Videobewaking schrikt vandalen af © ABUS

Videobewaking schrikt vandalen af

Ingegooide ruiten, losgetrokken kabels of met graffiti besmeurde gevels zijn de bekende gevolgen van vandalisme. Maar de agressie van de daders kan zich ook ontladen in brandstichting, milieumisdrijven of huisvredebreuk. Daarbij richt de vernielingswoede zich zowel tegen openbare installaties als tegen privé-eigendommen.
Volgens statistieken van de politie gaat het vooral om overwegend jonge daders, onder wie ongeveer 30% jeugdigen tot 18 jaar en 10% kinderen onder de 14 jaar. Indien pedagogisch op de juiste manier toegepast, kan een duidelijk videobewijs bij deze groepen preventieve opvoedingsmaatregelen bevorderen en onder bepaalde omstandigheden een verdere misdaadcarrière voorkomen.

Vandalen en herrieschoppers schadden ondernemingen

Een bedrijfsgebouw wordt al snel doelwit van vandalen – en niet alleen in afgelegen industriegebieden. Een kapotte ruit door voetballende kinderen is nog wel het geringste kwaad. Dramatisch wordt het als opgeschoten lummels doelloos vernielingen aanrichten, zoals op de chaosdagen (1 mei) of na de nederlaag van hun boven alles geliefde voetbalclub.
Grote winkelcentra staan tegenwoordig meestal midden in het groen – een ideale uitnodiging voor nachtelijke vernielingsacties door vandalen, want hier komt maar zelden een politiesurveillance voorbij. Sommige daders schrikken er tegenwoordig zelfs niet voor terug kleine winkels in de buurt van stations of op andere drukke plaatsen in de stad te vernielen. Bij inbraken in banken en bedrijven die contact geld in huis hebben, komt het bovendien vaak voor dat inbrekers of rovers bij ontbreken van een buit hun frustratie botvieren op het gebouw of zich afreageren op gebrekkig beschermde camera' en deze vernielen.

Definitie van vandalisme

Onder vandalisme verstaat men destructieve drift of vernielzucht. Vandalisme is bewuste illegale (resp. normen overschrijdende) beschadiging of vernieling van vreemde eigendommen als doel op zichzelf. Het begrip is op een historische weinig onderbouwde manier afgeleid van de Vandalen. (...) Het verschijnsel is genoemd naar het volk van de Vandalen, dat onder andere Rome meermalen aanviel en daar verwoestingen aanrichtte. Tijdens de Franse Revolutie was Abbé Grégoire de eerste die het woord vandalisme gebruikte voor onnodige vernielingen in de kerk.

Bron: Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vandalisme; de tekst is beschikbaar onder de licentie 'Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen' .

Vandalisme in de openbare ruimte

Zich ongestoord kunnen bewegen op openbare straten en pleinen is een basisbehoefte van alle burgers. Helaas biedt de anonimiteit van de openbare ruimte echter ook grote vrijheid aan potentiële vandalen. Vandalisme is echter beslist geen fenomeen van de grote stad: de statistieken van de politie (over 2006) tonen aan dat vandalisme ook dikwijls in kleinere gemeentes voorkomt en in plaatsen met 20.000 tot 100.000 inwoners.

Wraak op de buren

Vandalisme stopt niet buiten het privédomein: burenruzies leiden niet zelden tot vernielde bloembedden, gesloopte tuinhuisjes en dergelijke. Probeer dat tijdig te voorkomen. Videobewaking biedt extra veiligheid, niet alleen tegen beschadiging van goederen, maar ook voor ongevallenpreventie en documentatie. Denk er alstublieft aan: u mag uw eigendom bewaken, maar in geen geval de tuin van uw buren of de straat voor uw huis.

Wat te doen in geval van schade?

Waarop moet u letten als u een opstalverzekering hebt? De meeste verzekeringen controleren de volgende punten:

  • Werd uw eigendom opzettelijk beschadigd of vernield?
  • Is de dader wederrechtelijk binnengedrongen in de verzekerde locatie?

Documenteer schade voor uw verzekering zeer zorgvuldig. Video-opnames met ABUS bewakingssystemen of opnames met uw digitale camera registreren elke detail en leveren bewijzen. Lees hier andere tips over het onderwerp verzekeringen en hoe u zich bij schade moet gedragen.

ABUS-producten voor videobewaking als bescherming tegen vandalisme