Videobewaking van openbaar toegankelijke objecten © iStockphoto.com / Bim

Videobewaking van openbaar toegankelijke objecten

Videobewaking in de openbare ruimte wordt vaak ten onrechte gelijkgesteld met controlewaanzin van de overheid.

Het feit is echter: videobewaking dient de gemeenschap en verhoogt de veiligheid. Gevaren zoals overval of beroving kunnen voor alle burgers gevaarlijk concreet worden en het is uiteindelijk de belastingbetaler die opdraait voor het verhelpen van de schade aan openbare gebouwen. Videobewaking levert in stedelijke omgevingen een bijdrage aan meer veiligheid – in parkeergarages, in het openbare verkeer, bij culturele evenementen en bij de beveiliging van druk bezochte objecten zoals ziekenhuizen, scholen, universiteiten of kerken.

In deze openbare ruimtes is videobewaking zinvol

Evenementen

Bij grote openbare evenementen is het belangrijk de situatie altijd onder controle te hebben om reacties op gevaarlijke situaties doelmatig te coördineren.
Naast gewelddaden, diefstallen of ongevallen laten ook de reguliere processen van een evenement bewaken. Is bijvoorbeeld de garderobe overvol? Of is er een flessenhals in de ingang, gedrang voor het podium of bevoorradingsproblemen bij de bar?

Exposities en musea

Musea, vernissages of expositieruimtes zijn steeds vaker het toneel van kunstroof. Als ze door camera's in het oog worden gehouden, voelen zich potentiële dieven, vandalen of zelfs overmoedige bezoekers zich echter verplicht zich passend te gedragen. Zo laten voorvallen zich meestal al vooraf voorkomen of – als er daadwerkelijk iets gebeurt – aan de hand van naadloze videoregistratie reconstrueren en oplossen.

Artsenpraktijken en klinieken

Instellingen voor de gezondheidszorg kunnen videobewakingscamera's gebruiken in verschillende werkterreinen. Ten eerste ter bescherming tegen dieven die het voorzien hebben op de dagopbrengst (praktijktarief) of dure medische apparaten en materialen (tandgoud, medicijnen). Ten tweede kan het praktijkpersoneel via videocamera's de wachtruimte goed overzien om de behandeling van de patiënten te optimaliseren en in noodgevallen snel in te grijpen.

Onderwijs

Scholen en onderwijsinstellingen komen steeds vaker in het vizier van dieven, inbrekers, vandalen en – heel verschrikkelijk – amokmakers, zodat een uitrusting met videobewaking ter bescherming van kinderen en docenten heel zinvol kan zijn. Het trio 'afschrikking, live-bewaking, informatie' vormt ook hier de kern van de positieve effecten van videobewaking.

Kerken en gedenktekens

Kerken, kapellen en historische bouwwerken worden dikwijls geteisterd door kunst- en cultuurdieven, maar worden ook getroffen door zinloze beschadiging. Oorzaken van de minachting voor cultuurgoederen liggen zowel in de afnemende religieuze worteling van de bevolking als in personeelsgebrek van kerkelijke instanties. Kerken staan overdag meestal open maar zonder dat er menen binnen zijn, en daardoor blijven waardevolle kunstvoorwerpen zonder toezicht. Videobewaking kan een einde maken aan deze missstanden.

Verkeersveiligheid en openbaar vervoer

Het werkgebied van videobewaking voor de bescherming van de verkeersveiligheid loopt uiteen van videocamera's in bussen en treinen van het openbaar vervoer tot bewaking in parkeergarages. Juist in onoverzichtelijke ondergrondse parkeergarages en op parkeerdekken voelen veel mensen zich bedreigd – videobewaking zorgt dan voor veiligheid. Verder zijn blikschade of wegrijden na een aanrijding dankzij bewakingscamera's sneller op te lossen. 

In deze openbare ruimtes is videobewaking zinvol © iStockphoto.com

ABUS-producten voor videobewaking in de openbare ruimte

Andere toepassingsgebieden voor videobewaking