Werkveiligheid – veilige werkplekken beschermen medewerkers

De producten op het gebied van lockout (onderhoudsbescherming) en tagout (codering) leveren een belangrijke bijdrage aan een hogere werkveiligheid. Hier gelden bindende regels en richtlijnen voor werkgevers. Deze zijn echter niet voldoende voor de bescherming van de werknemers.

Wereldwijd sterven er jaarlijks 2,2 miljoen mensen door een arbeidsongeval

Ieder jaar sterven 2,2 miljoen mensen door een arbeidsongeval, bovendien raken meer dan 270 miljoen werknemers hierbij ernstig gewond. Net in de industrie waar medewerkers moeten omgaan met giftige chemicaliën, hoge temperaturen, grote machines of scherpe gereedschappen is het ongevallenrisico extreem hoog. Een vuur in de oven kan snel ongecontroleerd uitslaan, plotseling kan explosief materiaal vlam vatten, valt puin naar beneden, klemmen machines werknemers in. Op dat moment is het vaak moeilijk om hulp te bieden en niet zelden komt iedere hulp te laat.

Daarom is het niet alleen nodig om duidelijke richtlijnen op te stellen voor het handelen in noodsituaties. Preventieve bescherming tijdens het werk is echter nog veel belangrijker. Met een aantal eenvoudige maatregelen en veiligheidsproducten, die zonder problemen in het dagelijkse werk kunnen worden geïntegreerd, kunnen ongevallen effectief worden voorkomen, en worden werknemers beter beschermd.

ABUS biedt een breed productportfolio voor de veiligheid op het werk

Het productportfolio voor veiligheid op het werk bestaat o.a. uit speciale hangsloten en verschillende grendels. Hiermee kunnen onder andere machines, ventielen, stekkers en schakelaars zo worden vergrendeld dat ze bijvoorbeeld niet kunnen worden bediend tijdens onderhoudswerkzaamheden. Zo worden werknemers betrouwbaar beschermd en kunnen ongevallen effectief worden verhinderd.

Grendels

Vergrendeling van de hoofdschakelaar

Om schakelinstallaties tijdelijk te vergrendelen biedt ABUS verschillende hoofdschakelaargrendels aan. Hiermee kunnen de hoofdschakelaar en tegelijk ook de energiebronnen worden afgesloten tijdens een onderhoudsbeurt. Zo wordt ook het per ongeluk herinschakelen eenvoudig en effectief tegengegaan.

Productdetails 

Handwielgrendel

Tijdens het werk moeten machines voortdurend worden onderhouden. Om de medewerkers, die dit onderhoud moeten uitvoeren, niet aan gevaren bloot te stellen is het belangrijk om bepaalde doorgangsventielen te vergrendelen. Hiervoor is de ABUS-handwielgrendel een geschikt middel. Deze vergrendelt handwielen van buiten effectief zodat deze niet per ongeluk kunnen worden opengedraaid.

Kogelkraangrendel

Voor het vergrendelen van vrijwel alle gangbare kogelkranen – ook met meer dan twee uitgaande buizen – is de kogelkraangrendel een geschikte methode. Als de vlakke hendel in een hoek van 90 ° staat, kan deze met de grendel worden vastgeklemd. Met een hangslot wordt de grendel definitief vastgezet en de kogelkraan geblokkeerd. Per ongeluk openen tijdens onderhoudswerkzaamheden is zo uitgesloten.

Kogelkraangrendel

Bij onderhoudswerkzaamheden moeten bepaalde ventielen aan machines tijdelijk worden geblokkeerd om de medewerker aan of in de installatie te beschermen. Met deze kogelkraangrendel blokkeert u de hendel van standaard kogelkranen.

Veiligheidsschakelaargrendel

Zekeringen kunnen met de veiligheidsschakelaargrendel effectief individueel worden afgesloten. Door de schroef te draaien klemt de grendel individuele veiligheidsschakelaars in en worden deze geblokkeerd. Bij onderhoudswerkzaamheden is zo gewaarborgd dat zekeringen en daarmee ook machines niet per ongeluk worden ingeschakeld.

Meerpolige veiligheidsschakelaargrendel

Om meerpolige zekeringen tijdens een onderhoudsbeurt tijdelijk uit te schakelen is de veiligheidsschakelaargrendel een probaat middel. Daarbij wordt de veiligheidsschakelaargrendel in de tussenruimte onder het verbindingsstuk geklemd en met het verstelwiel vastgezet.

Stekkergrendel

Om het onderhoud aan machines te kunnen uitvoeren, moeten bepaalde stekkers worden losgemaakt om de stroomtoevoer te onderbreken. Om te verhinderen dat deze stekkers per ongeluk weer worden ingestoken, kunnen deze in de grendel worden verankerd. De stekkergrendel is verkrijgbaar in twee maten.

Gasflesgrendel

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moeten ook glasflessen en gasaansluitingen worden beveiligd. Dit kan met de gasflesgrendel waarmee gascilinders effectief worden afgesloten.

Persluchtaansluitinggrendel

Om tijdens het onderhoud te voorkomen dat perslucht de machines in stroomt waardoor deze weer beginnen te werken, moeten bepaalde persluchtslangen worden losgemaakt en geïsoleerd. De persluchtgrendel is hiervoor ideaal.

Universele kabelgrendel Safelex™

Er zijn situaties waarin de passende grendel niet voorhanden is. Als machines echter defect zijn en snel moeten worden onderhouden, ontbreekt de tijd om de juiste grendel te zoeken voor handwielen, schakelinstallaties en dergelijke. De universele kabelgrendel Safelex™ biedt dan een oplossing. Dit systeem is namelijk universeel inzetbaar, vooral als grote afstanden tussen twee vergrendelpunten moeten worden overbrugd.

Standaard kabelgrendel

De standaard kabelgrendel wordt gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden als de passende grendel voor de specifieke energiebron niet voorhanden is. Deze standaardgrendel kan worden gebruikt voor verschillende energiebronnen.

Safety Redbox™ onderhoudsveiligheidsdepot

Het onderhouden van grote installaties vergt een goede organisatie. Talrijke vergrendelingspunten moeten worden geïsoleerd en er worden veel interne en externe medewerkers ingezet. Als alle betrokkenen elk vergrendelingspunt afzonderlijk zouden moeten afsluiten, kost dit niet alleen veel tijd, maar vergt ook een enorm aantal hangsloten. De oplossing: het Safety Redbox™ onderhoudsveiligheidsdepot. Hiermee moeten alleen de teamleiders alle vergrendelingspunten afsluiten. Daarna wordt de bijbehorende sleutel in het depot neergelegd. Alle overige betrokkenen sluiten dan met hun persoonlijke hangslot alleen nog de Safety Redbox™ af – en alle sleutels worden tot het einde van de onderhoudswerkzaamheden veilig bewaard.

Hangsloten
Sluitinstallaties
Informatie
Videos