Goed beschermd tegen stof en water

Camera's werken met uiterst gevoelige elektronische onderdelen die niet met water in aanraking mogen komen. Stof en zand kunnen mechanische componenten blokkeren, krassen maken op objectieven of slijtage aan beweeglijke delen veroorzaken. Hoe schadelijk water en stof zijn, hebt u ongetwijfeld vroeger al eens ervaren, toen u uw camera na een lange strandvakantie hebt geopend om de belichte film te verwijderen: een heleboel zandkorrels, zoutkristallen en condenswater hadden de fijnmechanica gevoelig aangetast.

IP-beschermingsklasse

De beschermingsklassen die vallen onder de IP-norm EN 60529 beschrijven de bescherming van apparaten tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht. De aanduiding gebeurt met een code die bestaat uit de twee letters IP gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft daarbij de beschermingsgraad tegen stof aan, het tweede de beschermingsgraad tegen water.

Veel buitencamera's van ABUS vallen onder beschermingsklasse IP66 of hoger. Deze zijn absoluut stofdicht en zijn ook bestand tegen sterke waterstralen uit verschillende richtingen, zoals bijv. hevige regen wanneer het waait. Niets staat dus een probleemloos gebruik bij de bewaking van objecten in onbeschermd buitengebied nog in de weg.

Uit de cijfercombinatie kan de respectieve beschermingsgraad worden afgeleid conform de volgende tabel:

eerste cijfer beschermingsgraad tegen stof

tweede cijfer beschermingsgraad tegen water

0     Geen bescherming
1     Bescherming tegen vaste vreemde lichamen (diameter vanaf 50 mm)
2     Bescherming tegen vaste vreemde lichamen (diameter vanaf 12,5 mm)
3     Bescherming tegen vaste vreemde lichamen (diameter vanaf 2,5 mm)
4     Bescherming tegen vaste vreemde lichamen (diameter vanaf 1,0 mm)
5     Stofbescherming
6     Stofdicht
0     Geen bescherming
1     Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels
2     Bescherming tegen vallende waterdruppels, bij een kanteling van 15° van de behuizing
3     Bescherming tegen vallend spatwater tot 60° t.o.v. de verticale lijn
4     Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen
5     Bescherming tegen waterstralen (sproeier) uit alle hoeken
6     Bescherming tegen sterke waterstralen
7     Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water
8     Bescherming tegen langdurig onderdompelen in water