Controlelijst voor een veilig huishouden

De meeste ongelukken gebeuren thuis. Onze controlelijst laat u zien hoe u de kans op ongevallen zoveel mogelijk kunt beperken. Met de volgende tips loopt u minder gevaar.

Alles een eigen plek

Om een veilige omgeving te creëren, is opruimen belangrijk. Dat gaat gemakkelijker als alles een eigen plek heeft. Emmers, bezems en andere voorwerpen in gangen, doorgangen of op trappen zijn gevaarlijke struikelblokken.

Werkkleding

Draag geschikte kleding als u thuis aan het werk bent. Wijde mouwen en losse kleding kunnen achter deurklinken en meubels blijven haken. Schoenen met lage hakken geven de voeten houvast. Bescherm uw handen met handschoenen tijdens het werken met water, bijtende stoffen en tuinieren. Draag nooit scherpe voorwerpen zoals scharen en messen los in uw zakken.

Vloeren, tapijten en trappen

Op losse lopers of voetenschrapers kunt u gemakkelijk uitglijden. Bevestig deze daarom op de vloer of gebruik een rubberen onderlegger. Let ook op de stootranden aan tapijten of traplopers. Als deze niet goed zijn bevestigd, kunt u erover struikelen. Het is belangrijk een geschikt onderhoudsmiddel voor uw vloer te gebruiken. Ongeschikte onderhoudsmiddelen, bijvoorbeeld boenwas op een stenen vloer, maken de vloer glad.

Ladders en trapjes

Gebruik een ladder of huishoudtrap als u iets wilt pakken waar u niet bij kunt. Ongelukken komen geregeld voor doordat mensen stoelen en tafels als klimmateriaal gebruiken. Let bij de aanschaf van een ladder of trap op het GS-veiligheidskeurmerk.

Omgaan met elektrische stroom

Gebruik geen defecte elektrische apparaten, contactdozen, schakelaars en aansluitleidingen. Apparaten met snel draaiende delen zoals mixers, koffiemolens, sapcentrifuges, centrifuges mogen pas worden geopend als de bewegende delen stilstaan. Gebruik alleen meervoudige wand- of tafelcontactdozen. Tussenstekers (zogenaamde driewegstekers) zijn gevaarlijk en daarom verboden. Laat reparaties en de installatie van nieuwe apparatuur over aan een vakman. Ga niet zelf knutselen!

Omgaan met gas

Gasapparaten mogen alleen worden gebruikt als er geen gas meer kan ontsnappen nadat de vlam is uitgegaan. Laat onderhoud en reparatie van apparaten en leidingen over aan vakman. Als u gas ruikt, open dan de ramen, sluit de kranen en gebruik geen elektrische schakelaars. Vonken kunnen een explosie veroorzaken!

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Op de originele verpakking kunt u aan de veiligheidsadviezen en symbolen zien hoe gevaarlijk een stof is. Zuren, logen, benzine, spiritus en andere gevaarlijke stoffen kunt u beter niet overgieten in drankflessen. Door verwisseling kan ernstige gezondheidsschade ontstaan.

Voorkomen van branden

Gebruik voor het aansteken van vuur in de barbecue een barbecue aansteker! Bij het gebruik van benzine of spiritus kan een steekvlam ontstaan waardoor kleding of gordijnen vlam kunnen vatten. Gebruik geen water om brandend vet in een pan te blussen vanwege explosiegevaar. Probeer in plaats daarvan het vuur met een deksel of katoenen doek (handdoek, tafellaken) te verstikken. Met vlekkenwater en wasbenzine kunt u het beste buiten werken omdat de damp brandbaar is. Wees voorzichtig met spuitbussen. Deze kunnen exploderen als ze heet worden. Aarzel niet de brandweer te waarschuwen als u een brand niet snel kunt blussen met een brandblusspray of brandblusser. Vermijd dat de brand zich uitbreidt door tocht.

Motorgrasmaaiers

Gebruik alleen motorgrasmaaiers met een keurmerk en volg de gebruiksaanwijzing op. Het is verstandig schoenen met stroeve profielzolen te dragen en niet zonder grasvangkorf of geleideplaat te werken. Verwijder voordat u gaat maaien stenen en andere voorwerpen van het gazon. Til een draaiende maaier niet op, maar wacht tot de messen stilstaan. Bij het schoonmaken of onderhoud aan het apparaat is het verstandig de stekker uit het stopcontact te halen of de bougiekabel los te maken. Let tijdens het maaien op het elektriciteitssnoer.

Meer over bescherming tegen ongevallen

Fietsveiligheid

Hoe vind ik de juiste fietshelm? Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een fietshelm? Hier vindt u een overzicht.

meer

Kinderveiligheid

Met eenvoudige veiligheidsmaatregelen kunt u kinderen beter beschermen.

meer

Ladingsbeveiliging

Als ugoederen transporteert die onvoldoende zijn beveiligd, riskeert een boete. De belangrijkste feiten over ladingsbeveiliging leest u hier.

meer