Gevarenmelders waarschuwen en voorkomen

De alarmmelders van ABUS waarschuwen voor twee typische gevaren in het dagelijks leven: brand en water. Twee dingen zijn daarbij prioritair: comfort en veiligheid. Deze eenvoudige kleine assistenten dragen ertoe bij dat ergere schade door brand en overstroming wordt verhinderd en levens worden gered.

Alarmmelders voorkomen het ergste

Uw huis is een gevoelige omgeving. Waterschade kan ernstige sporen achterlaten die vaak aanzienlijke financiële lasten veroorzaken. Zelfs met een inboedelverzekering is niet altijd gegarandeerd dat de schade vergoed wordt. Een dergelijke situatie gaat altijd gepaard met ergernis. Vaak is ook het eigendom van derden getroffen, wat onaangename aansprakelijkheidskwesties tot gevolg heeft.

Brand is soms zelfs levensbedreigend. In ieder geval richt het, indien niet vroeg genoeg herkend, grote materiële schade aan en vaak ook morele schade die misschien nog meer pijn doet. Herinneringen zijn gewoon verdwenen. Vooral met het invoeren van de rookmelderplicht in vele landen wordt duidelijk, hoe belangrijk dit thema is in de hedendaagse samenleving.

De rook- en watermelders detecteren tijdig ongewone rookontwikkeling en water dat naar buiten stroomt en verhinderen gevaar voor lijf en leven, net als dure kosten die daaruit voortvloeien. Daarnaast schakelt u in een noodgeval met een druk op een knop snel en betrouwbaar de alarmcentrale in.

Bescherm u met onze alarmmelders. Ze melden het gevaar ter plaatse met een luide signaaltoon en informeren in uw afwezigheid (in combinatie met het alarmsysteem) over gebeurtenissen thuis. Voorkom het ergste door een vroegtijdige herkenning van het gevaar.

Rookmelders

Rookmelders van ABUS beschermen tegen rookvergiftigingen door brand. Beveilig uw gebouw, uw zaak of uw kantoor met de VdS-erkende rookmelders van ABUS. De alarmmelders slaan onmiddellijk ...

meer

Watermelders

Watermelders van ABUS waarschuwen de bewoners al bij kleine overstromingen, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen. Een ander pluspunt voor detectoren die zijn geïntegreerd in een alarmsysteem: ...

meer