Biztonsági kislexikon: Zárrendszerek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ajtó-/ablaknyitó Az ablaknyitó az ablakkilincsre használt szakkifejezés. A szekrényeken vagy az irodabútorokon lévő, gomb alakú fogantyút ajtónyitónak nevezzük.
Ajtóirányok Balra kifelé és jobbra befelé = DIN balos
Jobbra kifelé és balra befelé = DIN jobbos
Ajtóméretek Ez az EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának harmadik jegye. Az ajtómérettel szemben nincsenek követelmények. Ezért az ajtóméreteknek csak egyetlen meghatározott osztálya van: a 0. kategória. 
Aktív záróelemek lásd: Zárócsap
Alaphossz A hengerzárbetét alaphossza a rendszertől függő minimális hossz a rögzítőcsavar furat középpontja és a ház bal, ill. jobb homlokoldala között. Az ABUS Pfaffenhain gyári szabvány szerint 5 csapos és 6 csapos termékeket különböztetünk meg. Az 5 csapos rendszer alaphossza 26,5 mm/26,5 mm, a 6 csapos rendszeré pedig 30,5 mm/30,5 mm.
Állomáslemez Az állomáslemez az ügyféladatokat (cím és ügyfélszám) dombornyomott formában tartalmazó fémlemez, amely az egységes igazoló rendszer része. A lemez arra szolgál, hogy egy imprinter (lehúzó) segítségével rá lehessen másolni a rendelési adatokat a rendelési bizonylatra.
Aszimmetrikus hengerzárbetét Ez alatt olyan hengerzárbetétet értünk, amelynek belső és külső oldala eltérő hosszúságú kiképzéssel rendelkezik.
Beállító kulcskészlet lásd még: Anyakulcskészlet
Olyan kulcs, amelynek minden rovátkája egy adott rovátkaértékű. Az összes rovátkaérték kulcsait készletté állítják össze. Ezek a kulcs kód alapján történő vágására szolgálnak.
Beállítódarab Kalibrálókő mérő- és ellenőrző készülékekhez.
Befogó szerszám Speciális formaszorító eszköz, amely bonyolult profilkeresztmetszetű kulcsok esetében lehetővé teszi a kulcsbevágások marását vagy kétoldali bevágását, melyet nem lehetne befogni síkpárhuzamos szorítópofákba. Másoló maráskor mindig 2 darab befogási segédeszközre van szükség.
Befutósüveg lásd: Felfutó és kiemelő felületek
Belül lévő ütköző lásd még: Belső ütköző
Egyes magas minőségű zárrendszerek szabadalom által védett jellemzője, amelynél a kulcs nem a hengermagfejnek ütközik, hanem egy a hengerzárbetét belsejében lévő, rejtett ütközőnek. Ehhez a kulcsban speciális horonyra van szükség a belső ütköző megvalósításához, ezért műszaki másolásvédelmet is biztosít.
Betanítókulcs Speciális kulcs a mérőkészülékek kalibrálásához. Figyelem: Nem tévesztendő össze a beállítókulccsal!
Bevágásmélység kijelzőkészülék A nem dokumentált kulcsok rovátkamélységének meghatározására szolgáló vizsgálókészülék. A kijelzőkészülékkel a pontos rovátkamélység mérése nem lehetséges!
Bevágásmélység mérőóra A bevágásmélység mérőóra a kulcs pontos rovátkamélységének mérésére szolgáló készülék. A mérőóra kalibrálása beállítódarabbal történik. A hozzá mellékelt táblázatban található összehasonlító értékek alapján gyorsan ellenőrizhető, hogy a rovátka a megengedett tűréshatárokon belül van-e. A rovátka teljes mérése azonban nem lehetséges, mivel a kulcsütközőtől mért távolság nem állapítható meg.
Bevésőzár Bevésőzárnak nevezzük azt a zárat, amelyet az ajtóban előre kimunkált zármélyedésbe helyeznek, és rendszerint hengerzárral együtt szerelnek. Fa-, acél- és csőkeretes ajtókhoz (=csőkeretzár) szállítható.
BHE A dittweileri székhelyű „Bundesverband der Hersteller und Einrichterfirmen für Sicherheitssysteme e. V.” (Biztonsági rendszerek Gyártóinak és Létesítőinek Szövetségi Egyesülete) rövidítése.
Biztonsági kártya Minden zárrendszerhez vagy reteszelő záráshoz tartozik egy bankkártya formátumú biztonsági kártya. Ez olyan igazolvány, amely feljogosítja a tulajdonosát a zárrendszerrel kapcsolatos utánrendelésekre.
Bútorhengerzár A bútorhengerzárak olyan speciális, forgatónyelves vagy forgórúdzárak, melyeket irodabútorokban és szekrényekben alkalmaznak.
CEN Comité Européen de Normalisation, azaz a brüsszeli központú Európai Szabványügyi Bizottság.
Cilinder túllógás Az a méret, amennyivel a cilinder külső oldala kiáll a védővasalat síkjából. A DIN 18252 szerinti megengedett túllógás +/- 3 mm.
Ez a követelmény a szokásos 5 mm-es hosszabbítási rasztermérettel gond nélkül betartható.
Cilinderbetét lásd: Zárbetét 
Cilinderház A cilinderház a zár hengerzárbetétet körülvevő része, ami a hengermag és az összes hozzá tartozó alkatrész befogadására szolgál. 
Cilinderhossz A cilinderhossz a külső oldaltól (homlokoldaltól) a belső oldalig (homlokoldalig) mért távolság a profilcilinderek esetében.
Cilinderhosszabbító Ez a cilinderhossznak az adott ajtó vasatagságához (5 mm-es) lépésekben megfelelő vasalatokkal történő hozzáigazítását jelenti.
Cilinderméret  A hengerzár optimális hosszának meghatározásához a távolságot a rögzítőcsavar középpontjától az ajtóvasalat külső oldaláig kell mérni.
Figyelem! Lásd: Cilinder túllógás!
Cilinderrendszer Meghatározott biztonsági követelmények teljesítésére alkalmas tulajdonságokkal rendelkező rendszer. A rendszerek a profilformákban, a zárósíkok számában, a záróelemek számában, a szabadalmaztatott jellemzőkben, valamint a szerelési nehézségben térnek el egymástól. 
Cilinderszín/kivitel A profilcilinder színes kivitele, lásd: Színezés. 
Csapos zárak Magcsapból, házcsapból és csaprugóból álló zár, amely arra szolgál, hogy csak akkor tegye lehetővé a hengermag forgatását a cilinderházban, ha a hozzáillő kulcsot ütközésig betolják a kulcscsatornába.
Egy- és többsoros elrendezésű csapos zárak használatosak. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Csaprugó lásd még: Nyomórugó, Házrugó
A csapos zár része. 
A csapos zár része. A kulcs által meghatározott pozícióba, ill. teljes egészében a hengerbe nyomja a magcsap–házcsap párost.
Csavaros zárbetét A csavaros zárbetét egy külső menetes félcilinder, amelyet a külső menete segítségével speciális zárba csavaroznak be.
Csavarószilárdság Csavarószilárdságnak nevezzük a cilindernek azt az ellenállását, amikor megfelelő alakú szerszám használatával, meghatározott nyomatékkal megpróbálják elfordítani a hengermagot. A cilindernek ellen kell tudnia állni. EN 1303 szerinti teszt. 
Csoportkulcs A csoportkulcs  egy fölérendelt kulcs a vezérkulcsos zárrendszerben. A hozzá tartozó csoport valamennyi hengerzárbetétét zárja.
