7" thuis-videobewakingsset Touch & App (TVAC16000A)

7" thuis-videobewakingsset Touch & App

 

7" videobewakingsset voor thuis Touch & App

Nee, u heeft uitsluitend toegang tot het livebeeld via de app.

Bij een nieuwe verbinding met het internet wordt een poort tussen 1024 – 65535 automatisch gebruikt.

Controleer het volgende:

 1. Staat de monitor in het dockingstation?
 2. Is het dockingstation op het elektriciteitsnet aangesloten?
 3. Heeft u een bestaande internetverbinding?
 4. Heeft u de monitor met het internet verbonden? Let op de volgende icoon XX in de bovenste rand van de monitor (welke icoon? moet op de website worden geïntegreerd)
 5. Komt het wachtwoord in de monitor overeen met het wachtwoord in de app?
 6. Heeft u een internetverbinding met uw mobiele telefoon?

De website http://23.23.185.237/cgi-bin/didtest.cgi moet in Explorer worden opgeroepen. Na invoer van de DID (Het DID adres is het hardwareadres en geldt als eenduidige identificatie van het apparaat. Deze vindt u in de netwerkinformatie van uw monitor of op de productsticker van uw product) vindt u het IP-adres en de poort.
Let op dat de het IP-adres niet vast is. Deze wordt dagelijks veranderd (dynamisch IP-adres).

Ja, 4 camera’s kunnen parallel opnemen, echter zonder geluid.

Ja, beeld en geluid worden via versleutelde digitale draadloze signalen tussen de camera en monitor verzonden.

Ja, de iconen verdwijnen dan op de monitor. Dit heeft echter geen invloed op de opname.

Nee, het apparaat bezit geen uitgangen, om het aan een andere monitor aan te sluiten.

Nee, de set is exclusief geheugenkaart.

De 7" thuis- videobewakingsset TVAC16000 werkt uitsluitend met camera’s met het artikelnummer TVAC16010. Camera’s van andere systemen kunnen niet worden geïntegreerd, omdat de systemen verschillende technische eisen hebben.

Nee, omdat een camera alleen direct met een monitor kan worden gepaard (camera(’s) en monitor vormen een paar).

Nee. Er kan maximaal een dag per timer worden geprogrammeerd. De eerste instelling moet tot 12:00 PM (00:00h) gebeuren, de programmering moet vanaf 00:01 AM (00:01h) gebeuren.

De resolutie is 320 x 240 pixels. Er worden afhankelijk van de internetverbinding tot 15 beelden per seconde verzonden (15 fps).

Een ringopslag (eindeloze opname met overschrijven van oudere opnames) is mogelijk met firmware version A.2.2.6.

De toetsblokkering is vermoedelijk geactiveerd. Druk minimaal 5 seconden op de power-toets.

Controleer de gevoeligheid van de bewegingsdetectie daarop, of deze functie is ingeschakeld.

Om de video’s op de pc te kunnen bekijken, heeft u een weergaveprogramma nodig, dat AVI bestandsformaten ondersteunt ( bijvoorbeeld Quick Time Player, VLC Player, Windows Media Player)

Nee, deze camera’s zijn uitsluitend geschikt voor de 7'' thuis-videobewakingsset Touch& App (TVAC16000) en kunnen niet in een andere recorder worden geïntegreerd.

Ja, de naam van de app is „App2Cam”. De app is voor u gratis en compatibel met iPhone en Android.

Door de paring wordt de exclusieve, versleutelde draadloze verbinding tussen monitor en camera gemaakt.
Om een camera met de monitor te verbinden, gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit de camera en de monitor aan op de voedingen.
 2. Selecteer in het menu van de monitor „camera”, vervolgens „paring” en de gewenste camera (1-4). Het systeem telt 60 seconden af.
 3. Druk gedurende deze 60 seconden op de PAIRING-knop aan de kabel van de camera tot de groene LINK-LED aan de voorzijde van de camera begint te knipperen.
 4. Bij een succesvolle verbinding brandt de LINK-LED van de camera continu.

Een installatievideo daarover vindt u hier

Als u geen signaal heeft, controleer dan het volgende:

 1. Is de camera op het elektriciteitsnet aangesloten (brandt de LED rood)?
 2. Is de monitor opgeladen?
 3. Zijn de camera en de monitor met elkaar gepaard (zie eerdere vraag „Wat betekent monitor en camera te paren en hoe werkt dat?”)?
 4. Is de camera binnen het bereik van de monitor?
 5. Wordt het signaal tussen camera en monitor gestoord?

