ABUS-veiligheid – getest met brief en keurmerk

Certificaten garanderen een hoge, constante veiligheidsstandaard en de beste
kwaliteit. ABUS laat daartoe haar producten internationaal certificeren door onafhankelijke testinstituten.

ABUS © sxc.hu

CE-certificaat, internationaal

De CE-markering is een markering naar EU-recht voor bepaalde producten in samenhang met de productveiligheid. Door het aanbrengen van de CE-markering bevestigt de fabrikant dat het product voldoet aan de geldende wettelijke eisen van de EU en daarop getest werd. De markering betekent niet dat het product door onafhankelijke bureaus getest werd op naleving van de Richtlijnen. Als na de CE-markering een getal van vier cijfers is aangebracht, dan wijst dit op de betrokkenheid van een benoemde instantie in het proces van de conformiteitsbeoordeling. De CE-markering is geen keurmerk (kwaliteitswaarmerk).

http://ec.europa.eu

Dansk Varefakta Naevn, Denemarken

Varefakta test en certificeert fietssloten in Denemarken. Naast fietssloten worden ook andere producten op food- en non-foodgebied onderscheiden met het keurmerk. Als ideaal kent de organisatie, die vertaald 'Deens Instituut voor Informatieve Markering' heet, de beschikbaarstelling van noodzakelijke, voldoende en expliciet getest informatie ten behoeve van eenvoudige besluitvorming voor eindconsumenten, afhankelijk van gebruik, eisen en budget.

http://varefakta.dk/

EN 54, Denemarken

De EN 54 is een Europese productnorm van de CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Hoofdzakelijk in Denemarken moeten rookmelders aan deze norm voldoen.

www.cenelec.eu

F & P, Denemarken

Als toonaangevende verzekerings- en pensioenmaatschappij in Denemarken fungeert F & P (Forsikring & Pension) als controleorgaan voor gecertificeerde beveiligingsproducten en installaties. F & P zorgt bij de certificering voor de naleving van verplichtingen en voorschriften bij het bouwen en gebruiken van alarm- en brandalarmsystemen.

www.fpsikring.dk

INCERT, België

Het INCERT-certificaat is een kwaliteitsstandaard voor alarmproducten. Vooral in België hebben deze certificaten grote betekenis (ca. 210 INCERT-erkende installateurs).
Zonder een erkenning door INCERT mogen daar geen alarmproducten verkocht worden. Het wordt in veel delen van Europese Unie gezien als voorwaarde voor verdere certificering.

www.incert.be

NCP, Nederland

Sinds 1994 certificeert het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) inbraak- en brandalarmproducten voor de Nederlandse markt. Daarbij worden NCP-certificeringen niet verstrekt op grond van bestaande certificeringen van een product, maar alleen na een nauwgezette verificatie van zijn kenmerken.
De certificering berust daarbij op exacte tests van de eigenschappen en de veiligheid van de producten. Een verificatie van de technische gegevens en functies zorgt naast de technische ook voor de functionele veiligheid.

www.ncp.nl

Norges Forsikringsforbund, Noorwegen

Door dit certificaat worden fiets- en motorsloten in Noorwegen erkend door verzekeraars. Om te slagen voor de erkenning kan het SSF-certificaat als basis worden genomen.

OSIMZ – Moskou, Rusland

Hier gaat het om een certificering die de basis vormt voor export van sloten in de Russische federatie.

Sold Secure – Northants, Groot-Brittannië

Sold Secure is een testinstituut in Groot-Brittannië dat fietssloten in drie categorieën certificeert. Hierbij lopen de certificeringstrappen van Brons via Zilver tot Goud. Sold Secure staat in nauwe verbinding met de Engelse verzekeringsmaatschappijen. Deze richten zich bij verzekeringsbescherming op de Sold Secure-erkenningen van de desbetreffende sloten. De erkenningen op fietsgebied worden jaarlijks vernieuwd, d.w.z. dat de erkenning elk jaar opnieuw getest en geverifieerd wordt.

www.soldsecure.com

Stichting ART, ANWB, RAI, TNO, Nederland

Stichting ART verstrekt tot vijf sterren voor verschillende testcategorieën die fietsen en motoren omvatten. Het zogenaamde MBT-nummer wordt productspecifiek verstrekt.

Svenska Stölldskyddsföreningen, Zweden

Het Institut SSF test sloten in de meest uiteenlopende categorieën zoals fiets-, motor-, boot- en sneeuwscooter-sloten. Op basis van deze testresultaten worden de certificaten door SBSC verstrekt en beheerd. De keurmerken vormen de basis voor een optimale verzekeringsbescherming.

THATCHAM VEHICLE SECURITY, Groot-Brittannië

Het instituut test sloten voor gemotoriseerde tweewielers in een eenheidscategorie.

www.thatcham.org

Vahinkovakuutusyhtiöiden Hyväksymä, Finland

Het instituut test en certificeert fiets- en motorsloten in Finland.

Andere internationale thema's