Woordenlijst veiligheid: Alarm

  A | B | C | D | E | F | G | H | I |  K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

 
Actieve inbraakbeveiliging Al bij een poging tot inbreken wordt dit gemeld. Dat is mogelijk door alarmcomponenten die niet alleen draadloze technologie combineren met mechanische inbraakbeveiliging, maar ook deuren en vensters bewaken door middel van magneetveldsensors.
Activeren, deactiveren Bij het ‘activeren' van de alarmcentrale wordt alarm geslagen als de inbraakmelder in werking is gesteld. Bij het 'deactiveren' van de alarmcentrale volgt geen alarm. Gevarenmelders zijn anders geprogrammeerd: is bijvoorbeeld rook gedetecteerd, dan wordt ook bij een gedeactiveerde centrale alarm geslagen. 
Alarmcentrale, centrale De schakelcentrale van de totale alarminstallatie, die alle informatie verwerkt, op een passende manier doorstuurt en reageert.
Alarmgever Apparaat dat een alarmmelding akoestisch (sirene) of visueel (flitslicht) overbrengt. Ook kiezers zijn alarmgevers.
Alarminstallatie Gebruikelijke aanduiding voor inbraakalarmsysteem resp. gevarenalarmsysteem.
Alarmsoort De volgende alarmsoorten zijn mogelijk bij een alarminstallatie: intern alarm, lokaal alarm, extern alarm, stil alarm.
Alarmzone In elke zone wordt een melder (bij draadloos) resp. een groep melders (bij kabel) bewaakt. Deze melders kunnen afzonderlijk geprogrammeerd worden.
 
Begeleiding van de gebruiker Elektronisch bestuurde hulpfunctie voor de bediening van de alarmcentrale.
Bekabelde alarminstallatie Alarminstallatie waarvan de melders via kabels verbonden zijn met de centrale (zinvol bijvoorbeeld bij nieuwbouw resp. grote gebouwen).
Bekabelde melder Alarm- en gevarenmelders die via kabels verbonden zijn met de alarmcentrale.
Beschermd buitengebied Gebied buiten gebouwen dat is afgeschermd tegen neerslag (bijv. overdakte ingangen, terrassen enz.)
Bewegingsmelder Melders die personen herkennen aan de hand van zich voortbewegende warmte (PIR), ultrageluid (US) of microgolven/'radar' (MW).
Bewegingsmelder, huisdiervriendelijk Bewegingsmelder die dieren tot een bepaald maximumgewicht (bijv. 30 kg) negeert om vals alarm te voorkomen.
Binnenruimtebeveiliging Beveiliging van de binnenruimte van een object. Het gaat vaak om ruimtes die een inbreker niet kan omzeilen. In de regel worden bewegingsmelders en IR-detectors toegepast.
Binnensirene Signaalgever voor binnentoepassingen, gewoonlijk als puur akoestische signaalgever (in aanvulling op buitensirene)
Buitenschilbeveiliging Bij het beveiligen van de buitenschil worden alle toegangswegen tot het object bewaakt. Daaronder vallen bijvoorbeeld huisdeuren, terrasdeuren, kelderdeuren, luiken en vensters. Vaak worden voor deze beveiliging magneetcontacten, glasbreukmelders en draadloze vensterbeveiliging gebruikt.
Buitensirene Signaalgevers voor buitentoepassingen, gewoonlijk uitgevoerd als combisignaalgever (sirene + flitslicht).
 
Chipsleutel Elektronische 'sleutel' voor snelle toegang tot het gebouw zonder het invoeren van een code.
Codering van draadloze signalen Waarborgt een veilige, niet manipuleerbare overdracht van de signalen tussen de alarmcentrale en zijn componenten.
Combisignaalgever Gecombineerde signaalgever, bijv. sirene (akoestisch signaal) + flitslicht (visueel signaal).
Componenten Zie systeemcomponenten.
 