Controleer de volgende punten:

 1. De camera heeft geen stroomvoorziening.
 2. Druk kort op de Pairing-toets op de camera, terwijl de monitor van 60 aftelt.
 3. Druk slechts kort op de Pairing-toets, niet continu.
 4. Start de monitor opnieuw.

Mogelijke oorzaken kunnen het volgende zijn:

 1. Zijn datum en tijd juist ingesteld?
 2. Is de SD-kaart geblokkeerd (Lock/Unlock?), niet geplaatst of leeg?
 3. Heeft u de SD-kaart geformatteerd? Deze moet voor het eerste gebruik worden geformatteerd.
 4. Er werd geen beweging herkend.

Digitale deurspion HD (TVAC80000A)

Zodra de power-toets wordt ingedrukt, neemt hij de eerste 3 seconden in totaal 3 beelden op.

 

Vanaf 10 Lux heeft zijn er ideale lichtomstandigheden voor een optimaal beeld.

Dit product neemt niet continu op. Na inschakelen van de power-toets worden drie beelden opgenomen.

De resolutie bedraagt 320 x 240 pixels.

De batterijen gaan ca. 1300 inschakelingen mee.

Het beeld op het display verschijnt na ca. 4 seconden zodra u de power-toets heeft ingedrukt.

Ja, maar er moet een passende deurspioncilinder worden gebruikt. Deze is niet meegeleverd.

Als uw apparaat niet opneemt, controleer dan de volgende punten:

 1. Heeft u een micro SD-kaart ingelegd?
 2. Is de micro SD-kaart geblokkeerd? (Lock/Unlock)
 3. Heeft u de micro SD-kaart geformatteerd? Deze moet voor het eerste gebruik worden geformatteerd.

Timelapse camera HD (TVAC80010A)

Dit is afhankelijk van de instelling, zie ook in de handleiding op de laatste pagina.

Tijdinterval Beeldopnames Batterij levensduur
1,5 seconden 43200 14 uur
5 seconden 12960 14 uur
10 seconden 8640 24 uur
30 seconden 4320 2 dagen
1 minuut 2880 3 dagen
5 minuten 1152 4 dagen
10 minuten 1152 8 dagen
30 minuten 768 16 dagen
1 uur 768 32 dagen
5 uur 312 65 dagen
10 uur 312 130 dagen
24 uur 270 270 dagen

Omdat het bij deze camera om een op batterijen werkend apparaat gaat, werd geen nachtzichtfunctie geïntegreerd. Voor optimale opnames zijn goede lichtomstandigheden of ’s nachts een voldoende verlichting vereist.

Ja, de camera heeft beschermingsklasse IP65 en is gedacht voor zowel binnen als buiten.

Nee, zodra u de batterijen heeft geplaatst, start het apparaat de opname.

Als uw apparaat niet opneemt, controleer dan de volgende punten:

 1. Heeft u een micro SD-kaart ingelegd?
 2. Is de micro SD-kaart geblokkeerd? (Lock/Unlock?)
 3. Heeft u de micro SD-kaart geformatteerd? Deze moet voor het eerste gebruik worden geformatteerd.
 

Vanaf 10 Lux heeft zijn er ideale lichtomstandigheden voor een optimaal beeld.

Video-deurintercom draadloos (TVAC80020A)

Nee, de automatische opnameduur na drukken op de bel kan niet worden gewijzigd.

Nee, de melodie en het volume op de monitor kunnen niet worden gewijzigd.

Nee, omdat een deurstation alleen direct met een monitor (zie volgende vraag) kan worden gepaard.

Ja, het is mogelijk, het deurstation op voorhanden deurbeldraden aan te sluiten. Schakelschema’s voor de belbedrading kunnen op www.abus.com worden gedownload.

Bij drukken op de bel of als handmatig op de REC-toets op de monitor wordt gedrukt.

Na drukken op de bel neemt het apparaat 60 seconden lang op.

De opnameduur hangt af van de grootte van de geheugenkaart.

SD-kaart Opnameduur
1 GB 110 minuten
2 GB 250 minuten
8 GB 1070 minuten
16 GB 2170 minuten
 

Algemeen neemt het apparaat na drukken op de bel 60 seconden op.
Als u een langere tijd wilt opnemen, moet u handmatig op de REC-toets drukken.