Csúszókuplung A csúszókuplung akkor is lehetővé teszi a nyitást, ha a gombot szorosan tartják. A gombba beépített csúszókuplung az 1,5 Nm-es forgatónyomaték túllépésekor kiold, így garantálva a kulcs kiváló zárási funkcióját. 
Csúszókuplungos gombcilinder lásd: Csúszókuplung
Diabolcsapok lásd még: Súlyzócsapok
Olyan speciális alakú házcsapok megnevezése, amelyek feltöréskor oldalra billenve zárási síkot színlelnek. A DIN 18252 szerint zárási síkonként két ilyen tulajdonságú csapot kell alkalmazni. E csapok a formájuk miatt súlyzóra emlékeztetnek.
DIN A berlini „Deutsches Institut für Normung”, azaz a Német Szabványügyi Intézet.
Dummy mag A dummy mag profilkiképzés nélküli hengermag. Ezt Express szervizcilindereinkben használjuk. A cilinderházban lévő előszerelt alkatrészek (mag- és kulcshosszabbítások, kuplung, tolókavivő, valamint házcsapok) helyén tartására szolgál. Magának a zárhengernek a szerelésekor a dummy magot profilkiképzéssel rendelkező magra cseréljük.
E gyforma zárlat Az egyforma zárlat alatt a hengerzárbetétek és kulcsok olyan garnitúrája, melyek azonos kulccsal záródnak, mindegyikük azonos felépítésű, ill. azonos kódolású. A hengerzárbetétek lehetnek különböző méretűek is.
Építési/ideiglenes hengerzárbetét Kettős profilcilinder vagy félcilinder reteszelő állással, amely az építési szakaszban a cilinderáttörések lezárására szolgál. Ezek a cilinderek a legtöbb esetben gyártmánytól függetlenül bármely rendelkezésre álló kulccsal zárhatók.
Esővédő rozetta Az esővédő rozetta egy védőburkolat a profilcilinderek számára, amely megvédi a zárócsapokat a nedvességtől és a portól. A takarósapka formája egy csapófedélre emlékeztet.
Express szervizcilinder Ez a profilcilinder minden olyan alkatrészt tartalmaz, amelyre a Standard, Z14, V14, Y14 és W14 rendszerű záródás/zárrendszer-cilinder saját szereléséhez szükség van. A hengerzárbetét profilkiképzés nélküli dummy maggal rendelkezik. A speciális zárrendszerre történő átszereléshez a dummy magot profilkiképzéssel rendelkező hengermagra kell cserélni. Egyes alkatrészek, mint a mag- és kulcshosszabbítás, a kuplung, a tolókavivő és a házcsapok gyárilag már elő vannak szerelve. Csupán magcsapokkal és a rugós alátétekkel kell kiegészíteni.
Félcilinder A félcilinder olyan zárrendszer, amelynek csak az egyik oldala záróoldal. Az ABUS Pfaffenhein gyári szabvány szerint az 5 csapos rendszer alaphossza 26,5 mm/9,8 mm, a 6 csapos rendszeré pedig 30,5 mm/9,8 mm.
Felépítőcsap lásd még: Lapka, HS csap
A zárócsapba kiegészítőleg beépített záróelem, amely lehetővé teszi, hogy a profilcilinderhez egynél több kulcsot lehessen hozzárendelni (a DIN EN 1303 szerinti megfogalmazásban).
Felépítőcsapos hengerzárbetéteket a vezérkulcsok, valamint a központi hengerek működésének biztosításához használnak a zárrendszerekben. Ezek a hengerzárbetétek több felépítőcsappal rendelkezhetnek.
Felfúrásvédelem lásd még: Fúrásvédelem, Magfúrásvédelem
A hengerben és/vagy a házban olyan, speciálisan edzett acélból vagy keményfémből készült elemek találhatók, amelyek megnehezítik a hengerzárbetét felfúrását.
Ezek az elemek rögzítetten felszerelt vagy mag- és házcsapok lehetnek.
Felfutó és kiemelő felületek  lásd még: Befutó furatvályú, Befutósüveg
A kulcson található felfutó és kiemelő felületek optimalizálják a zárócsapok emelőmozgását a hengerzárbetétben, így javítva a zárási komfortot.
Felnyitásbiztonság A felnyitástechnika a záraknak a hozzá tartozó kulcs nélküli nyitását célzó manipulálási eljárást jelenti. Roncsoló és roncsolásmentes eljárásokat különböztetünk meg:
A felnyitásbiztonság a henger nyitóelemeinek roncsolásmentes áthidalását megnehezítő funkció, amikor erőszak alkalmazása nélkül, a zárhoz tartozó kulcs ismerete nélkül próbálják meg kinyitni a zárat.
roncsoló eljárás pl. a maghúzás vagy a felfúrás
roncsolásmentes eljárás pl. a feltörés
Felvonózárbetét Kifejezetten felvonókba történő beszerelésre készült fél profil- vagy körcilinder.
Finomnyitás Finomnyitás nevezzük a zárómechanikák speciális szerszámokkal történő „intelligens kinyitását”. Itt tűhöz hasonló szerszámokkal egymás után olyan helyzetbe nyomják a zárócsapokat, hogy utána lehetővé válik a hengermag elfordítása. 
Fogantyú lásd: Kulcsfogantyú
Fokozott fúrásvédelem Meghatározott felfúrásvédelmi osztály az ABUS Pfaffenhain gyári szabványa szerint. A hagyományos fúrásvédelem mellett zárási oldalanként két-két edzett acélcsapot alkalmazunk a hengerben és a házban.
Fordítókulcsos rendszerek Olyan zárrendszerek, amelynek kulcsai forgásszimmetrikus kulcsprofillal és kulcsbevágásokkal rendelkeznek, így a kulcs 180 fokkal elforgatva is betolható. 
Fordítóprofil Olyan profilsorozat, amelynek kulcsai forgásszimmetrikus kulcsprofillal rendelkeznek, így a kulcs 180 fokkal elforgatva is betolható. 
Forgónyelv A forgónyelv a forgónyelves zárcilinder alkatrésze, amely zárnyelvként működik (pl. levélszekrények esetén).
Forgónyelv forma A számos különböző alkalmazási terület miatt a forgónyelv (a forgónyelves zárcilindereknél) különböző hosszúságú, méretű, hajlású és kialakítású lehet.
Forgónyelves zárcilinder lásd még: Forgónyelves zár, Levélszekrény zár
A forgónyelves zárcilinder lemezajtók, pl. levélszekrények vagy acélszekrények zárására használatos hengerzárbetét. A cilinderen egy zárnyelv található, amely a kulcs elfordításával nyitott és zárt helyzetbe állítható, ami így reteszelőelemként funkcionál. A kulcs rendszerint csak a zárt helyzetben húzható ki (kényszerreteszelés).
Forgórúdzár Olyan bútorzár, amely forgó rudak segítségével, legalább két ponton zárja a bútorajtót. A forgórúdzár a zárszekrényből, a forgórudakból és a zárókampókból (fogókampókból) áll. A zárókampók a forgórúd felső és alsó végén helyezkednek el. Ezek a zárócsapokba kapaszkodnak bele, melyek a bútor felső és alsó lapjába vannak becsavarozva.
Főkulcs A főkulcs a főkulcsos rendszeren belül az összes különböző hengerzárbetétet zárja.
Főkulcsos rendszer Olyan zárrendszer, amelyben a főkulcs a zárrendszer összes hengerzárbetétét zárja.
A főkulcsos zárrendszer hengerzárbetétei úgy vannak beállítva, hogy egyetlen főkulccsal a rendszer valamennyi hengerzárbetéte nyitható és zárható. Minden ajtón különböző zárlatú és saját kulcsos hengerzárbetét lehet. Az egyes kulcsok csak egyetlen hengerzárbetéthez, ill. több, azonos zárlatú hengerzárbetéthez illenek.
