Woordenlijst veiligheid: Sluitinstallaties

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

 
Aanwijsapparaat voor insnijdiepte Testapparaat om de kerfdiepte van een niet gedocumenteerde sleutel vast te stellen. Met het aanwijsapparaat is het niet mogelijk de exacte kerfdiepte te meten!
Actieve vergrendeling zie Stiftvergrendeling
Afbreekbeveiliging Onder afbreekbeveiliging verstaat men de bescherming van de sluitcilinder tegen het uittrekken resp. afbreken met behulp van speciaal gereedschap. De cilinder kan daarbij beschermd zijn door eigen constructieve eigenschappen of met een veiligheidsbeslag.
Asymmetrische cilinder Hieronder verstaat men sluitcilinders waarvan de binnen- en buitenzijde verschillende lengteprofielen hebben.
 
Basislengte Die basislengte van de cilinder beschrijft de van het systeem afhankelijke minimale lengte van midden voorplaatschroefgat tot linker resp. rechter kopse kant van de behuizing. In de fabrieksstandaard van ABUS Pfaffenhain onderscheidt men 5-stifts en 6-stifts producten. De basislengte van een 5-stifts systeem bedraagt 26,5 mm/26,5 mm en van een 6-stifts systeem 30,5 mm/30,5 mm.
Bedrijfszekerheid Dit is het vijfde cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens DIN EN 1303. Es is slechts één klasse van bedrijfszekerheid vastgelegd: Klasse 0: geen eisen aan bedrijfszekerheid.
Behuizing zie Cilinderbehuizing
Behuizingsstift Stiften van verschillende materialen, uitvoeringen en formaten die zich in de cilinderbehuizing bevinden. Ze blokkeren het sluitvlak bij uitgetrokken sleutel.
Behuizingsveren zie Drukveren
Beugeldiameter De beugeldiameter duidt op de diameter van de beugel die deel uitmaakt van het hangslot.
Beugelhoogte Onder de beugelhoogte verstaat men de binnenwerkse maat tussen de bovenkant van de slotbehuizing en de binnenkant van de sleutelboog.
De beugelhoogte kan variëren afhankelijk van het gebruiksdoel van het hangslot.
Beweegbare vergrendelingen  (uit de tekst van DIN EN 1303)
BHE Bundesverband der Hersteller und Einrichterfirmen für Sicherheitssysteme e. V., gevestigd in Dittweiler.
Bijzetslot  Onder bijzetslot verstaat men elke soort aanvullende, meestal naderhand aan te brengen veiligheidssloten voor vensters, glazen deuren en deuren. 
Blinde cilinder Blinde cilinders zijn profielcilinders voor het sluiten van deuropeningen met een uniforme vormgeving.
Blokkeerkogel Veiligheidselement in de vorm van een in de cilinderkern liggende stalen kogel die een verhoogde blokkeerribbel in de sleutel aftast. Als deze ribbel ontbreekt, bijv. bij gebrekkige sleutelkopieën, dan verdringt de veerbelaste behuizingsstift de blokkeerkogel door draaiing over 135° en wordt de behuizingsstift duurzaam ingesloten. 
Bolkappen  
Bontbaardslot Onder het bontbaardslot verstaat men het klassieke insteekslot voor kamerdeuren. De bediening geschiedt met een eenvoudige gietijzeren sleutel met sluitbaard.
Boorbescherming zie Uitboorbescherming
Boorbeschermingsbrug ook: hardmetaalbrug, boorbeschermingsplaat
De boorbeschermingsbrug is een U-vormige hardmetaalbrug die in de cilinderkern is geïntegreerd. Hij biedt optimale uitboorbescherming.
Boorgaatjes ook: bolkap, zijboring
Boorgaatjes zijn stompekegelvormige infrezingen, meestal op de sleutelborst, die in analogie met de sleutelinsnijdingen afgetast worden door beweegbare vergrendelingen.
Boorgaatjessysteem Type sluitcilinder waarvan de bijpassende sleutels in eerste instantie zijn voorzien van boorgaatjes.
Bouwcilinder Dubbele of halve profielcilinder met ruststand die in de bouwfase wordt toegepast en dient voor het sluiten van cilinderopeningen. Deze cilinders kunnen meestal gesloten worden met elke ter beschikking staande sleutel van om het even welk fabrikaat.
Brandbeschermingsdeur De brandbeschermingsdeur is een DIN-goedgekeurd bouwelement dat bij een opkomende brand gedurende een gedefinieerde tijd onbeschadigd standhoudt. De deuren worden, afhankelijk van de belaastbarheid, ingedeeld in verschillende klassen van brandwerendheid.
Brandbestendigheid Sluitcilinders moeten de controle volgens DIN EN 1634-1 (complete deur) succesvol doorstaan hebben. Het is niet noodzakelijk dat de sluitcilinders na uitvoering van de brandtest nog bediend kunnen worden. De inschaling van de messing profielcilinder kan in het algemeen in klasse 1 geschieden. Dit cijfer is het vierde cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens DIN EN 1303.
Brandweerdriehoek De brandweerdriehoek is een speciale knop volgens DIN 3223 die aan profielcilinders gemonteerd en met een speciale driehoeksleutel bediend kan worden.
Breukbescherming Constructieve maatregel die bewerkstelligt dat het afbreken van de cilinders ter hoogte van het schroefdraadgat (bijv. met een cilinderbreker) voorkomen of wezenlijk bemoeilijkt wordt. Deze maatregelen kunnen bijv. voorbereide breukplaatsen zijn die de cilinder gecontroleerd op een andere plaats laten breken.  
Buiskluis De buiskluis is een onderdeel van de sleutelkluis die in het metselwerk is ingebouwd. Hij is verkrijgbaar in lengtes van 120 mm of 160 mm.
 