Continu batterijbedrijf is niet mogelijk/aan te bevelen, omdat de batterijen ca. 6 uur meegaan. Deze zijn uitsluitend voor de noodstroomvoorziening gedacht.

Ja, in menupunt „Recorder Setup/Visiting Record” kunt u tussen ON/OFF selecteren.

Als u geen signaal heeft, controleer dan het volgende:

 1. Is het deurstation aan het elektriciteitsnet aangesloten?
 2. Zijn het deurstation en de monitor met elkaar gepaard (zie eerdere vraag „Wat betekent deurstation en camera te paren en hoe werkt dat?”)?
 3. Is het deurstation binnen het bereik van de monitor? Dit bedraagt max. 30 m.
 4. Wordt het signaal tussen deurstation en monitor gestoord?

Dit is mogelijk, als de deurstation met een netstekkervoeding wordt gebruikt. In de batterijmodus wordt een verbinding pas bij het eerste aanbellen gemaakt. Let op dat het batterijbedrijf alleen voor de noodstroomvoorziening is gedacht.

Door de paring wordt de exclusieve, versleutelde draadloze verbinding tussen intercom en monitor gemaakt. Om deurstation en monitor te paren, het volgende uitvoeren:

 • Selecteer op de monitor in het menupunt „Camera Setup” het subpunt „Pairing”.
 • Het systeem telt 60 seconden af.
 • Druk gedurende deze tijd op de Pairing-toets op het deurstation.

Als uw apparaat niet opneemt, controleer dan de volgende punten:

 1. Heeft u een SD-kaart ingelegd?
 2. Is de SD-kaart geblokkeerd? (Lock/Unlock)
 3. Heeft u de SD-kaart geformatteerd? Deze moet voor het eerste gebruik worden geformatteerd.
 4. De opnamefunctie wordt bij bewegingsdetectie (Motion Detection) werd uitgeschakeld in het menu. Ga naar het menu „Record settings/Motion Detection” en selecteer „OFF, 5 sec, 10 sec, 15 sec”.

Netwerk compactcamera LAN en WLAN (TVIP10005A, TVIP10055A)

Controleer het volgende:

 • Is de camera op de ABUS-server correct toegevoegd (groene status op de ABUS-server, blauwe LED op de camera)?
 • Is „Active X” als plug-in geïnstalleerd? Dit merkt u doordat u bij de eerste toegang wordt gevraagd om dit te installeren. Indien deze vraag niet is verschenen, dient u in de instellingen van Internet Explorer te controleren of de Pop-up-Blocker geactiveerd is. Deze moet gedeactiveerd zijn.
 • Indien Internet Explorer niet functioneert voor de toegang, kan als alternatief een andere internetbrowser worden gebruikt (bijv. Google Chrome)

Controleer op de overzichtspagina van de ABUS-server welke netwerkpoorten uw ABUS-netwerkapparaat voor de internettoegang nodig heeft.
De ABUS-server beheert de belangrijkste poorten van uw apparaten: "DVR", "HTTP" en "RTSP". Wij raden u aan om de standaardinstelling van de poorten op een getal groter dan 1024 in te stellen om een perfecte toegang via internet te garanderen.
Zorg er in de poortdoorschakelingsregels van uw router voor dat de gebruikte netwerkpoorten voor de datacommunicatie naar het interne IP-adres van uw apparaat worden doorgestuurd. Zorg ervoor dat dit voor de protocollen TCP en UDP wordt ingesteld.
Voorbeeld poort-forwarding voor http poort 80 bij TVIP10005/55.
Doorschakeling van extern 80 naar intern 192.168.0.200:80

De ABUS-server biedt u de mogelijkheid om gratis een DDNS-dienst voor uw ABUS-netwerkapparaten te gebruiken voor een permanente toegang tot uw ABUS-netwerkapparaat onafhankelijk van wisselende IP-adressen door een provider.
Na een succesvolle registratie van uw apparaten bij de ABUS-server vindt een automatische afstemming van gegevens tussen uw lokaal geïnstalleerd ABUS-netwerkapparaat en de ABUS-server plaats. Daardoor hebt u op elk moment toegang tot uw ABUS-netwerkapparaat, zonder bijkomende diensten (bijv.: DynDNS.org) te hoeven gebruiken. De ABUS-server stelt u hiervoor voor elk apparaat een permanente hostnaam in de vorm van "mydevice.uxxxx.ns.abus-server.com" ter beschikking. U kunt deze hostnaam voor remotetoepassingen of browsertoegang gebruiken.
De beheerinterface van de ABUS-server toont u in één oogopslag de onlinestatus van alle geregistreerde ABUS-netwerkapparaten. U ontvangt daarnaast het comfort van een vereenvoudigde eerste installatie van de ABUS-netwerkapparaten door ondersteuning van de ABUS-server in onze apps en remotetoepassingen.
Houd er rekening mee dat er bij toegang tot uw ABUS-netwerkapparaat via internet een poortdoorschakeling naar uw router geïnstalleerd moet worden.

