Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide, ook CO of koolstofmonoxide genoemd, is een giftig gas dat men niet kan zien, proeven of ruiken. CO ontstaat onder andere bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas, kolen, hout, houtskool en petroleum. Deze wordt echter pas gevaarlijk als de verbranding in gesloten ruimtes plaatsvinden en niet zoals tijdens het barbecuefeestje in de buitenlucht. Bij defecte apparaten of installaties ontstaan een retourstroom van het rookgas.

Dan trekt bijvoorbeeld de rook van de open haard naar de woonkamer en wordt niet helemaal via de schoorsteen afgevoerd of de rookgassen van het gasfornuis in de keuken worden niet naar buiten geleid. Ook in garages ontstaat op deze wijze vaak te veel koolmonoxide.
Het koolmonoxide hoopt zich soms zelfs gedurende meerdere dagen op zodat zich een sluimerende vergiftiging voltrekt – tot de concentratie koolmonoxide te hoog is geworden voor de mens.

Typische gevaarbronnen:

Verstopte schoorstenen

Als een schoorsteen verstopt is, kunnen de rookgassen uit de woning of het huis niet meer voldoende of zelfs helemaal niet worden afgevoerd. Verstopte schoorstenen – door vogelnesten of ander onheil – zijn een veel voorkomende reden dat mensen in hun slaap door een koolmonoxidevergiftiging sterven.

Open haard, gasfornuis, olie- en gaskachel, grills

Apparaten die werken op fossiele brandstoffen vormen een andere bron van gevaar. Fossiele brandstoffen zijn kolen, aardolie en aardgas, die in veel apparaten in huis en in de tuin worden gebruikt zoals:
open haarden en kachels

Gasfornuizen
Olie- en gasverwarmingsapparaten met een olie- of gasverwarmingsketel of vaste fossiele brandstoffen als hout, kolen of pellets, geisers, hout- of elektrische grills.

Meer over het onderwerp bescherming tegen koolmonoxide