CEN Comité Européen de Normalisation, Europees standaardisatiecomité gevestigd in Brussel.
Cilinderkernverlenging  zie Kernverlenging
Cilinderlengte  De cilinderlengte is de afmeting van de buitenzijde (kopzijde) tot de binnenzijde (kopzijde) bij profielcilinders.
Cliprozet Kunststof rozet in de vorm van een profielcilinder die op het eindstuk van de universele blindcilinder kan worden gestoken. Verkrijgbaar in twaalf kleuren.
Codestaaf De codestaaf is een werktuig voor het instellen van de verschillende kerfdiepten voor sleutelkopieermachines.
Contourprofiel Meervoudig paracentrisch gepatenteerd speciaalprofiel voor een verticale sleutelvoering, eenzijdig gekerfd. De sleutelschacht heeft een afgeschuind profielcontour dat een effectieve weerstand tegen 'lock picking' oplevert.
Conventionele sluitsystemen Onder deze aanduiding verstaat men als regel mechanische sluitsystemen waarvan de sleutelinsnijdingen kerfvormig gefreesd zijn.
Corrosiebescherming zie Zeewaterbestendigheid
Corrosiebestendigheid Dit is het zesde cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens DIN EN 1303. In combinatie met de temperatuurbestendigheid vindt de indeling van profielcilinders plaats in vier klassen: Klasse 0, A, B en C
 
Dagschoot De dagschoot is een onderdeel van het insteekslot dat door de sluithandeling wordt teruggetrokken uit de voorplaat en zo de vergrendeling van de deur vrijgeeft.
Degelijkheid Dit is het tweede cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens DIN EN 1303.
Diabolostiften ook: halterstiften
Aanduiding voor behuizingsstiften met een speciale vorm die bij 'lock picking' een sluitvlak voorkomen door zijdelings wegkantelen. Conform DIN 18252 moeten per sluitzijde twee stiften met deze eigenschappen ingezet worden. De stiften lijken door hun vorm op een halter.
DIN Deutsches Institut für Normung, gevestigd in Berlijn.
Doornmaat Afstandsmaat bij deurinsteeksloten. De doornmaat wordt gemeten van de voorkant van het insteekslot tot het hart van de tuimelaar resp. van het sleutelgat.
Draaadmontagebeugel zie Montagebeugel
Draaistangslot Meubelslot dat de meubeldeur via draaibare stangen op minstens twee punten sluit. Een draaistangslot bestaat uit de slotkast, de draaistangen en de sluithaken (greephaken). De sluithaken zijn bevestigd aan het boven- en ondereinde van de draaistangen. Zij haken vast achter de sluitpennen. Deze zijn in de boven- en onderzijde van het meubelstuk geschroefd.
Drukcilinder Hieronder verstaat men speciale cilinders die een sluitwerking omvatten met een sluitpen aan de achterkant die een gedefinieerde axiale beweging kan uitvoeren. De sluitpen aan de achterkant vergrendelt bijv. schuifdeuren. 
Drukstift Een drukstift dient als koppelingselement voor het overbrengen van het draaimoment tussen cilinderkern en sluitbaard, wat wordt geactiveerd door het insteken van de sleutel. De drukstiften worden toegepast bij knopcilinders en bij cilinders met nood- en gevarenfunctie resp. vrijloopfunctie.
Drukstuk Het drukstuk is een onderdeel van de halve cilinder met 8-voudig verstelbare sluitbaard. Het dient voor het instellen van de sluitbaardpositie.
Drukveren ook: stiftveren, behuizingsveren
Onderdeel van de stiftvergrendeling. Ze drukken het stiftpaar kernstift – behuizingsstift in een door de sleutel bepaalde positie resp. volledig in de cilinderkern.
Dubbele cilinder Deze zijn het meest gebruikelijk – ze laten zich van beide zijden met passende sleutels sluiten. Verkrijgbaar in varianten met verschillende behuizingsprofielen.
Dummy-kern De dummy-kern is een cilinderkern zonder profielering. Hij wordt toegepast in onze Express-Servicecilinders. Hij dient om de reeds voorgemonteerde delen (kern- en sleutelverlengingen, koppeling, sluitbaard en behuizingsstiften) in de cilinderbehuizing op hun plaats te houden. Bij de zelfmontage van de cilinder wordt de dummy-kern vervangen door een geprofileerde kern.
Dwarsbalk   zie Pantsernachtschoot
 