 1. Meld u met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan.
 2. Selecteer het menupunt „Apparaat toevoegen”.
 3. Selecteer uw apparaattype.
 4. Voer nu de volgende gegevens in:
  "Apparaatnaam": maximaal 1-17 tekens.
  "Apparaattype": Kies een artikelnummer.
  "MAC-adres": Voer het MAC-adres van uw apparaat in (aan elkaar geschreven, hoofdletters).
 5. U kunt optioneel de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) bij uw apparaat opslaan. Deze gegevens kunnen direct door ABUS-remotetoepassingen worden gebruikt.
 6. Bevestig de ingevoerde gegevens door op de knop "opslaan" te drukken!

Het is niet nodig om handmatig een IP-adres op de ABUS-server in te stellen. Als de camera met succes geïnstalleerd is, slaat deze zelfstandig elke 30 minuten het actuele IP-adres op in de ABUS-server. Met elke nieuwe start van de camera wordt tevens het IP-adres op de ABUS-server geactualiseerd.

Om ervoor te zorgen dat de netwerkcamera de poortdoorschakeling automatisch in de router/standaardgateway in kan voeren, moet vóór aansluiting van de camera de „Auto UPnP“-functie in de router geactiveerd worden.
Bij de Fritz.Box vindt u deze instelling in de rubriek „Poortvrijgave“. Hier bevindt zich de functie „Wijzigingen van de veiligheidsinstellingen via UPnP toegestaan “. Als deze functie niet geactiveerd wordt of niet door uw router ondersteund wordt, moet de poortdoorschakelingsregel voor uw netwerkcamera handmatig worden ingesteld. Lees voor gedetailleerde informatie over „Auto UPnP“ de gebruikershandleiding van uw model router.

Controleer de netwerkinstellingen van uw ABUS-netwerkapparaat en activeer de ABUS-server en kies gericht de ABUS-DNNS-dienst. Afhankelijk van uw apparaat is het invoervenster eventueel verschillend.
Voorbeeld TVVR60010 recorder:
"Menu / Netwerk / DDNS" --> activeren: --> gebruik het adres: abus-server.com (212.227.20.238)

Voer de IP van de standaardgateway in in de adresbalk van uw browser. Dit is het IP-adres van de router - dit vindt u in de gebruikershandleiding of direct op het typeplaatje van uw router. Als u een Fritz.box-router hebt, kunt u alternatief „fritz.box“ in de adresbalk van de browser invoeren en u wordt dan automatisch verbonden met de webinterface van uw Fritz.Box.

Controleer het volgende:

 • Heeft u een bestaande internetverbinding?
 • Zijn uw apparaten allemaal met succes toegevoegd?
 • Statusweergave „groen” bij de abus-server?
 • Licht de LED op de camera blauw op?
 • Hebt u een bestaande internetverbinding met uw smartphone?
 1. Voer uw gewenste gebruikersnaam alsook uw e-mailadres op de startpagina in. Let op het volgende:
  "Gebruikersnaam": maximaal 8 tekens, geen spaties/speciale tekens!
  "E-mail": Voer uw geldige e-mailadres in!
 2. Bevestig de gebruiksvoorwaarden
 3. Klik op aanmelden, om de aanmelding af te sluiten.
 4. U ontvangt een e-mail met uw ABUS-server.com-wachtwoord. U kunt het wachtwoord later in uw accountinstellingen wijzigen.

Controleer het volgende:

 • Heeft u een bestaande internetverbinding met uw smartphone?
 • Heeft u uw toegangsgegevens juist ingevoerd bij de app (gebruikersnaam en wachtwoord van de ABUS-server)?

