Videoüberwachung: Gewalttäter abschrecken, Vorfälle dokumentieren © ABUS

Videobewaking: Gewelddadige personen afschrikken, gebeurtenissen documenteren

Kent u zulke krantenkoppen: 'Vechtersbazen slaan man (45) dood op perron' (bild.de van 03.06.2011)? Geweldmisdrijven met dodelijke afloop zijn helaas treurige realiteit. In de meeste gevallen kunnen de daders echter al na enkele dagen gearresteerd worden als ter plaatse een videobewakingssysteem was geïnstalleerd. De opnames leveren bovendien een naadloze documentatie van de toedracht van de daad, zodat slachtoffers en getuigen later langdurige ondervragingen bespaard blijven.

De openbare ruimte veiliger maken

Of het nu in een dichtbevolkt stadsgebied is of in de buitenwijken: veel mensen voelen zich terecht niet bijzonder veilig op eenzame bushaltes, stations, metrostations of Park&Ride-plaatsen. Slecht zichtbare ruimtes, anonimiteit, rondhangende jeugdbendes en sociale brandhaarden belasten het veiligheidsgevoel. Zelfs kinderen en jeugdigen worden met fysiek geweld aangevallen en geconfronteerd met grove beroving van mobiele telefoons of kleding (in jeugdjargon: 'strippen'). (???)

De openbare ruimte veiliger maken © ABUS

In de massa het overzicht houden

Bij openbare evenementen heerst vaak een regelrechte uitzonderingstoestand. Bij volksfeesten of in biertenten kan snel een onverwachte, voor exploitanten, organisatoren of beveiligingspersoneel nauwelijks overzienbare en voor de deelnemers bedreigende situatie ontstaan. Een bewakingssysteem geeft veiligheid doordat het vanaf het begin van het evenement helpt het overzicht te behouden en potentiële onruststokers te onderkennen.

In de massa het overzicht houden © sxc.hu / cpurcell

Hogere sensibiliteit stopt geweldstoename

De criminaliteitscijfers vertonen meer dan 210.000 geweldmisdrijven per jaar in Duitsland (criminaliteitsstatistiek 2008 van de politie) en documenteert van 1999 tot 2007 een voortdurende toename van de geweldcriminaliteit. Als verklaring voor het gestegen aantal gevallen wordt van veel zijden het toegenomen geweldpotentieel in de maatschappij aangevoerd. Maar de politie gaat er ook van uit dat het 'grijze' aantal gewelddaden afneemt door een gevoeliger aangiftegedrag en dat dit meer gevallen tot strafvervolging brengt. Hoe meer geweld er gemeld wordt, des te minder ruimte blijft er voor de daders.

Naast de beproefde buurtpreventie kan ook videobewaking bijgedragen hebben aan deze positieve ontwikkeling. Vooral omdat maatwerkvideosystemen niet alleen maar eenvoudig 'toekijken', maar ook de alarmering van hulpdiensten significant versnellen.

Hogere sensibiliteit stopt geweldstoename © ABUS

ABUS-producten voor de bescherming tegen geweldmisdrijven door videobewaking