ABUS auteursrechten

Een verandering, vervreemding en/of wijziging van de teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden is niet toegestaan.

Alle teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden op onze websites vallen onder het auteursrecht.

Het downloaden, reproduceren en/of publiceren van de betreffende gegevens en bestanden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van ABUS August Bremicker Söhne KG. Een verandering, vervreemding en/of wijziging van de teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden is niet toegestaan. We staan ​​u hierbij herroepelijk toe afzonderlijke afbeeldingen, beeldelementen en logo's van onze website www.abus.com te downloaden, reproduceren en publiceren. De toestemming is beperkt tot het gebruik en de toepassing met rechtstreeks verband tot de door ABUS August Bremicker Söhne KG gefabriceerde en/of verkochte producten, hetzij voor informatiedoeleinden over productontwikkelingen van ABUS of ten behoeve van het aanbieden of verkopen van ABUS-producten.

Veranderingen, vervreemdingen en/of wijzigingen van de afbeeldingen, beeldelementen en logo's zijn uitgesloten van de toestemming. Een gebruik of toepassing van dergelijke gemodificeerde werken is een schending van handelsmerk- en/of auteursrechten en zal door ABUS consequent worden vervolgd, tenzij er voor de concrete wijziging etc. een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABUS August Bremicker Söhne KG bestaat.

Bij reproductie en publicatie van de afbeeldingen, beeldelementen en logo's dient in directe nabijheid daarvan de volgende verwijzing te worden gebruikt: "© ABUS". In het kader van het gebruik en de publicatie bent u er verantwoordelijk voor dat het concrete gebruik niet onrechtmatig is of rechten van derden schendt en vrijwaart u de ABUS August Bremicker Söhne KG in dit verband tegen alle aanspraken van derden.