Computers en netwerkapparaten maken via het UPnP-protocol (UPnP = Universal Plug and Play) zelfstandig een verbinding met elkaar en communiceren zo met elkaar.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) vereenvoudigt de installatie van een draadloos netwerk. Met WPS worden nieuwe apparaten snel en eenvoudig in uw netwerk geïntegreerd zonder gecompliceerde coderingen in te hoeven stellen.

Als uw router WPS ondersteunt, moet u dit in de routerinstellingen activeren. De gedetailleerde werkwijze vindt u in de gebruikershandleiding van uw router.
Graag kunt u als ondersteuning onze installatievideo bekijken, die hier binnenkort beschikbaar is.

Indien uw camera niet kan worden toegevoegd, dient u te controleren of u het juiste MAC-adres op abus-server.com hebt ingevoerd. Op de TIVP10055A/B staan twee MAC-adressen op het etiket vermeld. Gebruik voor de registratie altijd het MAC-, niet het WMAC-adres!

Nee, nog niet. Actuele nieuwe aankondigingen en een overzicht van alle beschikbare apps vindt u altijd op onze homepage www.abus.com onder Service.

Neem in acht dat op de TIVP10055A/B twee MAC-adressen staan vermeld. Gebruik voor de registratie altijd het MAC-, niet het WMAC-adres!

Als u uw camera via de ABUS-server geïnstalleerd hebt, vindt de toegang tussen camera en smartphone plaats via de hostnaam, die de camera via de ABUS-server ontvangt. Uw router moet in staat zijn om ook vanuit het lokale netwerk de DNS met de externe IP uit te voeren, zodat toegang mogelijk is. Routers die door Kabeldeutschland beschikbaar worden gesteld, ondersteunen deze functie vaak niet.

Controleer of u het juiste cameramodel hebt geselecteerd. Indien de modelaanduiding niet overeenkomt met de apparaatselectie op de ABUS-server, functioneert de afstemming van gegevens niet.

Er kunnen maximaal 4 compacte netwerkcamera's in de app worden opgeslagen.

Geel – apparaatgegevens onvolledig:
Uw ABUS-netwerkapparaat is met succes in de ABUS-server aangemaakt. De afstemming van de gegevens tussen uw ABUS-netwerkapparaat en de ABUS-server heeft nog niet plaatsgevonden.

 • Controleer de internetverbinding van uw ABUS-netwerkapparaat.
 • Controleer het opgegeven MAC-adres in de ABUS-server en vergelijk dit met uw apparaat.
 • Actualiseer het aanzicht.

Rood - apparaat niet bereikbaar:
De netwerkpoorten van uw apparaat konden vanuit de ABUS-server niet bereikt worden. Een internettoegang tot uw ABUS-netwerkapparaat is vermoedelijk niet mogelijk.

 • Voer een nieuwe poortscan uit om de status te actualiseren.
 • Controleer of de poortdoorschakelingsregels in uw router correct zijn.
 • Controleer of uw ABUS-netwerkapparaat in het lokale netwerk bereikbaar is.

Groen - apparaat online:
Uw ABUS-netwerkapparaat is vanuit de ABUS-server bereikbaar.
Uw apparaat is met succes geïnstalleerd en online.
Poortscan loopt:
De ABUS-server voert een poortscan voor uw ABUS-netwerkapparaat uit.
Dit proces kan een paar minuten duren. Actualiseer evt. de overzichtspagina in uw browser.

Nee, er kan altijd maar één camera tegelijkertijd worden weergegeven.

Sportscam Full HD Set (TVVR11002)

 

Wi-Fi-enabled Cameras (TVAC19000C/TVAC19100C)

Digitale Draadloze Bewakingsset (Item TVAC18000A)

Door de paring wordt de exclusieve, versleutelde draadloze verbinding tussen recorder en camera gemaakt.

 

Om een camera met de recorder te verbinden, gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit de camera en de recorder aan op de voedingen.
 2. Selecteer in het menu van de recorder „Camera”, vervolgens „Paring” en de gewenste camera (1 - 4). Het systeem telt 60 seconden af.
 3. Druk gedurende deze 60 seconden op de PAIRING-knop aan de kabel van de camera tot de groene LINK-LED aan de voorzijde van de camera begint te knipperen.
 4. Bij een succesvolle verbinding brandt de LINK-LED van de camera continu.