Fúrásvédelem lásd: Felfúrásvédelem
Fúrásvédő híd lásd még: Keményfém híd, fúrásvédő lemez
A fúrásvédő híd egy U alakú keményfém híd, amely a házba van integrálva. Optimális felfúrásvédelmet biztosít.
Furatvályú rendszer Olyan hengerzártípus, amelynek a hozzá tartozó kulcsai elsősorban furatvályúkkal rendelkeznek.
Furatvályúk lásd még: Süveg, Oldalfurat
Többnyire a kulcs homlokfelületén elhelyezkedő furatvályúk, csonkakúp alakú bemarások, amelyekbe a mozgó zárók a kulcsbevágásokhoz hasonlóan illeszkednek.
Furatvályúmélység mérőóra A furatvályúmélység mérőóra a kulcs pontos süvegmélységének mérésére szolgáló készülék.
Gomb lásd még: Forgatógomb
A gomb legtöbbször a gombtengelyen keresztül a tolókavivőhöz fixen kapcsolódó fogantyú, amely különböző formájú, anyagú és színű változatokban kapható.
Gombcilinder, gombos zárbetét A gombcilinderek olyan profilcilinderek, amelyek működtetése legalább az egyik zárási oldalon gombbal történik.
Gombtengely A gombcilinderek olyan profilcilinderek, amelyek működtetése legalább az egyik oldalon gombbal történik.
Gyakorlati variációszám Az azonos szerkezetű hengerzárbetéteknek a mozgó zárók által meghatározott variációja, amelynek célja, hogy az egyes hengerzárbetéteket csak a hozzájuk tartozó kulccsal lehessen zárni. A tényleges variáviószám megegyezik az elméleti variáció számával, levonva a gyártó által műszaki okokból, valamint a DIN EN 1303 – 4.8.4 által meghatározott korlátozások számát. (DIN EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Gyári profil  Olyan kulcsprofil, amely kizárólag a gyártó által gyártott zárrendszerekhez készül.
Gyári profilú zárrendszerek esetében semmilyen adatot (csapkiosztás, marási értékek stb.) nem küldünk az ügyfélnek, mert a hengerek (adott esetben a zárrendszer bővítések) csapkiosztása és a kulcsok vágása a gyártó kizárólagos joga.
Ezekben a profilokban nem kaphatók nyerskulcsok a szakkereskedések számára. (A saját profillal ellentétben.)
Hagyományos zárrendszerek Ez alatt rendszerint olyan mechanikus zárrendszereket értünk, amelyek kulcsbevágásai rovátka alakban vannak kimarva (fogazottak).
Használati osztály A használati osztály a DIN EN 1303 szerinti, nyolcjegyű besorolási kód első jegye. Az 1. osztály általában a gondossággal szemben magas követelményeket támasztó felhasználók számára, valamint alacsony visszaélési valószínűség esetén ajánlott.
Ház lásd: Cilinderház
Házcsap A házban található, különböző alapanyagú, kialakítású és méretű csapok. Kihúzott kulcs esetén lezárják a zárási síkot.
Házrugó lásd: Nyomórugó
Hengermag  lásd még: Mag, Henger
A hengerzár azon része, amely mozog, amikor a hozzáillő kulccsal működtetik. (EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Hengermag fejhorony A mag fejhorony alatt a hengermag fején lévő függőleges kimarást értjük, amely a kulcsszár fogadására és a forgatónyomaték jobb átvitelére szolgál. 
Hengermag-hosszabbító lásd: Maghosszabbító
Hengerzárbetét Az a mechanika, amely rendszerint külön van választva a hozzáillő zártól, és kulccsal működtethető.
Hengerzárbetét működése A megfelelő kulcs hengermag kulcscsatornájába történő betolásával a hengerzárbetét záróelemei, a zárócsapok (részei: magcsapok, házcsapok és nyomórugók) egy síkba kerülnek, és szabaddá teszik a hengermag és a cilinderház közötti elválasztó síkot. Ezáltal a hengermag a betolt kulcssal elfordítható. A hengerzárbetét tolókavivője működésbe hozza az adott zár reteszelő berendezését, és így kinyitja az ajtó, ill. az ablakot. A kulcs kihúzásakor a nyomórugók a hengermag furatvégébe nyomják a zárócsapokat, így a hengermag és a cilinderház reteszelődik, ami megakadályozza a hengermag elfordulását, s vele együtt a reteszelő berendezés működését.
Hevederzár A hevederzár olyan dupla tolózár, amely belülről átéri az ajtó teljes szélességét. A jobb és a bal oldalon a falban rögzített zárdobozban záródik.
Hatékony védelmi intézkedés az ajtóknál. Masszív védelmet nyújt az ajtó pánt- és nyíló oldalán egyaránt. A hevederzárak visszatartó hatása meglehetősen magas.
Hosszabbító lásd: Maghosszabbító vagy Kulcshosszabbító 
Hosszabbító modul A hosszabbító modul a moduláris cilinderek alkatrésze. Tartalmazza a házó- és maghosszabbítót, és 5 mm-enként változó méretekben kapható.
Hullámkontúr A kulcsbevágások nem V alakúak, hanem a magcsapokkal való találkozási ponton változó sugarú tangenciális ívszegmensek találkoznak egymással, ami hullámformájú kontúrt eredményez.
Huzalos szerelőkapocs lásd: Szerelőkapocs
Indítókerék lásd: Tolókavivő/Záróorr 
ISO International Organization for Standardization, azaz a genfi székhelyű Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
Kapcsolócilinder Speciális menesztő segítségével elektromos berendezések kapcsolására szolgáló körcilinder. 
Keményfém híd lásd: Fúrásvédő híd
Kényszerreteszelés A kulcs csak a zár lezárt állapotában húzható ki a hengerzárbetétből (nyomócilinderből, forgónyelves zárból, lakatból). A lakatok választhatóan kényszerreteszeléssel vagy anélkül is kaphatók.
Kereszttolózár lásd: Hevederzár
Kétkulcsos rendszer Ha a kulcs elvesztése esetén a zárbetét cseréje nélkül fenn kell maradnia a biztonságnak, pl. a saját otthonunk esetén.
A hengerzárakhoz két különböző kulcskészlet tartozik.
A hengerzárbetét kiszállítása után kizárólag az 1. készlet kulcsait szabad használni. A 2. készlet kulcsait biztonságos helyen kell őrizni, és nem szabad összekeverni őket az 1. készlettel. Ha valamikor elvesztenék az 1. készlet kulcsait, akkor meg kell változtatni a zárási permutációt. Ez úgy történik, hogy a hengerzárbetétet a 2. készlet kulcsával kell bezárni. A művelet során a kulcsot 360°-kal el kell fordítani. Innentől kezdve az első készlet kulcsai többé nem használhatók ehhez a hengerzárbetéthez. Ha az elveszett kulcs több hengerzárbetéthez volt jogosult, akkor minden ilyen hengerzárbetétet – amennyiben azok is kétkulcsos rendszerek – ugyancsak be kell zárni a 2. készlet kulcsával.
Kétoldali hengerzárbetét/Dupla profilcilinder lásd: Dupla cilinder 
Kétoldali zárhatóság lásd: Vészfunkció
Kétoldalú hengerzár/dupla cilinder Ezek a legelterjedtebbek, a hozzávaló kulccsal mindkét oldalról zárhatók. Különböző változatú profilokkal kaphatók.
