Algemene vragen over alarmtechniek

In ABUS draadloze alarmsystemen en componenten zitten de kennis en ervaring van ABUS. Een vals alarm kan nooit worden uitgesloten, het gebeurt echter zelden. Indien u huisdieren heeft: ABUS biedt dierimmune bewegingsmelders, die geen alarm activeren, als zich trouwe viervoeters in de woning bewegen.

Naast de bovenstaande factoren hangt de selectie van de juiste alarminstallatie vooral af van de individuele wensen en de vereiste functies.

Draadloze alarmsystemen zijn vooral interessant voor particuliere toepassingen en voor kleine bedrijven. Bekabelde en hybride alarmsystemen (bijv. ABUS Terxon) zijn geschikt voor de beveiliging van kleine tot grote commercieel gebruikte objecten.

Lees meer over het thema alarmsystemen onder  Vergelijking bekabeld vs. draadloos alarm of raadpleeg een speciaalzaak bij u in de buurt. Hij helpt u graag verder.

Eenvoudige bediening en individuele instellingsopties maken onbeperkt gebruik van uw woning mogelijk. Het alarmsysteem is alleen actief, als u het wilt. Zelfs bij scherpgestelde installatie kunt u zich normaal in uw woonruimtes bewegen, indien alleen de „buitenhuid” wordt beveiligd. Dat betekent dat er voor alle punten aan de buitenkant van uw huis speciale melders zijn.

Voor glasoppervlakken staan glasbreukmelders ter beschikking. Deuren en vensters worden met magneetcontacten beveiligd. Trillingsmelders kunnen op andere gevoelige punten worden geïnstalleerd. Op deze manier is de complete buitenhuid van uw huis beveiligd, terwijl u zich binnen vrij kunt bewegen. Vals alarm is daardoor zo goed als uitgesloten.

Goede alarmcentrales zijn goedkoper in de aanschaf en montage dan u denkt. Het prettige gevoel van veiligheid is onbetaalbaar.

De signaaloverdracht via kabels is de veiligste vorm van transmissie. Daarbij moet rekening worden gehouden met grotere installatiewerkzaamheden. Daar staat tegenover dat er voor alarminstallaties met vaste bedrading goedkope componenten zijn.

Alarmcentrales, melders, signaalgevers en accessoirecomponenten zijn meestal met sabotagecontacten uitgerust. Een manipulatie aan het systeem wordt daardoor onmiddellijk herkend en de alarmcentrale geeft een storing aan of start een alarmreactie (scherpe toestand). Ook een onderbreking van de stroomtoevoer kan het systeem niet lamleggen, omdat de centrale, signaalgevers en belangrijke accessoirecomponenten met noodstroomaccu’s zijn uitgerust. Hierdoor is probleemloos bedrijf altijd gegarandeerd.

 • Het begint met de gebeurtenis (inbraak, brand, technische schade, enz.).
 • De gebeurtenis wordt door een melder (magneetcontact, bewegingsmelder, rookmelder, enz.) herkend (gedetecteerd).
 • De melder geeft de gebeurtenis door aan de centrale. De signaaloverdracht gebeurt al dan niet draadloos.
 • De centrale is het brein van het alarmsysteem. Hier worden de signalen geanalyseerd en wordt bepaald wat er te doen staat.
 • Afhankelijk van hoe de centrale is geprogrammeerd, volgt aan het einde van deze keten van gebeurtenissen een reactie: De sirene geeft een akoestisch alarm, het licht gaat aan of er wordt een meldkamer op de hoogte gebracht.

Alarm met vaste bedrading

 • Exclusieve transmissieweg
 • Geschikt voor grote objecten (fabriekshallen etc.)
 • Hoge kostenbesparing (investeringsbescherming)
 • Gering onderhoud

Draadloos alarm

 • Veel flexibiliteit
 • Eenvoudig te installeren
 • Geen ombouwmaatregelen
 • Altijd uitbreidbaar

Een stil alarm wordt hoofdzakelijk bij overvallen gebruikt. Dit dient vooral om het slachtoffer te beschermen, omdat misdadigers vaak onberekenbaar zijn en niet mogen vaststellen dat er een alarm is geactiveerd. Bovendien wil men de misdadiger niet onder tijddruk zetten of op de vlucht jagen. Hierdoor wint de politie tijd. Bij het stille alarm worden geen signaalgevers aangestuurd. Er wordt echter onmiddellijk een alarm in de meldkamer geactiveerd.

