De missie van ABUS: grondslag voor ons handelen

  • Wij zijn een door de eigenaren bestuurde, middelgrote onderneming die handelt op basis van christelijke waarden. Tegelijkertijd respecteren we alle mensen in hun individualiteit en culturele diversiteit. Dit is onlosmakelijk verbonden met de waarden die wij vertegenwoordigen.
  • Wij brengen de voor ons belangrijke waarden in praktijk in de manier waarop we omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Hiertoe behoren bijvoorbeeld eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid en fatsoen. De mens staat centraal in ons handelen.
  • Wij respecteren ieder mens, ongeacht geslacht, sociale of nationale afkomst, leeftijd, persoonlijke voorkeur, burgerlijke staat, fysieke beperkingen of religie. Voor ons zijn de waardigheid en waarde van ieder mens als schepsel van God onschendbaar.
  • Wij hechten veel waarde aan langdurige en gemeenschappelijke relaties met medewerkers en partners.
  • Via harmonische, teamgerichte werkprocessen streven wij naar een flexibiliteit die aansluit bij de marktsituatie en individuele capaciteiten. Daarom stimuleren we de betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van onze medewerkers op alle niveaus en in alle processen.
  • Wij steunen jonge medewerkers en dragen actief bij aan hun opleiding.
  • Wij zetten ons in voor een open communicatie en streven naar een samenwerking die voor alle medewerkers een genoegen is.
  • Wij waarborgen het economische succes van de onderneming door klantgericht handelen op elk gebied. We implementeren consequent wat belangrijk is voor de gebruikers van onze producten en willen onze klanten inspireren.
  • Wij passen onze organisatie voortdurend aan de taken en de ontwikkeling van de onderneming aan. We zijn snel en reageren op veranderingen in de markt.
  • Wie kiezen expliciet voor Duitsland als vestigingsland van de onderneming. Om de Duitse activiteiten te waarborgen, worden buitenlandse productievestigingen onderhouden en uitgebouwd. Bij de besluitvorming van de onderneming houden wij rekening met de belangen van de samenleving en het milieu.

Meer over het merk ABUS