Kihúzási állás Így nevezzük a hengernak azt a helyzetét, ahol a kulcs kihúzása lehetséges. Speciális hengerzárbetétek esetében több kihúzási állás lehetséges, ám ebben az esetben előfordulhat, hogy a zárrendszereknél korlátozásokkal kell számolni.
Kisebb mennyiség felár A kisebb mennyiség felárat a zárrendszerek bővítésével összefüggésben leadott, kisebb darabszámú, tizenegynél kevesebb hengerzárbetét rendelése esetén számítjuk fel.
Kitépés elleni védelem Kitépés elleni védelem alatt a hengerzárbetét speciális szerszámokkal történő kihúzása vagy kitépése elleni védelmet értjük. A hengerzárbetétet saját szerkezeti jellemzői vagy valamilyen védővasalat védheti.
Kódpálca A kódpálca a kulcsmásológépek különböző horonymélységének beállítására szolgáló szerszám.
Kontúrprofil Olyan többszörösen paracentrikus, szabadalmaztatott speciális profil, amely a kulcs függőleges vezetésére szolgál, és egyik oldalán hornyolt. A kulcsszár hajlított profilkontúrral rendelkezik, amely hatékony feltöréssel szembeni ellenállást eredményez.
Kopáscsökkentés A hengerzárbetétekben felhasznált, kiváló minőségű alkatrészeknek és bevonatoknak köszönhetően a zárbetét DIN 18252 szerinti élettartama 100%-kal hosszabb.
Korrózióállóság Ez a DIN EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának hatodik jegye. A profilcilinderek besorolása a hőállósággal együtt négy osztályba történik: 0, A, B és C osztály
Korrózióvédelem lásd: Tengervízállóság
Körcilinder Körcilindernek nevezzük a kerek külső kontúrral rendelkező cilindereket. Az erre előkészített bevésőzárakban vagy másodzárakban alkalmazhatók egyenként vagy párban (belső és külső cilinder). 
Központi zárrendszer (Z-rendszer) Olyan zárrendszer, amelyben több különböző egyedi kulcs egy vagy több központi hengerzárbetétet zár.
Például egy társasház minden lakásbejárati ajtójában különböző zárlatú, saját kulcsos hengerzárbetétek találhatók. A ház lakói által közösen használt ajtók – lépcsőházajtó, udvari ajtó, tároló- és pincelejárati ajtó – rendszerint azonos zárlatú hengerzárbetétekkel vannak felszerelve. Így minden lakó a saját lakáskulcsával nem csak a saját lakásának bejárati ajtaját, hanem a központi zárrendszerrel felszerelt, közös használatú ajtókat is nyithatja-zárhatja. Azonban egyik lakó sem tud a saját kulcsával más lakó lakásába bejutni. A központi zárrendszerbe pl. az egyes lakók garázsa, pincehelyisége és postaládája is bevonható. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Kulcs A hengerzárbetéthez hozzáillő, külön elem, amely mechanikusan működteti a hengerzárbetétet. (DIN EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Kulcsbefogó lásd: Befogópofa
Kulcsbevágás lásd: Lépcsőzetmarás
Kulcscsatorna  A kulcscsatorna a hengerzárbetétnek a kulcs fogadására szolgáló nyílása.
A kulcscsatorna a kulcs helyzetpontos megvezetése érdekében profilkiképzéssel ellátott keresztmetszettel rendelkezik. A jogosulatlan kulcs betolását a különböző profilok akadályozzák meg.
Kulcsfogantyú lásd még: Kulcsfej
A kulcsfogantyú a kulcs azon része, amelyet záráskor a kezünkben tartunk.
Kulcsfogó  lásd még: Golyós süllyeszték, Kúpos süllyeszték
Így nevezzük azt a tölcséralakú bemarást a hengermagfejen, ami megkönnyíti a kulcs betolását a hengermagba.
Kulcsfurat lásd: Furatvályúk
Kulcshegy A kulcshegy a kulcsszár vége. Rendszerint a kulcshegy hozza működésbe a kuplungot. A kulcshegyen a műszaki másolásvédelemmel kapcsolatos egyéb jellemzők is lehetnek, például a belső ütközőhorony.
Kulcshosszabbító A kulcshosszabbító a kulcshegy és a kuplung közötti távolság áthidalására szolgáló alkatrész a meghosszabbított profilcilinderek esetében. 
Kulcskeresztmetszet lásd: Kulcsprofil
Kulcsközépméret Távolságméret ajtó bevésőzáraknál. A kulcsközépméret a bevésőzár elülső szélétől a dió, ill. a kulcslyuk középpontjáig mért távolság.
Kulcsos kapcsoló A kulcsos kapcsoló olyan speciális hengerzárbetét, amely a hátoldalán egy vagy több ráforrasztott kapcsolót tartalmaz. A kulcskihúzási állások száma rendszerint azonos a kapcsolóállások számával. 
Kulcsos nyomógomb A kulcsos nyomógomb olyan speciális hengerzárbetét, amely a hátoldalán egy vagy több ráforrasztott nyomógombot tartalmaz, és a legtöbb esetben csak egy kulcskihúzási állása van. Amíg a kulcs a hengerzárbetétben ütközésig elfordított állásban van, a nyomógomb működtetett állapotban van. 
Kulcsprofil  lásd még: Kulcskeresztmetszet
A henger kulcscsatornájába betolható kulcsszár keresztmetszeti formája. A zárrendszerekben a kulcsprofil szériák lehetővé teszik, hogy különböző kulcsprofilokat lehessen betolni egy adott profilcilinder kulcscsatornájába, illetve egy adott kulcsprofilt lehessen betolni különböző profilcilinderek kulcsprofiljába. (DIN EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Kulcsrovátka lásd: Lépcsők
Kulcssapka, kulcsjelölő A kulcssapka egy a kulcsra felhelyezett műanyag fogantyú, amely a kulcs jobb optikai megkülönböztethetőségére szolgál. Különböző formákban és színekben kapható, és javítja a használhatóságot.
Kulcsszár A kulcsszár a kulcs azon része, amelyen a profil és a kulcsbevágások találhatók 
Kulcsszilárdság A DIN EN 1303 szerinti minimális kulcsterhelhetőségre vonatkozó adat. A kulcsot tövig betolják a hengerbr, és reteszelt tolókavivő mellett 5 másodpercig 2,5 Nm +/- 0,1 Nm forgatónyomatékkal terhelik. Ezután a kulcsnak 1,5 Nm maximális nyomatékkal kell terhelnie a hengermagot.
Kulcstároló A zárrendszereken belüli szervezést segítő berendezés, pl. a zárrendszeren belüli kulcs elvesztésének megelőzésére. Egy adott kulcs egy bizonyos mechanikát zár, és lehetővé teszi egy második kulcs kivételét, de az elsőt csak akkor lehet kivenni, ha a másodikat előtte visszahelyezték a mechanikába. A mechanika például két forgatónyelves zárcilinder kivitelű lehet, melyek egy fogaskerekes áttételen keresztül egymással ellentétesen forognak. 
Kulcstartó jelölővel A kulcstartó egy feliratozó mezővel ellátott műanyag táblácska, amely kulcskarikával kapcsolódik az adott kulcshoz.
Kulcstrezor A kulcstrezor egy zárható, fixen a falba beépített és rögzített páncélszekrény. A kulcstrezor egy objektum kulcsainak tárolására szolgál, pl. őrző-védő cégeknél vagy a tűzoltóságnál. 
