Ladingsbeveiliging

Voor de meeste automobilisten is het vanzelfsprekend: voordat de tocht begint, wordt de veiligheidsgordel omgedaan. Wie dat niet doet, brengt zijn veiligheid in gevaar en riskeert een boete van 140 euro. Hetzelfde geldt voor de lading die in, aan en op de auto wordt vervoerd. Als een automobilist deze niet goed beveiligd, riskeert hij een boete en brengt hij zijn eigen en de gezondheid van anderen in gevaar.

Het is belangrijk dat de lading van een personenauto of motor geen gevaar oplevert tijdens normaal gebruik van het voertuig, inclusief een noodstop, uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek.

Goed geïnformeerd!

Wist u dat:

  • de lading onder meer beveiligd moet zijn tegen verschuiven, van het voertuig vallen en omvallen? Het niet naleven van deze regels kan een boete opleveren.
  • een normale 1,5 liter PET-fles bij een frontale botsing met 50 km/h kan veranderen in een 'projectiel' met een doorslagkracht van ongeveer een halve ton?
  • bij een ongeval ten gevolge van niet of onvoldoende beveiligde lading de verzekeringsdekking in gevaar komt? Voor de verzekeraars bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid zich te beroepen op grove nalatigheid en op basis daarvan een vergoeding van de schade af te wijzen.

Meer advies over bescherming tegen ongevallen