Het ideaal van ABUS. De grondslag van ons handelen.

  • Wij zijn een door de eigenaren geleide middenstandsonderneming die doordrongen is van de christelijke principes. Traditionele waarden zijn voor ons even belangrijk als op de toekomst gericht handelen.
  • Wij brengen de voor ons belangrijke waarden in praktijk in de manier waarop we omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Daartoe behoren zaken als eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid en fatsoen. De mens staat centraal in ons handelen.
  • Wij hechten veel waarde aan langdurige en gemeenschappelijke relaties met medewerkers en partners.
  • Via harmonische, teamgerichte werkprocessen streven wij naar een flexibiliteit die aansluit bij de marktsituatie en naar individuele prestaties. Daartoe vragen wij betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers op alle niveaus en in alle processen.
  • Wij dagen jongeren uit en dragen actief bij aan hun opleiding.
  • Wij verplichten ons tot een open communicatie. De samenwerking moet voor alle betrokkenen een genoegen zijn.
  • Wij waarborgen het economische succes van de onderneming door klantgericht handelen op elk gebied. Wij maken consequent waar wat belangrijk is voor de gebruikers van onze producten. Wij willen onze klanten enthousiast maken.
  • Wij passen onze organisatie voortdurend aan aan de taken en de ontwikkeling van de onderneming. Wij zijn snel en reageren op veranderingen van de markt.
  • Wij verklaren dat Duitsland het vestigingsland van de onderneming is. Om de Duitse activiteiten te waarborgen, worden buitenlandse productievestigingen onderhouden en uitgebouwd.
  • Bij beslissingen van de onderneming houden wij rekening met de belangen van de samenleving en het milieu.

Meer over het merk ABUS