zorgvuldiger omgaan met uw bedrijfsmiddelen.

Bewijs de schuld van oneerlijke medewerkers © ABUS

Bewijs de schuld van oneerlijke medewerkers

Vertrouwen is heel belangrijk. Ook in uw medewerkers. Uiteindelijk zijn het de medewerkers achter de kassa die controle hebben over de dagelijkse inkomsten. Helaas komt het regelmatig voor dat medewerkers uw vertrouwen misbruiken en hun salaris op illegale wijze aanvullen. Moderne videosystemen kunnen kassagegevens in het videobeeld integreren en daardoor het kasregister in de gaten houden. Dat betekent dat een greep in de kas of een frauduleuze kassabon onmiddellijk wordt opgemerkt. Voor deze manier van bewaking zijn bijvoorbeeld domecamera's erg geschikt.

Tip: met videobewaking uw service verbeteren

Zijn er klachten over een gebrekkige service? Is er niet opgeruimd en worden stoelen op de tafels gezet terwijl de gasten nog zitten te eten? Wilt u weten hoe een nieuwe medewerker zich gedraagt of controleren of uw medewerkers een rookpauze nemen terwijl het restaurant nog vol zit? Op dit soort vragen kan videobewaking antwoord geven. Met bewakingstechniek kunt u uw service verbeteren. Bijvoorbeeld met de super mini domecamera. Op het beeldscherm van de recorder ziet u het videobeeld van de hele gastenruimte. Met de beeldhoek van 160° ziet u in één oogopslag of er tafels vrij zijn zodat u uw medewerkers beter kunt sturen.

Waarschuwingsplicht van de werkgever

Videobewaking op de werkplek is een zeer gevoelig onderwerp vanwege de inbreuk op het algemene recht op privacy van de medewerker. Als werkgever bent u daarom verplicht aan de ondernemingsraad toestemming voor videobewaking te vragen en uw medewerkers te waarschuwen voor actieve videobewaking in uw bedrijf.

De waarschuwingssticker "videobewaking" van ABUS vindt u in de vakhandel.

ABUS-producten voor videobewaking op de werkplek