Display Weergaveveld voor het bedienen en programmeren van de centrale.
Double End Of Line (DEOL) Bedradingsvariant bij bekabelde alarminstallaties; ook via kabels verbonden zones van de Secvest 2WAY/Privest worden zo bedraad.
Draadalarmzone Alarmzone via welke een of meerdere draadmelders (doorgaans via seriële schakeling) bewaakt worden.
Draadloos bedieningspaneel Voor het gemakkelijk activeren en deactiveren van de centrale, bijv. in een tweede ruimte zoals de in- en uitgangsruimte. Bij het bidirectionele draadloze bedieningspaneel van de Secvest 2WAY kan tevens de status worden opgevraagd.
Draadloos bereik De maximale afstand tussen alarmcentrale en draadloze melder, varieert afhankelijk van de geaardheid van het gebouw.
Draadloze afstandsbediening Voor het gemakkelijk, locatieonafhankelijk activeren/deactiveren van de centrale, status opvragen, alarm in noodgevallen enz.
Draadloze alarminstallatie Alarminstallatie waarvan de melders via radiosignalen (draadloos) verbonden zijn met de centrale (snelle, gemakkelijke installatie, hoge flexibiliteit).
Draadloze alarmzone, draadloze zone Zone van de draadloze alarmcentrale, via welke elke afzonderlijke draadloze melder geïdentificeerd en bewaakt wordt.
Draadloze displaymodule Geeft aan welk magneetcontact (deur, venster enz.) geopend of gesloten is en waarschuwt bij opengelaten vensters; ook als standalone-functie (FTS-96 E zonder alarminstallatie).
Draadloze melders Alarm- en gevarenmelders die via radiosignalen (draadloos) met de alarmcentrale verbonden zijn.
Draadloze sleutelschakelaar Voor het gemakkelijk activeren/deactiveren van de centrale zonder invoeren van een code (door de sleutel).
Duplexantennetechnologie Combinatie van twee antennes, om 'gaten' in de draadloze verbinding uit te sluiten. Daarbij herkent een schakelaar (Power Analyzing Switch) welke antenne de beste ontvangst heeft. Duplexantennes vergemakkelijken de installatie.
 
FTS 96E Combinatie van mechanische vensterbeveiliging FTS 96 en een elektronische alarmmelder (in combinatie met de Secvest 2WAY).
 
Gebruiker Aan verschillende gebruikers van de alarminstallatie (bijv. eigenaar, huurder) kunnen afzonderlijke rechten en gebruikerscodes worden toegewezen.
Gevarenmeldinstallatie, gevarenmeldsysteem Alarmsysteem dat naast inbraak ook andere gevaren/noodgevallen herkent en alarm slaat.
Glasbreukmelders Deze melders reageren op brekend glas. Men onderscheidt passieve, actieve en akoestische glasbreukmelders.
 
Inbraakalarminstallatie,
inbraakalarmsysteem
Alarmsysteem dat inbraak herkent en alarm slaat (in de omgangstaal 'alarminstallatie').
Individuele identificatie van melders Exacte bepaling mogelijk van de melder die alarm heeft geslagen (zie ook draadloze alarmzone).
Installatie Montage van centrale en componenten incl. inbedrijfstelling.
Intuïtieve bediening Eenvoudige bediening van een apparaat door een menu dat de verwachtingen/denkwijze van de gebruiker volgt.
 
Magneetcontacten De melder herkent het als een venster, deur, rolluik, garagedeur enz. geopend wordt.
Medisch noodgeval Op personen betrekking hebbend medisch noodgeval waarbij via goed inspeelt op de verwachtingen en denkwijze van de gebruiker.
Module (Secvest 2WAY) zie Draadloze infomodule, Draadloze displaymodule, Draadloze universele module
 
Omtrekbeveiliging buiten Beveiliging van de omtrek van het terrein of voorterrein door bijv. IR-detectors, bewegingsmelders en/of bewakingscamera's met intelligente bewegingsdetectie.
 
Productopleiding Opleiding voor een bepaald product waarin de kennis centraal staat die nodig is voor het beantwoorden van gedetailleerde vragen van eindklanten.
Programmering Detailinstellingen van de alarmcentrale afhankelijk van eisen en wensen van de gebruiker (bijv. vastleggen van zones/deelgebieden).
 
Reactie op afstand, onderhoud op afstand Beheer/programmering van de alarmcentrale vanuit huis via de computer.
Relaisuitgangen Schakeluitgangen voor externe verbruikers (lichtregeling, elektrische rolluiken, andere signaalgevers enz.)
 
Sabotage, sabotagebescherming Bescherming waarmee elk component wordt bewaakt op sabotage zodat alarmcentrales en componenten in gedeactiveerde toestand niet kunnen worden gemanipuleerd. Het openen van melders en lostrekken van kabels leidt ALTIJD tot een alarm. Gewoonlijk worden de componenten beschermd door plafondcontact (alarm bij openen van de melder) en een wandlosrukcontact.
Statuslampje  Statusaanduiding die door middel van licht aangeeft of de centrale geactiveerd/gedeactiveerd is.
 
Telefoonkiezer Automatisch kies- en meldapparaat: alarmgever voor het overbrengen van spraakberichten.
Telefoonzender Automatisch kies- en overdrachtapparaat: alarmgever voor overdracht van digitale protocollen (voor alarmcentrales).
Trillingsmelders Deze melders detecteren vibraties die bij inbraakpogingen ontstaan.