Videoverificatie door camera-integratie

In de Secvest kunnen maximaal zes camera's worden opgenomen, waarop met de app direct en via een gecodeerde verbinding toegang kan worden verkregen. Zo geeft de geïntegreerde camera altijd de zekerheid dat thuis alles in orde is.