Algemene vragen over alarmtechniek

In ABUS draadloze alarmsystemen en componenten zitten de kennis en ervaring van ABUS. Een vals alarm kan nooit worden uitgesloten, het gebeurt echter zelden. Indien u huisdieren heeft: ABUS biedt dierimmune bewegingsmelders, die geen alarm activeren, als zich trouwe viervoeters in de woning bewegen.

Naast de bovenstaande factoren hangt de selectie van de juiste alarminstallatie vooral af van de individuele wensen en de vereiste functies.

Draadloze alarmsystemen zijn vooral interessant voor particuliere toepassingen en voor kleine bedrijven. Bekabelde en hybride alarmsystemen (bijv. ABUS Terxon) zijn geschikt voor de beveiliging van kleine tot grote commercieel gebruikte objecten.

Lees meer over het thema alarmsystemen onder  Vergelijking bekabeld vs. draadloos alarm of raadpleeg een speciaalzaak bij u in de buurt. Hij helpt u graag verder.

Eenvoudige bediening en individuele instellingsopties maken onbeperkt gebruik van uw woning mogelijk. Het alarmsysteem is alleen actief, als u het wilt. Zelfs bij scherpgestelde installatie kunt u zich normaal in uw woonruimtes bewegen, indien alleen de „buitenhuid” wordt beveiligd. Dat betekent dat er voor alle punten aan de buitenkant van uw huis speciale melders zijn.

Voor glasoppervlakken staan glasbreukmelders ter beschikking. Deuren en vensters worden met magneetcontacten beveiligd. Trillingsmelders kunnen op andere gevoelige punten worden geïnstalleerd. Op deze manier is de complete buitenhuid van uw huis beveiligd, terwijl u zich binnen vrij kunt bewegen. Vals alarm is daardoor zo goed als uitgesloten.

Goede alarmcentrales zijn goedkoper in de aanschaf en montage dan u denkt. Het prettige gevoel van veiligheid is onbetaalbaar.

De signaaloverdracht via kabels is de veiligste vorm van transmissie. Daarbij moet rekening worden gehouden met grotere installatiewerkzaamheden. Daar staat tegenover dat er voor alarminstallaties met vaste bedrading goedkope componenten zijn.

Alarmcentrales, melders, signaalgevers en accessoirecomponenten zijn meestal met sabotagecontacten uitgerust. Een manipulatie aan het systeem wordt daardoor onmiddellijk herkend en de alarmcentrale geeft een storing aan of start een alarmreactie (scherpe toestand). Ook een onderbreking van de stroomtoevoer kan het systeem niet lamleggen, omdat de centrale, signaalgevers en belangrijke accessoirecomponenten met noodstroomaccu’s zijn uitgerust. Hierdoor is probleemloos bedrijf altijd gegarandeerd.

 • Het begint met de gebeurtenis (inbraak, brand, technische schade, enz.).
 • De gebeurtenis wordt door een melder (magneetcontact, bewegingsmelder, rookmelder, enz.) herkend (gedetecteerd).
 • De melder geeft de gebeurtenis door aan de centrale. De signaaloverdracht gebeurt al dan niet draadloos.
 • De centrale is het brein van het alarmsysteem. Hier worden de signalen geanalyseerd en wordt bepaald wat er te doen staat.
 • Afhankelijk van hoe de centrale is geprogrammeerd, volgt aan het einde van deze keten van gebeurtenissen een reactie: De sirene geeft een akoestisch alarm, het licht gaat aan of er wordt een meldkamer op de hoogte gebracht.

Alarm met vaste bedrading

 • Exclusieve transmissieweg
 • Geschikt voor grote objecten (fabriekshallen etc.)
 • Hoge kostenbesparing (investeringsbescherming)
 • Gering onderhoud

Draadloos alarm

 • Veel flexibiliteit
 • Eenvoudig te installeren
 • Geen ombouwmaatregelen
 • Altijd uitbreidbaar

Een stil alarm wordt hoofdzakelijk bij overvallen gebruikt. Dit dient vooral om het slachtoffer te beschermen, omdat misdadigers vaak onberekenbaar zijn en niet mogen vaststellen dat er een alarm is geactiveerd. Bovendien wil men de misdadiger niet onder tijddruk zetten of op de vlucht jagen. Hierdoor wint de politie tijd. Bij het stille alarm worden geen signaalgevers aangestuurd. Er wordt echter onmiddellijk een alarm in de meldkamer geactiveerd.