Effectieve verschillen Alleen door beweegbare vergrendelingen bepaalde variatie tussen sluitcilinders met gelijke constructie, die als doel heeft dat iedere sluitcilinder alleen gesloten kan worden met de bijbehorende sleutel. Het aantal effectieve verschillen is gelijk aan het aantal theoretische verschillen verminderd met de verschillen die door de fabrikant om technische redenen in mindering werden gebracht en de verschillen die in overeenstemming zijn met de beperkingen van DIN EN 1303 – 4.8.4. (uit de tekst van DIN EN 1303)
Eigen profiel Met eigen profielen duidt men profielen aan waaraan bijzondere contractuele eisen tussen fabrikant en vakhandelaar ten gondslag liggen. Eigen profielen worden gereserveerd met een gebiedsbescherming. Dit betekent dat door de fabrikant wordt gegarandeerd dat er in een gedefinieerde omtrek (meestal 50 km) geen andere handelaar deze profielen verkoopt. Met deze profielen heeft de handelaar de mogelijkheid zelf cilinders te bestiften, sleutels te snijden en sluitinstallaties te vervaardigen. Eigen profielen kennen echter ook beperkingen, ze zijn bijv. niet toegelaten voor het bouwen van sluitcilinders met VdS-certificaat.
Express-Servicecilinder Deze profielcilinder omvatten alle wezenlijke onderdelen die nodig zijn voor zelfmontage van een sluiting/sluitinstallatiescilinder van de systemen Standaard, Z14, V14, Y14 en W14. De sluitcilinders worden uitgevoerd met een dummy-kern zonder profilering. Voor het ombouwen naar een speciaal sluitsysteem moet der dummy-kern vervangen worden door de geprofileerde cilinderkern. Afzonderlijke onderdelen zoals kern- en sleutelverlenging, koppeling, sluitbaard en behuizingsstiften zijn al af fabriek voorgemonteerd. Alleen de kernstiften en de veerschijven moeten nog gecompleteerd worden.
 
Frezen voor boorgaatjes Dit is een stompekegelvormige frees voor het frezen van de boorgaatjes.
 
Gebruiksklasse De gebruiksklasse is het eerste cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens DIN EN 1303. Klasse 1 – voor gebruikers met een hoge motivatie voor zorgvuldigheid en bij geringe waarschijnlijkheid van misbruik, wordt algemeen toegepast.
Gelijksluitendheid Onder gelijksluitendheid verstaat men een set cilinders en sleutels die onderling sluiten, en die derhalve alle dezelfde opbouw resp. dezelfde codering hebben. Daarbij zijn cilinders van verschillende bouwtypes mogelijk.
Gevaarsleutelfunctie Functie die bewerkstelligt dat bij een dubbele profielcilinder bij een aan de ene zijde ingestoken en verdraaide sleutel het slot vanaf de andere zijde alleen gesloten kan worden met de gevaarsleutel. (uit de tekst van DIN 18252)
Gevarenfunctie Combinatie van vrijloopfunctie en gevarenfunctie
Gevarenfunctie ook: nood- en gevarenfunctie
Functie die bewerkstelligt dat bij een dubbele profielcilinder ondanks een aan de ene zijde ingestoken en verdraaide sleutel het slot toch vanaf de andere zijde gesloten kan worden met een tweede bijpassende sleutel. (uit de tekst van DIN 18252)
Gevarenfunctie met vrijloop Combinatie van vrijloopfunctie en gevarenfunctie
Groepssleutel Een groepssleutel (GS) is een sleutel van hoger niveau in een mastersleutelsysteem. Hij sluit alle cilinders van de aan hem toegewezen groep.
 
Halve cilinder De halve cilinder is een sluitcilinder met slechts één sluitzijde. In de fabrieksstandaard van ABUS Pfaffenhain bedraagt de basislengte van een 5-stifts systeem 26,5/9,8 mm en bij een 6-stifts systeem 30,5/9,8 mm.
Hardmetaalbrug zie Boorbeschermingsbrug
Hevel De hevel is een deel van de hevelcilinder, die als nachtschoot werkt (bijv. brievenbus).
Hevelcilinder ook: hevelslot, brievenbuscilinder
Hevelcilinders zijn sluitcilinders voor het sluiten van plaatstalen deuren, bijv. van brievenbussen of stalen kasten. Op de cilinder bevindt zich de hevel, die door de draaibeweging van de sleutel in de open- en dichtstand bewogen wordt en direct als grendel werkt. De sleutel kan in de regel alleen in de vergrendelde positie uitgetrokken worden (gedwongen vergrendeling).
Hevelvorm  
Hoofdsleutel De hoofdsleutel sluit alle verschillende sluitcilinders binnen een hoofdsleutelsysteem.
Hoofdsleutelsysteem (HS-systeem) Sluitinstallatie waarbij een hoofdsleutel alle in de sluitinstallatie aanwezige sluitcilinders kan sluiten.
De sluitcilinders van een hoofdsleutelsysteem worden zo ingericht dat met één enkele hoofdsleutel alle sluitcilinders van deze installatie te openen en te sluiten zijn. Op alle deuren kunnen zich sluitcilinders met verschillende sluitingen en eigen sleutels bevinden. Deze individuele sleutels passen slechts op één sluitcilinder resp. op meerdere gelijksluitende sluitcilinders.
Hoogvaste boorbescherming Gedefinieerde uitboorbeschermingsklasse voor profielcilinders volgens de ABUS Pfaffenhain fabrieksstandaard. Naast de standaard boorbescherming worden per sluitzijde telkens twee geharde stalen stiften in de cilinderkern en in de behuizing geplaatst, evenals ter bescherming van de behuizingsveren een 1 mm dikke hardmetalen naaldstift aan de kopse kant in de behuizing.
 
