Brandbestrijding

Om een vuur te laten branden, moeten drie factoren in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. Deze drie factoren zijn:

  • brandbare stof (bijvoorbeeld hout)
  • zuurstof
  • ontbrandingstemperatuur (veroorzaakt door bijvoorbeeld een gloeiende sigaret of een brandglas)
Alle methodes van brandbestrijding zijn erop gebaseerd een of meer van deze verbrandingsfactoren weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door verstikken (blusdeken, schuimblusmiddel), afkoelen (water) of door het aanleggen van een brandgang (bij bosbranden).

Meer over brandbescherming