Efficiënte videobewaking ook bij tegenlicht

Tegenlicht door toegangsdeuren of sterke kunstmatige lichtbronnen bemoeilijkt vooral in winkels het gebruik van videobewakingscamera's. Veel instapmodellen van ABUS zijn al uitgerust met de efficiënte WDR-techniek, die ook in scènes met sterke lichtcontrasten goed belichte opnames levert.

WDR (Wide Dynamic Range)

Wide Dynamic Range neutraliseert sterke contrast- en helderheidsverschillen. Het principe: elk beeld wordt meermaals met verschillende belichtingstijden opgenomen zodat altijd een ander bereik in het beeld optimaal wordt belicht. Zo wordt een donkere achtergrond bij lange verlichting optimaal belicht – de lichte voorgrond daarentegen is enkel bij korte verlichting herkenbaar. De camera selecteert automatisch de beste beeldfragmenten en stelt daarmee het totaalbeeld samen.

Camera's met WDR-techniek worden vaak in entrees van gebouwen gebruikt, waarbij de camera personen die binnenkomen moet registreren. Camera's zonder WDR-functie geven personen die binnenkomen meestal veel te donker weer, omdat de regeling van de camera is afgesteld op het zonnelicht dat langs achter binnenvalt en de gezichten van de personen in hun eigen schaduw liggen. Camera's met WDR-functie kunnen dit contrastonderscheid duidelijk beter handhaven, d.w.z., de te lichte beeldbereiken worden donkerder gemaakt en de donkere bereiken lichter. Zo kunnen de gezichten van personen goed worden herkend.

WDR (Wide Dynamic Range)