Ja Intern alarm weerklinkt alleen binnen. Het zet de inbreker onder druk met het doel hem weg te jagen en waarschuwt personen die zich in het object bevinden.

Bij een lokaal alarm wordt het interne alarm aangevuld met een buitensirene. Ook de flitslichten buiten worden geactiveerd. Dit helpt de politie naar de juiste locatie te leiden en de buren te waarschuwen. Wegens geluidsoverlast mag de sirene niet langer dan drie minuten duren, terwijl het flitslicht onbeperkt verder mag waarschuwen.

Bij stil alarm wordt geen signaalgever aangestuurd. In plaats daarvan wordt een oproep met een gesproken bericht aan een of meerdere gedefinieerde nummers gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld de buurman, uw eigen mobiele telefoon of een meldkamer zijn.

Een extern alarm is een combinatie van een stil alarm en een lokaal alarm: er volgt een alarmering over alle signaalgevers en een melding aan de meldkamer resp. een privételefoonnummer.

Mechanische beveiligingen zoals deursloten en grendels worden optimaal aangevuld met een elektronische beveiliging door een alarminstallatie. Alarminstallaties werken afschrikwekkend op potentiële inbrekers en zorgen voor een tijdige alarmering van bewoners, buren of een meldkamer.

Natuurlijk niet. Voor deze gevallen zijn er draadloze alarmsystemen. Deze alarmsystemen werken draadloos en het leggen van kabels is niet nodig. U kunt ook in huurwoningen uw persoonlijke beveiligingsoplossing installeren.

Onder mechatronica verstaan wij beveiligingscomponenten van ABUS draadloze alarmsystemen, die robuuste mechanische beveiliging met de nieuwste draadloze alarmtechniek combineren.

Vragen over draadloze alarmsystemen van ABUS

De ABUS draadloze alarmsystemen zijn altijd op de hoogte, over de energietoestand van de melders. Bij afnemen van het vermogen – en lang voordat de batterij helemaal leeg is – wordt dit al in de centrale aangegeven, zodat de batterijen op tijd kunnen worden vervangen.

ABUS heeft op het moment twee draadloze alarmsytemen in het programma:

1)     Het ABUS Secvest systeem: draadloos alarmsysteem van ABUS met maximale functieomvang en bidirectionele draadloze bedieningselementen. Dit alarmsysteem is geschikt voor de beveiliging van eigendomswoningen en kleinere commercieel gebruikte objecten (bijv. winkels, kantoren, artsenpraktijken).

2)    Het Privest systeem: Ook het Privest draadloos alarmsysteem benut de voordelen van draadloze technologie. Dit basisalarmsysteem is geconcipieerd voor zelfinbouw en is geschikt voor de beveiliging van kleinere huizen.

Negatieve invloeden kunnen worden uitgesloten, omdat de componenten van het ABUS draadloos alarmsysteem veelvoudig zijn gecodeerd. Op deze wijze is altijd een eenduidige identificatie van elke afzonderlijke melder mogelijk. Het alarmsysteem herkent altijd alleen op de eigen centrale ingeleerde melders en componenten.

Nee, er ontstaat geen enkele straling die bij het gebruik van een ABUS draadloos alarmsysteem gevaren voor de gezondheid oplevert: de zendcapaciteit is zeer gering, de melders communiceren alleen in het geval van een gebeurtenis en voor controles met de centrale. Als u uw mobiele telefoon ca. drie minuten gebruikt, wordt u aan meer straling blootgesteld dan bij een ABUS draadloos alarmsysteem verdeeld over een jaar.

Actieve inbraakbeveiliging betekent: reeds de poging tot inbraak wordt gemeld. Mogelijk wordt dit door alarm-componenten, die niet alleen geavanceerde draadloze technologie met effectieve mechanische inbraakbeveiliging combineren (mechatronische melders), maar gelijktijdig het openwrikken van een deur of een venster met innovatieve magneetveldsensors bewaken.

