Tip: laat uw schoorsteen regelmatig controleren door een schoorsteenveger!

 

Laat uw schoorstenen, open haarden en andere apparaten zoals verwarmingsinstallaties regelmatig controleren door een professional. Deskundigen, die deze controles mogen uitvoeren, zijn erkende schoorsteenvegers, erkende gespecialiseerde bedrijven of zelfstandige schoorsteenvegers. In Duitsland geldt een verordening voor schoorsteenvegen en controle (KÜO) die voorschrijft welke installaties op welk tijdstip regelmatig moeten worden gecontroleerd.

Uw professionals: erkende schoorsteenveger, zelfstandige schoorsteenveger, toegelaten ambachtslieden

De deskundige veegt niet alleen open haarden schoon, maar controleert ook de schoorsteenschacht of meet de rookgaswaarden van verwarmingsinstallaties. Indien dat nodig is kunnen installaties op tijd worden omgebouwd of schoorstenen worden gereinigd van bijvoorbeeld vogelnesten. Een goed gepland nazicht is de beste garantie voor een algehele, duurzame bescherming.

Haardcontrole – Overzicht van alle apparaten, installaties en haarden die moeten worden gecontroleerd

De vakman inspecteert regelmatig stookplaatsen en rookgasinstallaties en keurt deze al dan niet goed. De tijdsintervallen zijn gebaseerd op het soort en de leeftijd van de stookplaatsen en rookgasinstallaties. Bij oudere installaties zijn kortere tussenpozen zinvol.

Ook nieuw ingebouwde haarden of een omgebouwde open stookplaats moeten worden geïnspecteerd

Stookplaatsbeschikking: termijnen voor onderhouds-, inspectie- en meetwerkzaamheden

Sinds 2013 geldt het zogenaamde keuringcertificaat voor stookplaatsen. Daarin zijn alle vereiste maatregelen met tijdstippen vermeld die bij de stookplaatsen en rookgasinstallaties moeten worden uitgevoerd. Dit overzicht is handig voor huis- en woningeigenaren, omdat ze precies weten wanneer en voor welke activiteiten ze een beroep moeten doen op een professional. Dit certificaat mag alleen worden afgeleverd door erkende schoorsteenvegers. Voor onderhoudswerkzaamheden kunnen sinds 2013 echter naast schoorsteenvegers ook gespecialiseerde bedrijven worden aangesproken. Deze bevestigen schriftelijk dat ze de vereiste reinigings-, controle- en meetwerkzaamheden hebben uitgevoerd – en geven deze informatie door aan de erkende schoorsteenveger.  

Meer informatie over de bescherming tegen koolmonoxide

Gevaarbronnen

Koolmonoxide, ook CO of koolstofmonoxide genoemd, is een giftig gas dat men niet kan zien, proeven of ruiken. 

meer

Bescherming

Het is onzichtbaar, reuk- en smaakloos: koolmonoxide is een onzichtbaar gevaar. Kan ontstaan in oude of nieuwe installaties, een ouderwetse of een moderne gas- of verwarmingsinstallatie of ...

meer

Symptomen

Op grond van niet-gespecificeerde klachten is het meestal moeilijk te herkennen dat er sprake is van een koolmonoxidevergiftiging. Huis- of woningeigenaren weten in de regel wanneer ...

meer