Behoud het overzicht!

Die lijst van waardevolle goederen – een overzicht van alle waardevolle voorwerpen en goederen in uw huis.

Welke dingen werden gestolen, wat zijn de bijzondere kenmerken van deze zaken en zijn er idealiter foto's die bij de identificatie verder helpen. Al deze informatie hoort in een lijst van waardevolle goederen. Komt het bij u tot een schadegeval – dus een diefstal na inbraak – dan overhandigt u deze lijst van waardevolle goederen aan uw verzekeringsmaatschappij en geeft u een exemplaar aan de politie. Daarmee helpt u de gestolen zaken te herkennen en de waarde voor bepaalde voorwerpen te taxeren.
Belangrijk is dat u de lijst van waardevolle goederen steeds actueel houdt. Zaken die naderhand als gestolen aangegeven worden, hoeft de verzekering niet te vergoeden.
Bovendien is het aan te bevelen uw eigendommen te markeren. Markeer uw goederen van waarde zoals elektrische apparaten of sieraden met markers, onzichtbare inkt of een gravure. Dat bemoeilijkt voor de dief het doorverkopen, en daarnaast laten deze voorwerpen zich eenduidig identificeren als ze door de politie teruggevonden worden.
Ook foto's van kostbaarheden zijn in geval van schade zeer nuttig. Daarmee laten bepaalde kenmerken, zoals kleuren, kleine beschadigingen of andere specifieke zaken, zich ideaal documenteren.
Belangrijk is, dat u de lijst van waardevolle goederen veilig bewaart, zodat hij in geval van een inbraak niet ontvreemd kan worden. Leg de lijst bijvoorbeeld bij vrienden of in een bankkluis.