Het ABUS draadloos alarmsysteem Secvest en al uw componenten werken met moderne draadloze technologie en zenden op de speciaal voor draadloze alarmsystemen gereserveerde „security-frequentieband” op 868 MHz. Hierdoor wordt gegarandeerd, dat de draadloze transmissie niet door andere draadloze apparatuur zoals radio’s, mobiele telefoons of babyfoons worden gestoord of dat er interferentie is.

Dankzij de logisch opgebouwde menu’s is de bediening bijzonder eenvoudig. Het invoeren van een code is ook niet nodig. Via afstandsbediening of proximity-chip heeft u direct meerdere mogelijkheden voor een comfortabele bediening.

De gebruikersnavigatie met spraakondersteuning bij het ABUS Secvest draadloos alarmsysteem ondersteunt aanvullend de monteur bij de installatie en de gebruiker bij het dagelijks gebruik.

Draadloze alarmsystemen worden overal gebruik, waar veranderingen aan het gebouw moeilijk om te zetten zijn. Vooral in huurwoningen en eigendomswoningen, waarin het tijdrovende leggen van kabels niet is gewenst, of te duur of niet mogelijk is, biedt een draadloos alarm de optimale oplossing. Geen stof, vuil en lawaai bij de montage, geen lastige installatiewerkzaamheden en een hoge mate aan flexibiliteit maken draadloze alarmsystemen tot een gunstige beveiligingsoplossing, die overal en in korte tijd kan worden gerealiseerd.

Optimale bescherming bereikt men met de combinatie van elektronica en mechanica. De mechatronische producten van ABUS bieden de inbreker mechanische weerstand en melden tegelijkertijd de inbraakpoging aan de alarmcentrale. Deze slaat dan al alarm voordat de dader het object kan binnendringen.

Vragen over alarmsystemen met vaste bedrading van ABUS

Een alarmsysteem met vaste bedrading is de juiste keuze, als u een alarmsysteem reeds bij de bouw of ombouw van uw huis of een kleiner bedrijf inplant.

Bij bedrijven worden alarmsystemen met vaste bedrading meestal gebruik als de bedrading zonder al te veel moeite mogelijk is, bijvoorbeeld in supermarkten of opslagruimtes. Vergeleken met draadloze alarmsystemen zijn alarmsystemen met vaste bedrading vaak goedkoper.

Een ander belangrijk argument voor vaste bedrading: de exclusieve transmissieweg zorgt voor absolute betrouwbaarheid als het systeem eenmaal is geïnstalleerd. Onderhoud (vervangen van batterijen) vervalt, omdat alle componenten vanuit de centrale van stroom worden voorzien. Een ander voordeel van de vaste bedrading is de compatibiliteit. Zo kan elke melder met vaste bedrading in bijna elk alarmsysteem met vaste bedrading worden geïntegreerd – onafhankelijk van de fabrikant.

In de alarmtechniek met vaste bedrading betekent een „zone” een detectie-eenheid, bijvoorbeeld een bewegingssensor of een magneetcontact, die door het systeem wordt bewaakt. Een zone is een ingang op de printplaat.

Bij ABUS alarmsystemen met vaste bedrading kunnen meerdere deelgebieden worden ingesteld. Kanalen kunnen verschillend worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deelgebieden worden bijvoorbeeld gebruikt, als woning, kantoor of praktijk zich in hetzelfde huis bevinden. In dit geval kan men de instellingen op het systeem zodanig instellen, dat op verschillende tijden de praktijk of de woning is beveiligd. Afhankelijk van waar deze bij horen moeten dan de desbetreffende melders aan het juiste deelgebied worden toegewezen. Afzonderlijke melders kunnen ook gelijktijdig aan meerdere deelgebieden toegewezen zijn.

Alarmsystemen van ABUS met vaste bedrading hebben een sabotagebeveiliging. Zodra iemand probeert het systeem te manipuleren wordt een sabotagealarm geactiveerd.

Secvest Funkalarmanlage von ABUS

Support-Portal

Meer FAQs