Ben ik misschien onderverzekerd?

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering wordt een bepaalde verzekeringswaarde getaxeerd die in geval van schade door de verzekering gedekt en vergoed wordt. Dit bedrag duidt men aan als verzekerd bedrag. Relevant voor verzekerden is echter de verzekeringswaarde, die overeenkomt met de daadwerkelijke, actuele waarde van de verzekerde voorwerpen. Van een onderverzekering spreekt men altijd als het verzekerde bedrag lager is dan de daadwerkelijke verzekeringswaarde.

Dit is meestal het geval bij lopende overeenkomsten, bijvoorbeeld als de verzekeringswaarde tijdens de looptijd van de overeenkomst stijgt (bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe meubels). Dit moet aan de verzekeraar medegedeeld worden, omdat anders een onderverzekering ontstaat. Reden: de daadwerkelijk verzekeringswaarde is hoger dan het verzekerde bedrag.
In geval van schade betekent dit dat de verzekeringnemer rekening moet houden met een lagere uitkering, omdat niet de actuele verzekeringswaarde, maar het afgesloten verzekerde bedrag als basis voor de berekeningen geldt.

Het daadwerkelijke schadevergoedingsbedrag (wat krijg ik van de verzekering) is te berekenen uit het schadebedrag (hoe hoog is de daadwerkelijk schade) maal het verzekerde bedrag (hoe hoog is de waarde die ik in de overeenkomst heb opgegeven) gedeeld door de verzekeringswaarde (hoe hoog is de daadwerkelijke waarde van alle verzekerde zaken).

  Schadebedrag x verzekerd bedrag
 schadevergoedingsbedrag = _______________________________________
                     verzekeringswaarde

Bin ich vielleicht unterversichert? © iStockphoto.com / milanlj

Een voorbeeld van de berekening van het schadevergoedingsbedrag bij onderverzekering

Bijvoorbeeld: de verzekeringnemer heeft een inboedelverzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000 afgesloten. Door nieuwe aankopen ligt de daadwerkelijke verzekeringswaarde intussen echter op € 200.000. Nu treedt er een schade op van € 50.000. Als het verzekerde bedrag (en daarmee de te betalen premie) naar € 200.000 zou zijn aangepast, dan kunt u aanspraak maken op volledige schadevergoeding. Hebt u de verhoging van de verzekeringswaarde echter niet gemeld, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij maximaal € 25.000.

Bij enkele verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk een clausule tegen onderverzekering op te nemen in de overeenkomst. In dat geval ziet de verzekeraar in geval van schade af van het controleren van de verzekeringswaarde.