Kuplung A hengerzárbetét azon alkatrésze, amely a kulccsal működtetett hengert fixen összekapcsolja a tolókavivővel. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Kuplung alapfunkciója  lásd még: Tolókuplung
Olyan funkció, amely megakadályozza, hogy a dupla profilcilinder egyik oldalán bedugott és elfordított kulcs ellenére a zár egy másik, hozzáillő kulccsal az ellenkező oldalról nyitható legyen. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Kuplungmenesztő  lásd még: Menesztő
A kuplungmenesztő az az alkatrész, amely a speciális hengerzárbetétek hátoldalára van felszerelve. A kuplungmenesztő adja át a kulcs záró mozgását a retesznek.
Kuplungrúd Lapos acéllemez rúd a speciális hengerzárbetétek hátoldalán, amelyet az erre készült zárakba szerelnek be. A kuplungrúd adja át a kulcs záró mozgását a zármechanikának.
Külön váltózárás A külön váltózárást ott alkalmazzák, ahol bizonyos kulcskészleteknek csak korlátozott zárási funkcióval kell rendelkezniük. Ez két különböző kulcskészlettel valósítható meg. A 2. számú kulcskészlet csak korlátozott távolságot tehet meg a profilcilinderben, hogy csak a zárnyelvet működtesse. Ez a kulcs nem tudja mozgatni a zárnyelvet annak nyitása vagy zárása céljából. Ezzel szemben az 1. számú kulcskészlettel a teljes zárási funkció megvalósítható, tehát mind a váltót, mind pedig a zárnyelvet teljes egészében képes mozgatni 
Külső menetes körcilinder lásd: Csavaros zárbetét vagy Forgatónyelves zárcilinder
Lakat Így nevezzük azokat a pántos vagy csapszeges zárakat, amelyeket pl. a pántok vagy a csapszegek fogadására alkalmas fülekkel felszerelt ajtók, redőnyök, tárolóedények lezárására használnak. 
Lapos profil Lapos profilnak nevezzük azt a többszörösen paracentrikus, szabadalmaztatott speciális profilt, amely a kulcs függőleges vezetésére szolgál, egyik oldalán hornyolt, és választhatóan süveggel is rendelkezhet. A lapos profilokat a Standard rendszerben alkalmazzuk.
Lépcsők  lásd még: Kulcsrovátkák, Rovátkák, Bevágások
A kulcstoll vagy a kulcsszár felületén található bevágások, amelyek berendezik a mozgó zárókat. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Lépcsőugrás A legkisebb névleges méretbeli különbség a különböző kulcsbevágások között. 
Lezárható gombos gombcilinder A lezárható gombos gombcilinderek a gombcilinderek speciális formáját képviselik. A gombba olyan záródás van integrálva, amely zárt állapotban megakadályozza a tolókavivő és a gomb közötti fix kapcsolatot.
Lockbase A Lockbase egy zárrendszerek tervezésére, kalkulálására és kezelésére szolgáló szoftver neve.
Mag  lásd: Hengermag
Magcsap A hengermagban lévő csapok, többnyire csonkakúp alakú fejjel, melyek különböző hosszúságúak és alapanyagúak lehetnek. A kulcsban lévő bevágásokkal kombinálva a kulcs teljes betolása után jön létre a zárási sík, amely lehetővé teszi a mag forgatását. Speciális alakú magcsapok is lehetségesek, pl. éltöréssel vagy keresztmetszet-csökkentéssel.
Maghosszabbító lásd még: Hengermag-hosszabbító
Az alaphosszon túl meghosszabbított profilcilinderek szerkezeti megvalósításához a hengermagok meghosszabbítóval a szükséges méretre hosszabbíthatók.
Maghúzás elleni védelem A hengerzárbetétek kiegészítő felszereltsége, amely hatékonyan képes megakadályozni hengerzárbetét pl. az ún. „dugóhúzó módszer” használatával történő kihúzását. Ez a kihúzás elleni védelem gyakran már eleve adott a zárbetétet teljes egészében letakaró biztonsági vasalatokban.
Manipuláció elleni védelem A hengerzárbetét roncsolásmentes nyitási módszerekkel szembeni védelme. A manipulációvédelem különböző lehetőségekkel – pl. profilkontúr, a zárócsapok formája, zárók száma –, valamint speciális elemekkel befolyásolható.
Maró furatvályúkhoz Csonkakúp alakú maró a furatvályúk marásához.
Másodzár Másodzárnak nevezünk minden kiegészítő, az ablakokra, az ablakos ajtókra vagy az ajtókra többnyire utólag felszerelhető biztonsági zárat. 
Másodzár  A dobozos zár házak vagy lakások bejárati ajtóira szerelt másodzár, amelybe – kivitelétől függően – különböző körcilinderek szerelhetők.
Mechatronikus hengerzárbetét (MC) Integrált vagy külön elhelyezett elektronikus rendszerrel felszerelt készülék, amely a felhasználó jogosultságának ellenőrzése után a zárral együtt a zár működtetésére használható, és az ajtóvasalatok cseréje nélkül az EN1303 szerinti mechanikus hengerzárbetétre cserélhető.
Menetes furat lásd még: Rögzítőcsavar furat
A menetes furat a ház közepén, a tolókavivő alatt található. Szabványos M5-ös menettel rendelkezik, és a profilcilinder rögzítőcsavarjának rögzítésére szolgál.
Metrakey A Metrakey a kulcsra gyárilag fixen ráhegesztett műanyag fogantyúval van ellátva, amely 125 kH-es transzpondert tartalmaz. A műanyag fogantyú hétféle színben kapható.
Modulborda A modulborda a modulos építési módozatú profilcilinderek alkatrésze, és nagyszilárdságú berillium-bronz ötvözetből készül. A profilcilinder hosszától függően különböző hosszúságokban kapható. A modulborda a két cilinderfél összekapcsolására szolgál.
Modulcilinder A modulcilinder az egyéni cilinderhosszok összetolással történő beállítására szolgáló profilcilinder. Építkezéseken vagy gyorsszolgálatoknál használják.
Mozgó zárók A hengerzárbetét azon része, amelyet a megfelelő kulccsal először meghatározott pozícióba kell vinni, hogy a kulcsot és/vagy a hengert mozgatni lehessen. (DIN EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Multifunkciós kulcs A multifunkciós kulcs kiegészítő funkciókkal rendelkező mérőműszer, amellyel egyrészt meghatározható a cilinder hossza, másrészt a zár a beépített hengerzárbetét nélkül működtethető. 
Műszaki főkulcs A műszaki főkulcs lehetővé teszi külső, hogy külsős szolgáltatók csak a megfelelő műszaki helyiségekbe (fűtőhelyiség, szeméttároló stb.) tudjank belépni. Az épület más helyiségeibe vagy lakásaiba való bejutás nem lehetséges. 
Nagy ellenállóságú fúrásvédelem Az ABUS Pfaffenhain gyári szabványa szerinti profilcilinderek meghatározott felfúrásvédelmi osztálya. A hagyományos fúrásvédelem mellett zárási oldalanként két-két edzett acélcsapot alkalmazunk a hengermagban és a házban, továbbá a házrugók védelme érdekében 1 mm vastag keményfém tűcsapot a ház homlokoldalában.
Nyerskulcs A nyerskulcs olyan kulcs, amely már rendelkezik kulcsprofillal, de még nincsenek rajta kulcsbevágások. 
Nyilvántartó program zárrendszerekhez lásd: Lockbase
Nyomócilinder Ez egy olyan speciális henger, amely a hátoldalán meghatározott axiális mozgás végrehajtására képes zárócsappal rendelkező záróbetétet tartalmaz. A hátoldali zárócsap pl. tolóajtók reteszelésére alkalmas.
