Disclaimer

Gebruik van de website „ABUS”

De informatie op de website www.abus.com kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd of geactualiseerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevat de website www.abus.com geen garantie of vrijwaring - expliciet of impliciet - ook niet wat betreft de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. ABUS August Bremicker Söhne KG en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van de informatie op de website www.abus.com.

Voorts is elke aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, en schade als gevolg van aanspraken van derden van welke aard dan ook en ongeacht de rechtsgrond, die door toegang tot of het gebruik van de website www.abus.com ontstaat, in het bijzonder ook door infectie van  computeromgevingen met virussen, uitgesloten.

Links naar andere websites

Koppelingen („links”) naar websites van derden worden u als extra service ter beschikking gesteld. Deze websites zijn volkomen onafhankelijk en liggen buiten de controle van de „ABUS Info website”. De „ABUS Info website” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waartoe u zich toegang verschaft via de „ABUS Info website” en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website is verwezen. Voor zover formuleringen of delen van formuleringen in deze tekst niet, niet geheel of niet meer aan de geldende rechtspositie voldoen, blijven de overige delen van het document wat betreft de inhoud en geldigheid onverminderd van kracht

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De met behulp van het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd, waardoor uw IP-adres door Google wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om de website-exploitant andere diensten te kunnen verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt in uw browsersoftware verhinderen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de via de cookie over uw gebruik van de website verzamelde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en daar worden verwerkt, door de via volgende link te vinden browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden van Google Analytics vindt u op de volgende webpagina: www.google.com/analytics/terms/nl.html. De gegevensbeschermingsbepalingen van Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

.

© ABUS August Bremicker Söhne KG