Inbraakwerendheid De inbraakwerendheid volgens DIN EN 1303 geeft aan in welke mate een sluitcilinder bestand is tegen grove mechanische, sporen veroorzakende inbraakvarianten. De cilinders worden daarbij ingedeeld in de Klassen 0 tot 2. Als inbraaksoorten worden beschouwd uitboren, beitelen, torderen en uittrekken van de cilinder en torderen van de cilinderkern. De tests worden uitgevoerd door een gevolmachtigd testinstituut dat de door de fabrikant beoogde klasse moet bevestigen.
Inloopbolkap zie Oploop- en uittilvlakken
Insteekslot Als insteekslot duidt men een slot aan dat in een voorbewerkte slotopening in de deur wordt gestoken en gewoonliojk samen met een sluitcilinder gemonteerd wordt. Leverbaar voor houten, stalen en buisprofieldeuren (= smaldeurslot).
Instelstuk Kalibreersteen voor meet- en testapparaten.
Inwendige aanslag ook: binnenaanslag
Door patenten beschermd kenmerk van enkele hoogwaardige sluitsystemen, waarbij de sleutel niet meer aanslaat tegen de cilinderkernkop, maar tegen een binnen in de cilinder verborgen aanslag. De speciale groef die in de sleutel nodig is om de inwendige aanslag te realiseren, vormt bovendien een technische kopieerbescherming.
ISO International Organization for Standardization, Internationale Organisatie voor Standaardisatie, gevestigd in Genève.
 
Kerfdiepte ook: trappen, kerfwaarde
Diepte van de insnijdingen in het oppervlak van de baard of de schacht van een sleutel.
Kerfwaarde zie Kerfdiepte
Kernstift Stiften die zich in de cilinderkern bevinden, met meestal een stompekegelvormige kop in verschillende lengtes en materialen. In combinatie met de insnijdingen in de sleutel wordt na volledig insteken van de sleutel in de cilinder het sluitvlak tot stand gebracht en kan de kern gedraaid worden. Speciale vormen van de kernstiften, bijv. door afschuiningen of insnoeringen, zijn mogelijk.
Kernverlenging ook: cilinderkernverlenging
Voor de constructieve aanpassing van profielcilinders waarvan de basislengte is vergroot, worden de cilinderkernen via een kernverlenging op de noodzakelijke maat gebracht.
Kleuren

Eisen aan vormgeving en zekere werking leiden tot de noodzaak de oppervlakken van de gerede halffabrikaten van een coating te voorzien. Verschillende materialen vragen daarbij om verschillende technologieën:

  • Standaardkleuring voor messing: galvanisch nikkel
  • Speciale kleuren voor messing: galvanisch chroom, messingkleurig (elektrolytisch gepolijst, met aanloopbescherming), hoogglans goud, mat goud, antiek brons
  • Standaardkleuring voor aluminium: geëloxeerd F2 (nieuwzilver)
  • Standaardkleuringen voor aluminium: geëloxeerd F1 (naturel), F3 (goudkleurig), F4 (brons)
Knop ook: draaiknop
Een knop is een meestal permanent, via de knopas vast met de sluitbaard verbonden handvat dat in verschillende ontwerpen, materialen en kleuren verkrijgbaar is.
Knopas Knopcilinders zijn profielcilinders waarvan de bediening ten minste aan één zijde plaatsvindt via een knop.
Knopcilinder Knopcilinders zijn profielcilinders waarvan de bediening ten minste aan één sluitzijde plaatsvindt via een knop.
Knopcilinder met slipkoppeling zie Slipkoppeling
Kop zie Sleutelkop
Kopiesleutel Een kopiesleutel is een kopie van de originele sleutel.
Koppeling Onderdeel in een sluitcilinder dat de door de sleutel bediende cilinderkern draaivast verbindt met de sluitbaard. (uit de tekst van DIN 18252)
Koppelingsstang Vlakke stang van staalplaat aan de achterzijde van speciale cilinders, die gemonteerd worden in combinatie met daarvoor voorbereide sloten. De koppelingsstang brengt de sluitbeweging van de sleutel over naar het slotmechanisme.
Korte cilinder met driehoek Korte profielcilinder met een blinde zijde en aan de andere zijde een 7 mm naar buiten stekende buitendriehoek met afmetingen 9,8/9,8 mm.
 