Nyomócsap A nyomócsap kuplungként a hengermag és a tolókavivő közötti nyomatékátvitelre szolgál, amely a kulcs betolásakor aktiválódik. A nyomócsapokat gombos zárbetétekben, valamint vész- és veszélyt jelző funkcióval, ill. szabadonfutás funkcióval rendelkező hengerzárbetétekben alkalmazzák.
Nyomóelem A nyomóelem a 8-szorosan állítható tolókavivős félcilinder alkatrésze. A tolókavivő pozíciójának beállítására szolgál.
Oldalsó magcsapok A második zárósík zárócsapjainak magcsapjai a K rendszerekben. A hagyományos magcsapokkal ellentétben az oldalsó magcsapok nem közvetlenül a kulcsbevágások alatt helyezkednek el, hanem közvetett módon, golyók vezérlik őket. 
Oválcilinderes reteszzár Olyan egyrészes hengerzárbetét, amely integrált (különböző hosszúságú) körcilinderrel rendelkezik, és fogazott hajtással működik. Az ovális cilinderek nem igényelnek külön zárdobozt. Dupla és félcilinderes kivitelben kaphatók.
Ovális cilinder Az ovális cilinderek ovális külső kontúrral rendelkező cilinderek. 
Pánikfunkció lásd: Szabadonfutás funkció 
Pántátmérő A pántátmérő a lakaton lévő lakatpánt átmérőjét jelenti.
Pántmagasság A pántmagasság a tok felső széle és a lakatpánt belsejének alsó széle közötti távolságot jelenti.
A pántmagasság a lakat felhasználási módjától függően változhat.
Paracentrikus profil Azokat a kulcsprofilokat nevezzük így, amelyek hosszprofilja legalább kétszer érinti a kulcs középtengelyét, vagy áthalad rajta.
Partnerkulcs Partnerkulcsnak nevezzük a speciális hengerzárbetétek olyan speciális felszereltségét,
amelynél a nyitáshoz szükséges nyelvállás csak két kulcskészlet kulcsainak kombinált használatával érhető el. Ez csupán egyetlen kulcstípus használata esetén nem lenne lehetséges (pl. ügyfél/banki alkalmazott).
Passzív záróelemek A passzív záróelemeket nem rugós felfüggesztésű záróelemeknek is nevezzük.
A passzív záróelemek a profilvariációs elemekhez hasonlóan elsősorban a hatékony különbözőségek számának növelésére szolgálnak.
Porvédő sapka lásd: Esővédő rozetta 
Pótkulcs Pótkulcsnak nevezzük a kulcs másolatát.
Rápattintható rozetta Profilcilinder alakú műanyagrozetta, amely az univerzális vakcilinder végére tolható fel. Tizenkét színben kapható.
Régi rendszer felár A régi rendszer felár a meglévő zárrendszerekkel kapcsolatban leadott utánrendelések végösszegén felül felszámított felár. Ennek oka a dokumentációs, archiválási és szerszám-/nyersdarab-készletezés miatti többlet ráfordítás.
Reteszelő zárlat A reteszelő zárlat egy vagy több, biztonsági kártyával rendelkező cilinderhez való, regisztrált egyedi zárlat. 
Reteszelőborda Kiemelkedő profilelem a kulcsprofilban, amelyet a reteszelőgolyó ellenőriz. 
Reteszelőgolyó A hengermagba egy acélgolyó formájában beépített rögzítőelem, amely a kulcsban lévő, kiemelkedő reteszelőbordát ellenőrzi. Ha ez a borda hiányzik – pl. hiányos kulcsmásolat esetén –, akkor a rugóterhelésű házcsap 135 fokos elfordításkor kinyomja a zárógolyót, és a házcsap tartósan reteszelődik. 
Reteszzár lásd: Oválcilinderes reteszzár 
Rovátkaérték lásd: Rovátkamélység
Rovátkamélység lásd még: Lépcsők, Rovátkaérték
A kulcstoll vagy a kulcsszár felületén lévő bevágások mélysége.
Rozetta A rozetta a hengerzárbetét beszerelésekor létrejövő méretbeli különbségek takarására és ajtótörés megakadályozására szolgál. Forgatónyelves, bútor-, nyomó- és körcilinderekhez egyaránt kapható. 
Rögzítőcsavar Az a rögzítőelem, amely a zárdobozban rögzíti a profilcilindert. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás) 
Rövid cilinder háromszöggel A rövid profilcilinderek egyik oldala vak, a másik oldala külső 7 mm-es, 9,8/9,8 mm-es háromszöggel rendelkezik.
Rugós alátét lásd még: Feszítőgyűrű, Rugós alátét, Biztosítógyűrű, Szorítógyűrű, Tartótárcsa
A rugós alátétek a hengermag vagy a gombtengely házban elfoglalt tengelyirányú helyzetének rögzítésére szolgáló alkatrész. A rögzítendő alkatrészben e célra kialakított horonyban helyezkedik el, és különböző anyagvastagságokban a tengelyirányú holtjáték kiegyenlítésére is alkalmazható.
Saját profil Saját profilnak nevezzük azt a profilt, amelyre speciális, a gyártó és a szakkereskedő között létrejött szerződés követelményei vonatkoznak. A saját profilokat területvédelemmel foglaljuk le. Ez azt jelenti, hogy a gyártó garantálja, hogy meghatározott körzetben (legtöbbször 50 km-en belül) ezt a profilt más nem értékesíti. Ezekkel a profilokkal a kereskedőnek lehetősége van arra, hogy saját maga készítse el a hengerek csapkiosztását, marja ki a kulcsokat és gyártson zárrendszereket. A saját profilokra azonban korlátozások érvényesek, pl. nem engedélyezettek VdS-tanúsítvánnyal ellátott hengerzárakba történő beszerelésre.
Skandináv cilinder A skandináv cilinder egy ovális keresztmetszetű cilinder. Elsősorban a skandináv országokban használják az ilyen célra előkészített bevésőzárakban. Ebben a kivitelben külső, belső és belsőgombos cilinderek léteznek.
Skuni kulcssapka A Skuni kulcssapka egy univerzális kulcssapka. A fémmerevítéses, fekete műanyag fogantyú gyárilg fixen rá van hegesztve a kulcsra, és transzponderrel vagy anélkül is kapható. 
Speciális felszereltség Speciális felszereltségnek nevezzük a hengerzárbetét azon speciális felszereléseit, amelyek eltérnek az alapfelszereltségtől, pl. vész- és veszélyt jelző funkció. A speciális felszereltségek felár ellenében kaphatók 
Spirál szorítócsap A profil gombos cilinderek esetében a gombnak a gombtengelyen való rögzítésére szolgáló csap.
Standard fúrásvédelem Az ABUS Pfaffenhain gyári szabványa szerinti, meghatározott felfúrásvédelmi osztály. Az első és a harmadik csaptartó mag- és házcsapjai edzett, bevonattal ellátott speciális acélból készülnek. Minimális fúrásvédelmi osztály minden olyan cilindernél, amely készre összeszerelt állapotban hagyja el a gyárat. 
Süvegek lásd: Furatvályúk
Svájci profilcilinder lásd még: Svájci profilos körcilinder, Ø22-es lépcsős profilcilinder 
A svájci profilcilinderek a DIN 18252-től eltérő profilformával rendelkeznek, és a zárócsapoknál lépcsős kivitelűek. Ennél a résznél a cilinder kör keresztmetszetű. Dupla, fél- és gombos zárbetét formájában az erre előkészített bevésőzárakban alkalmazzák őket.
Szabadalmi oltalom A szabadalmi oltalom a szabadalom jogtulajdonosát megillető oltalmi jog, amely a szabadalom érvényességi ideje alatt védelmet nyújt számára, hogy harmadik felek gazdasági céllal felhasználják az ő találmányát. A szabadalom érvényességi ideje a bejelentés napjától számított 20 év. 
