Sensoren en actoren

Voor de veiligheid thuis biedt Smartvest talrijke mogelijkheden: de openings- en bewegingsmelders en de rookmelders kunnen heel eenvoudig zelf geïnstalleerd worden, waarbij de app u stap voor stap door de installatie leidt. Bovendien wordt u op tijd gewaarschuwd als er onderhoud nodig is (bijv. batterij bijna leeg), waarbij ook hier weer alle individuele stappen via de app worden uitgelegd. Behalve door sensoren wordt de Smartvest ook door hetdraadloze stopcontact actief. Via zelf instelbare scenario's kunnen elektronische apparaten volgens een geautomatiseerd tijdschema worden aangestuurd en ook meteen en direct met een klik in de app worden aangesproken.