Liftcilinder Halve profielcilinders of ronde cilinders speciaal voor inbouw in liften.
Lockbase Lockbase is software voor het tot stand brengen, berekenen en beheren van sluitinstallaties.
 
Manipulatiebescherming Bescherming tegen niet-destructieve openingsmethodes van een sluitcilinder. De manipulatiebescherming kan beïnvloed worden via verschillende mogelijkheiden, zoals profielcontour, vormen van vergrendelingsstiften, aantal vergrendelingen en speciale elementen.
Mastersleutel Een mastersleutel (GHS-sleutel) is de sleutel van het hoogste hiërarchische niveau van een mastersleutelsysteem. Hij sluit alle cilinders van zo'n sluitinstallatie.
In vergelijking met het hoofdsleutelsysteem bestaan hier nog een of meer verschillende groepssleutels.
Mastersleutelsysteem (GHS-systeem) Sluitinstallatie waarvan de functies met behulp van mastersleutels, hoofdgroepssleutels en/of groepssleutels zijn uitgebreid ten opzichte van een hoofdsleutelsysteem.
De sluitcilinders van een mastersleutelsysteem worden gecombineerd tot meerdere groepen. Elke groep wordt gesloten met een groepssleutel. Het is mogelijk twee of meer groepen te verenigen in een hoofdgroep. Alle sluitcilinders van een hoofdgroep zijn dan te openen met een hoofdgroepssleutel. In het algemeen bedient de mastersleutel alle sluitcilinders van deze installatie; in elke deur kan een sluitcilinder met eigen sluiting en eigen sleutels ingebouwd zijn.
De combinatie van centrale sluitinstallaties en hoofdsleutel- resp. mastersleutelsystemen is mogelijk. (uit de tekst van DIN 18252)
Mechatronische sluitcilinder (MC) Apparaat met een geïntegreerd of separaat aangesloten elektronisch systeem dat na verificatie van de bevoegdheid van een gebruiker samen met een slot gebruikt kan worden ter bediening van dit slot en door een mechanische sluitcilinder volgens EN1303 zonder uitwisseling van deurbeslagen vervangen kan worden.
Meervoudige vergrendeling Een meervoudige vergrendeling is een speciale deursluiting die niet slechts op één punt (klassiek: de nachtschoot in de voorplaat), maar op meerdere punten vergrendelt. Voor deze installatie zijn eventueel bijzondere sluitbaardvarianten noodzakelijk.
Meetklok voor diepte boorgaatjes De meetklok voor de diepte van boorgaatjes is een apparaat voor het meten van de stiftgatjes in sleutels.
Meetklok voor diepte insnijding De meetklok voor insnijdingsdiepten is een apparaat voor het meten van de exacte kerfdiepte van sleutels. Door middel van instelstukken wordt de meetklok gekalibreerd. Aan de hand van vergelijkingswaarden in de meegeleverde tabel kan snel nagegaan worden of de kerf binnen de toegestane tolerantiegrenzen werd vervaardigd. Een complete meting van de kerf is echter niet mogelijk omdat de maat tot aan de sleutelaanslag niet vastgesteld kan worden.
Metrakey De Metrakey is een sleutel met kunststof kop die af fabriek stevig aan de sleutel vastgelast is en geleverd wordt met een 125 kHz-transponder. De kunststof kop wordt aangeboden in zeven kleurvarianten.
Meubelcilinder Een meubelcilinder is een ronde cilinder voor speciale nachtschoot- en draaistangsloten die vinden toepassing in kantoormeubels en kasten.
Moduletussenstuk Het moduletussenstuk is een bouwelement in profielcilinders met de modulaire bouwwijze en bestaat aus een hoogvaste berylliumbronslegering. Het is verkrijgbaar in verschillende lengtes – afhankelijk van de lengte van de profielcilinder. Het moduletussenstuk dient voor het verbinden van beide cilinderhelften.
 
Nachtschoot Met nachtschoot wordt het sluitelement van het slot aangeduid, dat door de sluithandeling de deur vergrendelt. 
Nachtslot met ovale cilinder Hier gaat het om een eendelige sluitcilinder met geïntegreerde ronde nachtschoot (verschillende lengtes) die wordt bediend via een vertande overbrenging. Ovale cilinders vereisen geen afzonderlijke slotkast. Ze zijn verkrijgbaar als dubbele en halve cilinder.
 