Als u geen signaal heeft, controleer dan het volgende:

 1. Is de camera op het elektriciteitsnet aangesloten (brandt de LED rood)?
 2. Is de HDMI-kabel juist aangesloten?
 3. Zijn de camera en de recorder met elkaar gepaard (zie vraag 1)?
 4. Is de camera binnen het bereik van de recorder?
 5. Wordt het signaal tussen camera en recorder gestoord?

Controleer de gevoeligheid van de bewegingsdetectie daarop, of deze functie is ingeschakeld. Tijdschema juist geconfigureerd?

Mogelijke oorzaken kunnen het volgende zijn:

 1. Zijn datum en tijd juist ingesteld?
 2. Is de SD-kaart geblokkeerd (Lock/Unlock?), niet geplaatst of leeg?
 3. Heeft u de SD-kaart of de externe harde schijf geformatteerd? Deze moet voor het eerste gebruik worden geformatteerd.
 4. Er werd geen beweging herkend.

Controleer de volgende punten:

 1. De camera heeft geen stroomvoorziening.
 2. Druk kort op de Pairing-toets op de camera, terwijl de monitor van 60 aftelt.
 3. Druk slechts kort op de Pairing-toets, niet continu.
 4. Start de recorder opnieuw.

Controleer het volgende:

 1. Is de recorder verbonden met het netwerk?
 2. Heeft u een bestaande internetverbinding?
 3. Heeft u de recorder met het internet verbonden? Let op de volgende icoon  bovenaan de monitor.
 4. Komt het wachtwoord in de recorder overeen met het wachtwoord in de app?
 5. Heeft u een voldoende snelle internetverbinding met uw mobiele telefoon?

WLAN netwerkcamera’s (TVAC19000A / TVAC19100A)

Controleer de volgende punten:

 1. Controleer of uw netwerk DHCP ondersteunt.
 2. Bevinden zich uw mobiele eindapparaat en de camera in hetzelfde netwerk? Controleer of bij de eerste configuratie beide apparaten zich in hetzelfde netwerk bevinden.
 3. De router heeft geen stroomvoorziening.
 4. De camera heeft geen stroomvoorziening.
 5. Probeer de camera via handmatige gegevensinvoer toe te voegen.

Als uw persoonlijke WiFi niet in de selectielijst verschijnt, het volgende controleren:

 1. Controleer of de SSID van uw router zichtbaar is.
 2. Wijzig de coderingswijze van uw router in WPA/WPA2/WPA2-PSK.

Controleer de volgende punten:

1.   Wordt de camera van spanning voorzien? Controleer of de voeding in orde is en aangesloten op de stroomvoorziening.

2.  Is de camera in het omgevingsbereik van het netwerk geïnstalleerd?

3.  Controleer of de camera juist is geconfigureerd.

4.  Controleer of uw mobiele eindapparaat zich in het netwerk of in het 3G-net bevindt.

Mogelijke oorzaken kunnen het volgende zijn:

 1. Wi-Fi-netwerkapparaten kunnen de signaaloverdracht beïnvloeden; zorg voor voldoende afstand tussen de camera en andere Wi-Fi-apparaten.
 2. Verwijder vervuiling van de camera. Dit kan de beeldkwaliteit beïnvloeden.

Mogelijke oorzaken kunnen het volgende zijn:

 1. Is de SD-kaart correct geplaatst?
 2. Is de bewegingsdetectie geactiveerd?
 3. Formatteer de SD-kaart voor de eerste inbedrijfstelling.
 4. Controleer of een SD-kaart van de klasse 10 wordt gebruikt.

De camera beschikt over IR-leds voor de nachtmodus. Het IR-licht wordt door oppervlaktes, bijvoorbeeld glas, gereflecteerd. Plaats de camera niet voor glazen oppervlakken en monteer camera's uitsluitend in beschermde buitenbereiken.

Controleer het volgende:

 1. Controleer of de SD-kaart juist geplaatst en geformateerd is. Sla belangrijke gegevens vóór de formattering op; daarna zijn ze niet meer beschikbaar.
 2. Controleer of u een SD-kaart van de klasse 10 gebruikt.

Mogelijke oorzaken kunnen het volgende zijn:

1.  Zijn de datum- en tijdsinstelling van uw mobiele eindapparaat juist ingesteld?

2.   Is de juiste tijdzone geselecteerd?

3.   Het systeem neemt de tijd over van het internet zodra de verbinding tot stand is gebracht. Controleer of de camera met het internet is verbonden.

Meer FAQs