Privest melders slaan alarm

Voor uw veiligheid thuis biedt Privest talrijke mogelijkheden: de openings- en bewegingsmelders, alsook water- en rookmelders kunt u heel eenvoudig zelf installeren. Met deze draadloze melders kunt u een woning of een huis betrouwbaar beveiligen.

24-uur veiligheid – Privest roept hulp!

Inbraak, brand, overval of medisch noodgeval: in noodgevallen moet uw alarmsysteem snel en betrouwbaar voor u klaar staan. Het magneetcontact. bewegingssensoren en rookmelders van het ABUS Privest alarmsysteem zijn zeer gevoelig: ze melden elke poging, zich onbevoegd toegang te verschaffen, ze herkennen ongebruikelijke rookontwikkeling of uitstromend water. Dat betekent, ze sturen draadloos een desbetreffend signaal aan de alarmcentrale. Het ABUS alarmsyteem Privest kan dan een eerder opgeslagen telefoonnummer bellen en de gebeurtenis bij de meldkamer, de buren of een eigen mobiele telefoon melden.

The Privest detector

Zeker contact tussen melders en centrale

Melders en centrale communiceren op regelmatige intervallen met elkaar, om de toestand van het systeem te synchroniseren en de werking te verzekeren. Het draadloze contact is beperkt tot het essentiële en veroorzaakt daardoor slechts geringe emissie. Voor de lang aanhoudende voeding van de componenten zorgen hoogwaardige lithium batterijen. De componenten zenden bij zwakker wordende voeding automatisch en tijdig een waarschuwing aan de centrale, voordat de batterijen moeten worden gewisseld.