Szabadfutás funkció Olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy kihúzott kulcs mellett a dupla profilcilinder két hengermagja ne csatlakozzon fixen a tolókavivőhöz. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Szerelőkampó töltőtüskéhez Segédeszköz a töltőtüske használatához. A szerelőkampóval a csapok és a rugók először a töltőtüskébe, utána pedig a töltőtüskéből a házba nyomhatók. 
Szerelőkapocs A szerelőkapocs a profilcilinder szerelésekor a házcsapok leszorítására szolgáló speciális szerszám. A szerelőkapcsok teljes egészében huzalból vagy huzal-lemez kombinációból készülhetnek. Profilcilinderekhez, forgatónyelves zárcilinderekhez, lakatokhoz és különböző típusú körcilinderekhez léteznek szerelőkapcsok. 
Színezés/kivitel A dizájnnal és a biztonságos működéssel szembeni követelmények miatt a kész nyersdarabok felületét valamilyen bevonattal kell ellátni. A különböző alapanyagok különböző technológiákat igényelnek:
 
sárgaréz hagyományos színezése: galvanikus nikkelezés
sárgaréz speciális színezése: galvanikus krómozás, sárgaréz színű (elektropolírozás, megfolyásvédelemmel), fényes arany, matt arany, antik bronz
alumínium hagyományos színezése: F2 eloxálás (újezüst)
alumínium speciális színezése: F1 eloxálás (natúr), F3 eloxálás (aranyszínű), F4 eloxálás (bronz)
Szorítócsap lásd: Spirál szorítócsap 
Szorítópofa A legtöbb esetben síkpárhuzamos szorítófelületekkel ellátott szorítópofa rögzíti a kulcsot a kulcsbevágások marásakor. Egyes rendszerekhez azonban speciális pofilkiképzéssel rendelkező szorítópofákra van szükség. 
Támadásállóság A DIN EN 1303 szerinti támadásállóság azt adja meg, mennyire ellenálló a hengerzárbetét a durva mechanikus, nyomot hagyó támadásfajtákkal szemben. Ennek alapján a hengerzárbetéteket különböző osztályokba soroljuk 0-tól 2-ig. Ilyen támadásfajták például henger felfúrása, kivésése, lecsavarása vagy kihúzása, vagy a henger elforgatása. A vizsgálatot egy akkreditált ellenőrző intézet végzi, amelynek igazolnia kell a gyártó által elérni kívánt besorolást. 
Tartócsap lásd még: Tartócsapszeg
A tartócsap rögzíti a hengermagot a lakat, a forgónyelves zárcilinder vagy a körcilinder házában, és a zárási út határolására szolgál.
Tartócsapszeg lásd: Tartócsap
Tartósság Ez a DIN EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának második jegye.
A hengerzárbetéteket meghatározott számú ellenőrző zárási ciklus után új eredeti kulccsal, legfeljebb 1,5 Nm forgatónyomatékkal kell tudni működtetni.
Tartótárcsa lásd: Rugós alátét
Tengervízállóság A profilcilinderek speciális felszereltsége a korrozív környezetben történő használathoz. A ház és a hengermag minden esetben krómozott kivitelű. A tolókavivő kiváló minőségű, cink-nikkel bevonatú szinter alapanyagból, ill. krómozott sárgarézből készül. A rugós alátét ugyancsak cink-nikkel bevonatú. A csapkiosztás sárgaréz és újezüst csapokkal történik, a szabványos megfúrásvédelemre szolgáló acélcsapokat újezüst bevonatú acélcsapokra cserélik. A rögzítőcsavarok króm-nikkel acélból vagy sárgára kromátozott acélból készülnek. A speciális felszereltség korrózióállóságát DIN 50021-SS szerinti permetködös és klímakísérletekben vizsgálták. 
Tollas kulcsos zár A tollas kulcsos zár alatt a klasszikus szobaajtózárat értjük. Működtetése egyszerű, tollas öntvénykulccsal történik.
Tolókavivő állása  lásd még: Záróorr állása
A dupla profilcilinderek gyárilag olyan kialakításúak, hogy a tolókavivő a 6 óra álláshoz képest 32°-os szögben áll. Ezért beszereléskor mindig ügyelni kell arra, hogy a tolókavivő az ajtópántok irányába nézzen. A ferde helyzet eredménye, hogy a hengerzárbetét csak a hozzáillő kulccsal távolítható el.
Fél profilhengerek esetében a tolókavivő mindig 6 óránál áll, de 45°-os lépésekben állítható.
Tolókavivő lásd még: Záróorr, Menesztő
A tolókavivő a hengerzárbetét azon alkatrésze, amely a kulcs fordításakor a hengermaghoz kapcsolódva működteti a zár reteszelő berendezését.
Tolókuplung lásd: Kuplung alapfunkciója
Több ponton záródás A több ponton való záródás olyan speciális ajtózár, amely nem csak egyetlen ponton (hagyományos módon: zárnyelvvel a zárlemezben), hanem több ponton záródik. Ehhez a berendezéshez adott esetben speciális változatú tolókavivőre van szükség.
Töltődarab A töltődarab a moduláris cilinderek alkatrésze. A profilcilinder kontúrjának definiálására szolgál a középhornyon, és a modulbordára van felszerelve. Az is a feladata, hogy rögzítse a házmeghosszabbítást a tengelyirányú elmozdulás ellen.
Töltőtüske Acélból vagy sárgarézből készült, speciális szerszám a cilinderház házcsapokkal és nyomórugókkal történő feltöltéséhez.
Törésvédelem Olyan szerkezeti intézkedés, amely megakadályozza vagy jelentős mértékben megnehezíti a hengerzárbetét feltörését a menetes furat környezetében (pl. törőcsővel). Ezek az intézkedéseke lehetnek pl. kényszertörési pontok, amelyek révén a henger egy másik ponton, ellenőrzött módon törik.
Transzponder Olyan rádiókommunikációs eszköz, amely beérkező jeleket fog, és azokra automatikusan válaszol, ill. továbbítja ezeket a jeleket. A transzponder szó a transzmitter és a reszponder szavakból származó összetétel. A transzponder lehet passzív vagy aktív. A zárrendszerek esetében rendszerint passzív transzpondereket használnak. A passzív transzponder olyan rendszer, amely a kommunikációhoz és a belső folyamatok feldolgozásához szükséges energiát kizárólag az író-/olvasóegység környezetéből nyeri. Tehát a passzív transzponder saját energia nélkül működik.
Trezorcső A trezorcső a kulcstrezor azon alkatrésze, amely a falazatba van beeresztve. 120 mm vagy 160 mm hosszúságban kapható.
Tűzállóság A hengerzárbetéteknek sikeresen teljesíteniük kell a DIN EN 1634-1 (Teljes ajtó) szerinti vizsgálatot. Az nem követelmény, hogy a tűzállósági vizsgálat után a hengerzárbetét még működőképes legyen. A sárgarézből készült profilcilinderek általában az 1-es osztályba vannak besorolva. Ez a szám a DIN EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának negyedik jegye.
Tűzgátló ajtó A tűzgátló ajtó olyan DIN alapján bevizsgálat építőelem, amely tűz keletkezése esetén meghatározott ideig képes károsodás nélkül ellenállni a tűznek. Az ajtókat a terhelhetőség függvényében különböző tűzállósági kategóriákba sorolják.
Tűzoltóháromszög A tűzoltóháromszög a DIN 3223 szerint készült, speciális gomb, amely a profilcilinderre felszerelve speciális háromszögkulccsal működtethető.