Octrooibescherming Octrooibescherming is het beschermingsrecht voor de eigenaar van het octrooi tegen het economische gebruik door derden van zijn uitvinding tijdens de looptijd van het octrooi. De octrooilooptijd bedraagt 20 jaar, te beginnen vanaf de dag van aanmelding. 
Olive  Olive is de vakterm voor de handgreep van een venstersluiting. Ook de knopvormige handgrepen van kasten en kantoomeubels worden met Olive aangeduid.
Ontgrendelingsbeveiliging De ontgrendelingsbeveiliging is de mate van bemoeilijking om de sperorganen van een sluitcilinder geweldloos met hulpmiddelen, maar zonder kennis van de bijbehorende sleutel te overwinnenen zonder hem te vernielen.
Ontgrendelingstechniek Ontgrendelingstechniek duidt op methodes om sloten zo te manipuleren dat ze zonder de bijbehorende sleutel geopend kunnen worden. Daarbij bestaan destructieve en niet-destructieve methodes:
destructieve methodes: bijv. kerntrekken en uitboren
niet-destructieve methodes: bijv. 'lock picking'
Opbouwstift ook: plaatje, HS-stift
Aanvullend in een stiftvergrendeling ingebracht sperorgaan dat het mogelijk maakt aan de profielcilinder meer dan slechts één bijpassende sleutel toe te wijzen (tekst uit DIN EN 1303).
Cilinders met opbouwstiften worden toegepast in sluitinstallaties om de functie van zowel hoofdsleutels als centrale cilinders mogelijk te maken. Deze cilinders kunnen meerdere opbouwstiften bevatten.
Oplegslot Het oplegslot is een deurbijzetslot voor buitendeuren van huizen of woningen, waarin – afhankelijk van de bouwwijze – verschillende ronde cilinders geïntegreerd kunnen worden.
Oploop- en uittilvlakken ook: inloopboorstuk, inloopbolkap
Oploop- en uittilvlakken aan de sleutel optimaliseren de hefbewegingen van alle stiftvergrendelingen in de cilinder en verbeteren het sluitcomfort.
Opspanbek De meestal van planparallelle opspanvlakken voorziene opspanbek fixeert de sleutel bij het frezen van de sleutelinsnijdingen. Enkele systemen vereisen echter opspanbekken met speciaal geprofileerde opspanvlakken. 
Opspanhulp Opspanmiddel met speciale vorm dat het frezen van sleutelinsnijdingen mogelijk maakt bij sleutels met complexe profieldoorsnede of tweezijdige insnijdingen, die niet op een gedefinieerde wijze opgespannen kunnen worden met planparallelle spanbekken. Bij het kopieerfrezen zijn altijd 2 stuks opspanhulpen nodig.
Opvulstuk Het opvulstuk is een onderdeel van de modulaire cilinder. Het dient voor het definiëren van de profielcilindercontour bij de middelste groef en wordt op het moduletussenstuk gemonteerd. Het heeft tevens als doel de behuizingsverlenging te zekeren tegen axiaal verschuiven.
Ovale cilinder Ovale cilinders zijn cilinders met een ovale buitencontour. 
 
Partnersleutel Het partnersleutelsysteem duidt op een speciale uitvoering van speciale cilinders,
waarbij de voor ontgrendelen benodigde sluithevelstand alleen bereikt kan worden door een gecombinerde toepassing van sleutels uit twee sleutelsets, wat niet mogelijk is bij toepassing van slechts één sleuteltype (bijv. klant/bankmedewerker).
Picking Met 'picking'of 'lock picking' duidt men op het 'intelligent openen' van sluitmechanismen met speciaal gereedschap. Daarbij worden de stiftvergrendelingen achtereenvolgens met behulp van naaldachtige instrumenten in een positie gedrukt die het draaien van de cilinderkern mogelijk maakt. 
 
Ronde cilinder Met ronde cilinder duidt men cilinders aan met een ronde buitencontour. Ze kunnen individueel of in paren (binnen- en buitencilinder) toegepast worden in combinatie met daarvoor geschikte insteeksloten of oplegsloten. 
Ronde cilinder met buitenschroefdraad zie Schroefcilinder of Hevelcilinder
Rozet  Een rozet dient voor het overbruggen van maatverschillen en voor het afdekken van het motagegat in de deur bij het inbouwen van de cilinder.  
 
