Woordenlijst veiligheid: Videobewakingstechniek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | O | P | Q | | S | T | U | V | W | X | Y | Z  

 
AES Automatic Electronic Shutter: maakt het mogelijk de camera door variabele belichtingstijden aan te passen aan wisselende lichtsterktes. 
   
AGC Automatic Gain Control: versterkt het niveau van het videosignaal om slechte lichtomstandigheden te compenseren. 
   
AI Auto Iris: stelt de opening van het diafragma automatisch in op de heersende lichtomstandigheden. 
   
ATM Engelse aanduiding voor geldautomaat (Automatic Teller Machine). Door middel van een POS-functie in het opnameapparaat kunnen ATM-gegevens bij de bewaking van loketten of bankruimtes toegevoegd worden aan het videobeeld van de desbetreffende camera. 
   
AWB Automatic White Balance: past de kleurtemperatuur van de camera aan aan de belichtingsomstandigheden op de opnamelocatie. 
   
BLC Back Light Compensation: AES  
   
CCTV Closed Circuit Television: gangbare aanduiding voor videobewaking. 
   
CIF Common Intermediate Format: oorspronkelijk bedacht voor de omrekening van PAL- naar NTSC-standaard. CIF komt overeen met een videoresolutie van 352 x 288 pixels, 2 CIF is 704 x 288 pixels, 4 CIF is 704 x 576 pixels 
   
D1 Vastgestelde resolutie: 720 x 576 beeldpunten 
   
DNR Digital Noise Reduction: AGC Door de 3D- en 2D-functie van een DNR-camera wordt deze beeldruis onderdrukt. 
   
DSP Digital Signal Processor:  
   
DynDNS resp. DDNS Dynamic Domain Name Server: netwerkdienst die de IP-adressen van zijn cliënten in een gegevensbank gereedhoudt en actualiseert. 
   
ELC Electric Light Control: AES
   
ePTZ Electronic Pan Tilt Zoom: functie in megapixelcamera's voor het digitaal inzoomen en draaien/kantelen in het beeld. 
   
CVBS Colour, Vision, Blanking & Synchronisation (kleur, beeld, onderdrukking en synchronisatie). De standaard voor de overdracht van kleurenvideosignalen, ook wel 'Composite video' genoemd. 
   
fps Frames Per Second: eenheid voor de beeldsnelheid van de video-opnames van camera's of recorders. 
   
FTP File Transfer Protocol: netwerkprotocol voor overdracht van bestanden. 
   
H.264 Standaard voor zeer efficiënte compressie van videosignalen, ook wel MPEG-4 AVC genoemd. 
   
IP-beschermingsklasse  
   
IR-LED Infrarode LED (Light Emitting Diode): Dient bij duisternis voor een discrete of semidiscrete belichting van het gebied voor de camera. 
   
Lux Meeteenheid voor lichtsterkte: de zonnestraling in de zomer heeft een lichtsterkte van 120.000 lux, maanlicht (volle maan) van 500 – 1000 lux. 
   
MPEG-4 Compressieproces, voorganger van H.264.
   
NAS Network Attached Storage: gegevensopslag op een netwerkschijf. 
   
NTP Network Time Protocol: standaard voor synchronisatie van klokken in computersystemen via op pakketten gebaseerde communicatienetten. 
   
OSD On Screen Display: comfortabele manier van menuweergave en bediening via een display. 
   
PIP Picture In Picture: functie van monitors om een beeld weer te geven in een ander beeld. 
   
POE Power Over Ethernet: functie in netwerkcamera's die een stroomvoorziening via de netwerkkabel toelaat. 
   
POP Picture Over Picture: beeld wordt boven een ander beeld weergegeven. 
   
POS Point Of Sale: in het kader van videobewaking in de kassaomgeving worden vaak de zogenaamde POS-gegevens (kassagegevens) in het videobeeld geïntegreerd om de kassahandelingen te controleren door vergelijking van videobeelden en gegevens. 
   
PTZ Pan Tilt Zoom: draaien, kantelen, zoomen. 
   
RTSP Real Time Streaming Protocol: protocol voor mobiele gegevensoverdracht op mobiele telefoons of smartphones. 
   
VGA Bepaalde resolutie van netwerkcameras: 640 x 480 beeldpunten.
   
WDR Wide Dynamic Range: compenseert sterke contrast- en helderheidsverschillen in het beeld. Het beeld wordt daarbij meerdere malen belicht met verschillende belichtingstijden. Uit de zo op een gegeven moment optimaal belichte beelden wordt het totaalbeeld digitaal samengesteld.