De kleine lettertjes

Wij hebben voor u de belangrijkste passages* uit verzekeringsovereenkomsten rondom het thema veiligheid bij elkaar gezocht en in begrijpelijke taal uitgelegd. Let er a.u.b. op dat wij op deze plek geen concrete opgave kunnen doen van percentages en/of bedragen, aangezien deze door de gedereguleerde verzekeringsmarkt van onderneming tot onderneming variëren.

* zonder aanspraak op volledigheid!

Kleingedrucktes © iStockphoto.com / Yuri_Arcurs

Let in uw verzekeringsovereenkomst op de volgende punten:

  • Individuele combinatiemeubels of keukens die speciaal aan het bewoonde gebouw zijn aangepast, zijn niet meeverzekerd! 
  • Niet verzekerd zijn schades die veroorzaakt werden door oorlog, binnenlandse onlusten, aardschokken of kernenergie.
  • De verzekering betaalt niet als een wisseltruc de oorzaak is.
  • Als men voor iemand de deur opent en vervolgens slachtoffer wordt zonder dat men zich bewust (lichamelijk) verzet heeft, dan heeft men geen recht op verzekeringsuitkeringen!
  • Treed er na de verzekeringsaanvraag een verhoging van het gevaar op en wordt deze niet gemeld aan de verzekeringsmaatschappij, dan heeft de verzekerde geen recht op betalingen. Een verhoging van het gevaar treedt bijvoorbeeld op als men zich langer dan 60 dagen buiten de woning ophoudt zonder dit te melden of als bijvoorbeeld voor renovatiewerkzaamheden een steiger wordt aangebracht.
  • Komt men met de verzekering de toepassing van bepaalde beveiligingen overeen (mechanische beveiligingen of alarminstallaties), dan kan zij de betaling weigeren als deze maatregelen op het moment van inbraak niet genomen waren.
  • Inboedelverzekeringen dekken fietsdiefstal niet altijd automatisch. Informeer bij uw verzekering of fietsdiefstal door uw verzekering wordt gedekt. Is dit niet het geval, dan dient men een speciale fietsverzekering af te sluiten. Enkele verzekeraars (o.a. ARAG, Nürnberger Versicherungsgruppe, Wertgarantie) geven korting als men een VdS-gecertificeerd tweewielerslot gebruikt!