© TÜV SÜD

TÜV – een testinstituut van het eerste uur

De naam TÜV is oorspronkelijk een afkorting voor 'Technischer Überwachungs Verein'. Het gaat daarbij om een organisatie die ondernemingen en producten controleert, onderscheidt en certificeert, meestal volgens overheidswetten en -verordeningen.

De TÜV werd in 1966 onder de naam 'Dampfkessel-Revisions-Verein' door eigenaren van stoomketels opgericht als onafhankelijke bewakingsorganisatie. De successen van de ongevallenpreventie waren destijds zo groot, dat de leden van de TÜV destijds bevrijd werden van de inspecties door de overheid. Vandaag de dag heeft de TÜV zich op de markt bewezen als neutrale testinstantie, en heeft zich intussen opgedeeld in veel verschillende maatschappijen en ondernemingen die wereldwijd actief zijn.

Andere keurmerken