Tűzvédelmi vasalat A DIN 18273 (Tűzvizsgálat) és a DIN 18257 (Betörésvizsgálat) szerinti tűzgátló ajtókhoz alkalmazott, bevizsgált védővasalat.
Újezüst kulcs Speciális, elsősorban a hengerzárak gyártói által kifejlesztett újezüst ötvözetből (62% vörösréz, 24% cink, 13% nikkel és 1% ólom) készült kulcs. 
Univerzális vakcilinder Ajtóáttörések lezárására szolgál, ha nincs szükség zárófunkcióra. Színes rápattintható rozettával egységes dizájn lehetséges a zárrendszeren belül. A profilcilinder hossza tolómechanikával változtatható. 
Utánzárás-biztonság Az utánzárás-biztonság a hengerzárbetét nem hozzáillő kulccsal történő működtetését megnehezítő funkció. 
Ütközőhorony lásd: Hengermaghorony
Üzembiztonság Ez a DIN EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának ötödik jegye. Az üzembiztonságnak csak egyetlen meghatározott osztálya van: a 0. osztály: nincsenek az üzembiztonsággal szemben követelmények.
Vágásmodell A vágásmodell olyan mintahenger, amely oldalsó és hosszanti kimarások segítségével láthatóvá teszi a hengerzárbetét belsejében található alkatrészek funkcióját és működését. 
Vakcilinder A vakcilinder ajtóáttörések lezárására szolgáló, egységes formatervezésű profilcilinder.
VdS VdS Schadenverhütung GmbH, egy németországi tanúsító szerv. Civil egyesület, amelyhez a legtöbb biztosító csatlakozott.
VdS által minősített hengerzárbetétek  A VdS által kiadott irányelvek szerint gyártott és a VdS által bevizsgált, tanúsított zárbetétek. A biztosítótársaságok speciális követelményeinek eleget tevő ajtókban használják őket.
A cilinderházak oldalán minden esetben megtalálható a „VdS” felirat, valamint a gyártási sorozat jelölése.
A szervezet kizárólag a meghatározott gyári profilú dupla, fél- és gombos zárbetéteket ismeri el.
Védjegyoltalom A védjegyoltalom a bejegyzett áruvédjegyek polgári jogi és büntetőjogi védelme. Az oltalom időtartama tíz év, ami további tíz évvel meghosszabbítható. 
Védővasalat A DIN 18257 szerinti védővasalat a hengerzárbetét erőszakos támadásokkal szembeni védelmére szolgál.
Vész- és veszélyt jelző funkció lásd: Vészfunkció 
Vészfunkció pánikfunkcióval  A pánikfunkció (szabadonfutás funkció) és a vészfunkció kombinációja
Vészfunkció lásd még: Vész- és veszélyt jelző funkció
Olyan funkció, amely a dupla profilcilinderek esetében lehetővé teszi, hogy az egyik oldalon bedugott és elfordított kulcs ellenére a zár egy másik, hozzáillő kulccsal az ellenkező oldalról nyitható legyen. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Vészhelyzeti kulcs funkció Olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy az egyik oldalon bedugott és elfordított kulcs ellenére a zár egy másik, hozzáillő kulccsal az ellenkező oldalról nyitható legyen. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Vezérkulcs A vezérkulcs (mester-kulcs) a vezérkulcsos zárrendszer legfelső hierarchiaszintjén elhelyezkedő kulcs. Az ilyen zárrendszerek valamennyi hengerzárbetétét zárja.
A főkulcsos zárrendszerrel ellentétben itt még egy vagy több különböző csoportkulcs is létezik.
Vezérkulcsos rendszer (MKS-rendszer)  Olyan zárrendszer, amelynek funkciói a főkulcsos rendszerrel ellentétben vezérkulccsal, főcsoportkulccsal és/vagy csoportkulccsal bővíthetők.
A vezérkulcsos rendszer hengerzárbetéteit több csoportra osztják fel. Minden csoportot egy csoportkulcs zár. Két vagy több csoport egy főcsoporttá egyesíthető. Ebben az esetben a főcsoport valamennyi hengerzárbetéte főcsoportkulccsal nyitható. A vezérkulcs általában az ilyen rendszer összes hengerzárbetétét nyitja, minden ajtóba saját záródású és saját kulcsos hengerzárbetét szerelhető be.
A központi zárrendszerek és a fő-, ill. vezérkulcsos zárrendszerek kombinációja lehetséges. (DIN 18252 szerinti megfogalmazás)
Villás idomszer magcsaphosszokhoz A villás idomszer a magcsapok hosszának meghatározására szolgáló segédeszköz. Azonban nem a hosszméretet, hanem csak a magcsap típusjelzését mutatja meg. 
WC-zár A WC-zárat foglaltságjelző gombos hengerzárnak is nevezik, és 90°-os záráshatárolóval rendelkezik. A zár belső oldalán egy gomb, külső oldalán pedig egy piros színű horony található. A horony állásából (függőleges vagy vízszintes) látható, hogy az ajtó belülről zárva van-e vagy sem. 
Zárásbiztonság A zárásbiztonság értékelésénél egy adott típusba tartozó, reprezentatív hengerzárbetétet hatféle szempont alapján vizsgálnak és osztályoznak, pl. a mozgó zárók minimális száma, a hatékony különbözőségek minimális száma, valamint az utánzárási biztonság alapján. Ez az 1–6. osztályba való besorolás az EN 1303 szerinti besorolás nyolcjegyű kódjának hetedik jegye. 
Zárbetétborítás Kiegészítő biztonsági elem védővasalattal. Védi a hengerzárbetét külső oldalát (=támadható oldalát) a felfúrástól és a feltöréstől. 
Zárlat A zárlat a kulcsbevágások, ill. kulcsfuratok hengerzárbetéthez illeszkedő, meghatározott elrendezése a lezárók beállítása érdekében.
Zárlemez Zárlemeznek nevezzük a bevésőzáraknak az ajtó nyitásakor látható részét. A zárlemezben látható a zárnyelv, a kilincsnyelv és a rögzítőcsavar. 
Zárnyelv Zárnyelvnek nevezzük a zárnak azt a záróelemét, amely a zárási folyamat során reteszeli az ajtót. 
A kilincsnyelv a bevésőzár alkatrésze, amely a nyitás folyamat során visszahúzódik a zárlemezből, így megszüntetve az ajtó reteszelését.
Zárnyelvnek nevezzük a csavaros zárbetét menesztőjét. A zárnyelvek különböző kivitelekben kaphatók.
Záróelem Az az alkatrész, amelyet a hozzáillő kulccsal először meghatározott pozícióba kell vinni, hogy a kulcsot a zár működtetéséhez el lehetne fordítani. (DIN EN 1303 szerinti megfogalmazás)
Zárósík Az a sík, amelyben hosszirányban több, azonos típusú záróelem helyezkedik el. A szerkezeti felépítéstől függően egy zárrendszerben több zárósík is lehet.
Zárrendszer A zárrendszer különböző hengerzárbetétek kombinációja, amelyek bizonyos kapcsolatban állnak egymással. A rendszer típusától függően a zárási funkciók kötegelhetők, és pontosan hozzárendelhetők. Különböző típusú zárrendszerek léteznek: központi zárrendszerek, főkulcsos zárrendszerek és vezérkulcsos zárrendszerek 
Zárterv A zárterv a zárrendszer összes pozícióját tartalmazza, lényegében: a helyiség megnevezését, a kulcsszámot, a rendszertípus megnevezését, a hengerzárbetétek hosszát, a hengerzárbetétek színét, a kulcsok/hengerzárbetétek működési vázlatát, valamint a hengerzárbetétek és a kulcsok mennyiségét