Schroefcilinder Een schroefcilinder is een halve cilinder die met zijn buitenschroefdraad in een speciaal slot geschroefd wordt.
Schroefdraadgat ook: voorplaatschroefgat
Het schroefdraadgat bevindt zich in het midden van de cilinderbehuizing onder de sluitbaard. Het is voorzien van genormaliseerde M5-schroefdraad en dient voor opname van een voorplaatschroef ten behoeve van de bevestiging van de profielcilinder aan de voorplaat.
Schuifkoppeling zie Standaardfunctie van de koppeling
Set instelsleutels ook: set moedersleutels
Sleutels waarvan de kerven alle in één kerfwaarde zijn uitgevoerd. De sleutels met alle kerfwaarden worden samengesteld tot een set. Ze dienen voor het volgens de code snijden van de sleutel.
Sleutelaanslag zie Cilinderkernaanslag
Sleutelboring  
Sleutelhanger Een sleutelhanger is een kunststof plaatje met een beschrijfbaar veld dat door middel van een sleutelring is verbonden met een individuele sleutel.
Sleutelhouder zie Opspanbek
Sleutelkap Een sleutelkap is een op de sleutel aangebrachte kunststof sleutelkop en dient voor een beter visueel onderscheid tussen de sleutels. Hij is verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren en verbetert het hanteren van de sleutel.
Sleutelkluis De sleutelkluis is een kleine, afsluitbare, vast in het metselwerk ingebouwde en verankerde kluis. De sleutelkluis dient voor het bewaren van een objectsleutel, bijvoorbeeld voor bewakingsfirma's of de brandweer. 
Sleutelkop ook: Kop
De sleutelkop is het deel van de sleutel dat men bij de sluithandeling in de hand houdt.
Sleutelprofiel ook: sleuteldoorsnede
Doorsnedevorm van de sleutelschacht die in het sleutelkanaal van de cilinderkern wordt gestoken. Series sleutelprofielen in sluitinstallaties maken het mogelijk verschillende sleutelprofielen in te voeren in het sleutelkanaal van een profielcilinder, evenals het invoeren van een sleutelprofiel in sleutelkanalen met verschillende profielcilinders. (uit de tekst van DIN EN 1303)
Sleutelsterkte Opgave van de minimale belastbaarheid van de sleutel volgens DIN EN 1303. De sleutel wordt volledig in de cilinderkern gestoken en bij gefixeerde sluitbaard gedurende 5 s belast met een draaimoment van 2,5 Nm ±0,1 Nm. Daarna moet de sleutel de cilinder belasten met een maximaal draaimoment van 1,5 Nm.
Sleutelvanger ook: kogelkom, kegelkom
Hiermee duidt men de trechtervormige frezing aan die in de cilinderkernkop is aangebracht voor het gemakkelijker invoeren van de sleutel in de cilinderkern.
Sleutelvastheid De sleutelvastheid beschrijft de mate waarin het bemoeilijkt wordt de sluitcilinder te bedienen met een andere dan de erbij passende sleutel. 
Sluitbaard ook: sluitneus, meenemer
De sluitbaard is het deel van een cilinder dat na koppelen met de cilinderkern bij het draaien van de sleutel het grendelwerk van het slot bedient.
Sluitbaardstand ook: sluitneusstand
Standaard worden de dubbele profielcilinders zo geleverd dat de sluitbaard 32° uit de 6 uur-stand verdraaid staat. Daarbij dient er bij de inbouw altijd op gelet te worden dat de sluitbaard gericht is naar de deurscharnieren. De verdraaide stand bewerkstelligt dat de cilinder alleen met de passende sleutel verwijderd kan worden.
Bij halve profielcilinders staat de sluitbaard standaard op 6 uur, maar dit kan in stappen van 45° worden versteld.
Sluitplan Het sluitplan omvat alle posities van een sluitinstallatie, in hoofdzaak: ruimtebenamingen, sleutelnummers, aanduiding systeemtype, sluitcilinderlengtes, sluitcilinderkleuren, functieschema sleutels/cilinders, aantal sluitcilinders en sleutels. 
Sluitveiligheid Bij de beoordeling van de sluitveiligheid wordt een voor zijn type representatieve sluitcilinder beproefd en geclassificeerd op zes verschillende criteria, zoals het minimumaantal beweegbare vergrendelingen, het minimumaantal effectieve verschillen en de sleutelvastheid. De indeling in klasse 1 tot 6 is het zevende cijfer van het achtcijferige coderingsschema van de classificatie volgens EN 1303. 
Stopbout zie Stopstift
Stopschijf zie Veerschijf
Stopstift ook: stopbout
De stopstift fixeert de cilinderkern in de behuizing van het hangslot, de hevelcilinder of de ronde cilinder en dient voor beperking van de sluitweg.
 
Toeslag kleine aantallen De toeslag voor kleine aantallen wordt bij uitbreidingen van sluitinstallaties in rekening gebracht voor kleine bestellingen van minder dan elf cilinders.
Toeslag oude installaties De toeslag oude installaties is een toeslag op de verkoopprijs bij nabestelling voor bestaande sluitinstallaties. Hij wordt in rekening gebracht vanwege de hogere kosten voor documentatie, archiviering en voorradig houden van gereedschappen/grondstoffen.
Trekbescherming  Extra uitrustingskenmerk bij cilinders om het uittreken van de cilinder, bijv. met de zogenaamde 'kurkentrekkermethode', effectief te voorkomen. Vaak wordt deze uittrekbeveiliging al gerealiseerd in de veiligheidsbeslagen met complete cilinderafdekking.
Tweedesleutelsysteem Wordt toegepast als na verlies van de sleutel de veiligheid behouden moet blijven zonder de cilinder te vervangen, bijv. in eigen woningen e.d.
De cilinders worden geleverd met twee verschillende sleutelsets.
Na levering van de cilinder worden uitsluitend de sleutels van de 1ste set gebruikt. De sleutels van de 2de set moeten veilig opgeborgen worden en mogen niet met de 1ste set verwisseld worden. Indien sleutels van de 1ste set verloren gaan, dan moet de sluitpermutatie gewijzigd worden. Dit gebeurt zodra de cilinder gesloten wordt met een sleutel uit de 2de set. Daarbij moet een draaiing van 360° voltooid worden. Vanaf dat moment kunnen sleutels uit de 1ste set de cilinder niet meer bedienen. Als de verloren sleutel geautoriseerd was voor meerdere cilinders, dienen al deze cilinders, voor zover ze zijn uitgerust met het tweedesleutelsysteem, eveneens met de sleutel uit de 2de set gesloten te worden.
Tweezidige sluitbaarheid zie Nood- en gevarenfunctie
 
