De partiële inbraakverzekering – een extra optie voor inboedelverzekeringen

Een partiële inbraakverzekering is een extra overeenkomst bij een bestaande of nieuw af te sluiten verzekeringspolis, bijvoorbeeld een inboedelverzekering. De partiële inbraakverzekering is echter alleen mogelijk bij hoge verzekeringssommen.

Zij wordt als regel toegepast als de verzekeringnemer aanneemt dat een schade ter hoogte van de totale verzekeringssom onwaarschijnlijk is. Zodoende wordt slechts een vastgelegd percentage van de eigenlijke verzekeringssom gedekt.
Dit percentage van de totale waarde bepaalt tot welke hoogte de verzekeringsmaatschappij schade moet vergoeden (procentueel aandeel van het totaalbedrag van de verzekeringspolis).

Een partiële inbraakverzekering kan de premie voor de inboedelverzekering verlagen – maar ook tot onderverzekering leiden.
Met behulp van deze partiële inbraakverzekering kan de verzekeringnemer zijn premiebetalingen verlagen, want de basis voor de premie is altijd het verzekerde bedrag.
Zoals bij elke verzekering het geval is, moet men er ook bij zo'n aanvullende overeenkomst op letten dat de totale verzekeringssom niet te laag gekozen wordt en dus niet het gevaar van onderverzekering bestaat.

Die Bruchteilversicherung – eine Zusatzoption für Hausratversicherungen © iStockphoto.com / SuperCubePL