CE Zertifikat © iStockphoto.com / thelinke

CE-certificaat

Met de CE-markering, die staat voor 'Communautés Européennes' ('Europese Gemeenschap'), zien consumenten in één oogopslag dat een product voldoet aan de eisen die de fabrikant zijn opgelegd door de Europese Unie. De CE-markering wordt aangebracht als voor het product een Richtlijn bestaat.
De fabrikant bevestigt daarmee te voldoen aan de CE-Richtlijnen. Derhalve is deze markering er een aanduiding voor dat het gemarkeerde product voldoet aan de wettelijke eisen van de EU op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. De CE-markering is geen kwaliteitswaarmerk, maar een verklaring van de fabrikant over het naleven aan EU-Richtlijnen. Voorwaarde is de controle en bevestiging van de overeenstemming met de normen door een onafhankelijk bureau.
In wezen vervult het een functie van toezichtsteken dat bijvoorbeeld de controle van producten door ambtenaren van de arbeidsinspectie in de EU-landen moet vergemakkelijken.

Andere keurmerken