Uitboorbescherming ook: boorbescherming, inboorbescherming
In de cilinderkern en/of -behuizing bevinden zich extra elementen uit gehard speciaalstaal of hardmetaal om uitboren van de cilinder te bemoeilijken.
Deze elementen kunnen star gemonteerd zijn of in de vorm van kern- en behuizingsstiften worden toegepast.
Uittrekstand Zo wordt de positie van de cilinderkern genoemd waarin het mogelijk is de sleutel eruit te trekken. Bij speciale cilinders zijn meerdere uittrekstanden mogelijk, maar dan zijn in voorkomende gevallen echter beperkingen bij sluitinstallaties zu verwachten.
 
VdS  VdS Schadenverhütung GmbH, certificeringsinstantie. Dit is een privaatrechtelijke vereniging waarbij de meeste schadeverzekeraars aangesloten zijn.
Veerschijf ook: springring, veerring, zekeringsring, klemring, stopschijf
Veerschijven zijn onderdelen voor de axiale positionering van cilinderkern of knopas in de behuizing. Ze worden gemonteerd in een ringvormige groef van het te zekeren onderdeel en kunnen gebruikt worden in verschillende materiaaldiktes, ook om speling in axiale richting te compenseren.
Veiligheidsbeslag Een veiligheidsbeslag volgens DIN 18257 dient tegen gewelddadige aanvallen op de sluitcilinder.
Veiligheidscertificaat  Voor elke sluitinstallatie of blokkeringsvergrendeling wordt een veiligheidscertificaat in het formaat van een bankpasje geleverd. Het gaat daarbij om het legitimatiebewijs dat de eigenaar autoriseert voor nabestellingen voor deze sluitinstallatie.
Vergrendeling  Deel dat eerst door de bijpassende sleutel in een bepaalde positie bewogen moet worden voordat de sleutel ter bediening van het slot gedraaid kan worden. (uit de tekst van DIN EN 1303)
Verhoogde boorbescherming Gedefineerde uitboorbeschermingsklasse volgens de fabrieksstandaard van ABUS Pfaffenhain. Naast de standaard boorbescherming worden per sluitzijde telkens twee geharde stalen stiften in de cilinderkern en in de behuizing geplaatst.
Vlak profiel Het vlakke profiel duidt op een meervoudig paracentrisch, gepatenteerd speciaalprofiel voor een verticale sleutelvoering, eenzijdig gekerfd en nar keuze met bolkapjes. Vlakke profielen worden toegepast in het systeem Standaard.
Voorplaat  Met voorplaat wordt aangeduid het deel van het insteekslot dat zichtbaar is bij geopende deur. In de voorplaat zijn nachtschoot, dagschoot en voorplaatschroef te zien. 
Vrijloopfunctie Functie die bewerkstelligt dat bij uitgetrokken sleutels beide cilinderkernen van de dubbele profielcilinder niet draaivast verbonden zijn met de sluitbaard. (uit de tekst van DIN 18252)
Vuldoorn De vuldoorn is een speciaal werktuig aus staal of messing voor het vullen van de cilinderbehuizing met behuizingsstiften en drukveren.
 
Zeewaterbestendigheid Speciale uitvoering van profielcilinders voor toepassing onder invloed van corrosieve media. De behuizing en de cilinderkernen worden altijd geleverd in verchroomde uitvoering. De sluitbaard bestaat uit een hoogwaardig sintermateriaal met een zink-nikkel-coating resp. uit verchroomd messing. De veerschijf wordt eveneens uitgevoerd met een zink-nikkel-coating. De bestifting bestaat uit stiften van messing en nieuwzilver; stalen stiften voor de standaard boorbescherming worden vervangen door stalen stiften met nieuwzilveren coating. De voorplaatschroeven worden geleverd uit chroomnikkelstaal of geel gechromatiseerd staal. Deze speciale uitvoering werd in de sproeinevel- en klimaattest volgens DIN 50021-SS getest op corrosiebestendigheid. 
Zijkernstiften Kernstiften van de stiftvergrendelingen van het tweede vergrendelingsvlak in de K-systemen. De zijkernstiften worden in tegenstelling tot de conventionele kernstiften niet direct door de sleutelinsnijdingen gepositioneerd, maar indirect via kogels aangestuurd.