Tips: Hoe herken ik een vergiftiging met koolmonoxide?

Door de onduidelijke klachten is het in het algemeen moeilijk vast te stellen of er sprake is van een koolmonoxidevergiftiging.

Huiseigenaren weten in het algemeen wel, wanneer de laatste controle van bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie door een schoorsteenveger is uitgevoerd. Is dat al vrij lang geleden, of wordt uw open haard, gaskachel of gasketel geregeld gebruikt, dan dient u op te letten bij de volgende symptomen, met name als niet alleen u, maar ook uw gezin of uw huisdier ziek wordt:

• algemene onpasselijkheid
• geprikkeldheid, verwardheid
• hoofdpijn
• duizeligheid
• misselijkheid
• kortademigheid
• krampen
• in de loop van de vergiftiging kleuren lippen en wangen felrood. Later treedt bewusteloosheid in. Dit leidt in veel gevallen tot de dood, daar men niet meer wakker wordt uit deze bewusteloosheid.

Wat te doen bij verdenking van koolmonoxidevergiftiging?

• Indien mogelijk: Schakel het apparaat uit.
• Verlaat direct de ruimte, het beste is om naar buiten te gaan.
• Bel de brandweer en de ambulancedienst (in heel Europa geldt het alarmnummer 112).

Griep, verkoudheid, maagklachten: dat is wat slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging dachten te hebben

Griep, verkoudheid, maagklachten: dat is wat slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging dachten te hebben

Het is zo verraderlijk, want koolmonoxide kan niet worden geroken, geproefd, gezien of opgemerkt worden door irritatie van de luchtwegen. Men ademt zonder problemen verder en met uitzondering van wat vage symptomen merkt men in het algemeen niets. Velen denken dan ook dat ze een griep of verkoudheid onder de leden hebben of iets verkeerds hebben gegeten. Daarom gaan ze m eestal niet naar hun huisarts. Maar dat is nu net het gevaarlijke ervan: ze leggen zich erbij neer, omdat zij denken te maken te hebben met onschadelijke duizeligheid en hoofdpijn en worden in het ergste geval niet meer wakker.  

Latere gevolgen: Migraine, concentratieproblemen, hart- en vaatziekten

In het verdere verloop van een koolmonoxidevergiftiging kleuren de huid en lippen rood, wat veroorzaakt wordt door de werking van de koolmonoxide op de kleurstof in de rode bloedlichaampjes, de hemoglobine. Vaak treedt bij de betrokken persoon in de gevorderde fase van de vergiftiging bewusteloosheid op, die spoedig tot de dood leidt. Op de lange termijn komen ook langdurige concentratieproblemen, migraine, hart- en vaatzieken of psychische problemen voor.

Behandeling in een hyperbare zuurstofkamer

Als er een verdenking is van koolmonoxidevergiftiging, dient zo snel mogelijk een arts te worden ingeschakeld. Het koolmonoxidegehalte in het bloed halveert weliswaar na ca. vier uur vanzelf, maar afhankelijk van de mate van vergiftiging kan een hyperbare zuurstofbehandeling (ook wel HBO genoemd) in een drukkamer essentieel zijn voor overleving. Patiënten zitten in een met staal beklede kamer onder voortdurende observatie van de vitale functies (bloeddruk, hartslag, ademhaling) en ademen via slangen zuurstof in, waardoor de koolmonoxide uit het bloed verdreven wordt. Binnen 20 tot 40 minuten wordt het CO-gehalte in het bloed met de helft verminderd. In heel Duitsland zijn er ca. 20 centra met hyperbare zuurstofkamers

Meer informatie omtrent de gecontroleerde hyperbare zuurstofbehandeling, een kosteloos hotline-nummer alsmede de locatie van de hyperbare zuurstofkamer in uw directe omgeving, vindt u op de internetsite van de Vereniging van Duitse Centra met Hyperbare Zuurstofkamers e. V. (VDD).

Naar de Verband Deutscher Druckkammerzentren

Meer informatie over de bescherming tegen koolmonoxide

Gevaarbronnen

Koolmonoxide, ook CO of koolstofmonoxide genoemd, is een giftig gas dat men niet kan zien, proeven of ruiken. 

meer

Onderhoud

Laat uw schoorstenen, open haarden en andere apparaten zoals verwarmingsinstallaties regelmatig controleren door een professional. 

meer

Bescherming

Het is onzichtbaar, reuk- en smaakloos: koolmonoxide is een onzichtbaar gevaar. Kan ontstaan in oude of nieuwe installaties, een ouderwetse of een moderne gas- of verwarmingsinstallatie of ...

meer