Ja Intern alarm weerklinkt alleen binnen. Het zet de inbreker onder druk met het doel hem weg te jagen en waarschuwt personen die zich in het object bevinden.

Bij een lokaal alarm wordt het interne alarm aangevuld met een buitensirene. Ook de flitslichten buiten worden geactiveerd. Dit helpt de politie naar de juiste locatie te leiden en de buren te waarschuwen. Wegens geluidsoverlast mag de sirene niet langer dan drie minuten duren, terwijl het flitslicht onbeperkt verder mag waarschuwen.

Bij stil alarm wordt geen signaalgever aangestuurd. In plaats daarvan wordt een oproep met een gesproken bericht aan een of meerdere gedefinieerde nummers gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld de buurman, uw eigen mobiele telefoon of een meldkamer zijn.

Een extern alarm is een combinatie van een stil alarm en een lokaal alarm: er volgt een alarmering over alle signaalgevers en een melding aan de meldkamer resp. een privételefoonnummer.

Mechanische beveiligingen zoals deursloten en grendels worden optimaal aangevuld met een elektronische beveiliging door een alarminstallatie. Alarminstallaties werken afschrikwekkend op potentiële inbrekers en zorgen voor een tijdige alarmering van bewoners, buren of een meldkamer.

Natuurlijk niet. Voor deze gevallen zijn er draadloze alarmsystemen. Deze alarmsystemen werken draadloos en het leggen van kabels is niet nodig. U kunt ook in huurwoningen uw persoonlijke beveiligingsoplossing installeren.

Onder mechatronica verstaan wij beveiligingscomponenten van ABUS draadloze alarmsystemen, die robuuste mechanische beveiliging met de nieuwste draadloze alarmtechniek combineren.

Vragen over draadloze alarmsystemen van ABUS

De ABUS draadloze alarmsystemen zijn altijd op de hoogte, over de energietoestand van de melders. Bij afnemen van het vermogen – en lang voordat de batterij helemaal leeg is – wordt dit al in de centrale aangegeven, zodat de batterijen op tijd kunnen worden vervangen.

ABUS heeft op het moment twee draadloze alarmsytemen in het programma:

1)     Het ABUS Secvest systeem: draadloos alarmsysteem van ABUS met maximale functieomvang en bidirectionele draadloze bedieningselementen. Dit alarmsysteem is geschikt voor de beveiliging van eigendomswoningen en kleinere commercieel gebruikte objecten (bijv. winkels, kantoren, artsenpraktijken).

2)    Het Privest systeem: Ook het Privest draadloos alarmsysteem benut de voordelen van draadloze technologie. Dit basisalarmsysteem is geconcipieerd voor zelfinbouw en is geschikt voor de beveiliging van kleinere huizen.

Negatieve invloeden kunnen worden uitgesloten, omdat de componenten van het ABUS draadloos alarmsysteem veelvoudig zijn gecodeerd. Op deze wijze is altijd een eenduidige identificatie van elke afzonderlijke melder mogelijk. Het alarmsysteem herkent altijd alleen op de eigen centrale ingeleerde melders en componenten.

Nee, er ontstaat geen enkele straling die bij het gebruik van een ABUS draadloos alarmsysteem gevaren voor de gezondheid oplevert: de zendcapaciteit is zeer gering, de melders communiceren alleen in het geval van een gebeurtenis en voor controles met de centrale. Als u uw mobiele telefoon ca. drie minuten gebruikt, wordt u aan meer straling blootgesteld dan bij een ABUS draadloos alarmsysteem verdeeld over een jaar.

Actieve inbraakbeveiliging betekent: reeds de poging tot inbraak wordt gemeld. Mogelijk wordt dit door alarm-componenten, die niet alleen geavanceerde draadloze technologie met effectieve mechanische inbraakbeveiliging combineren (mechatronische melders), maar gelijktijdig het openwrikken van een deur of een venster met innovatieve magneetveldsensors bewaken.

Het ABUS draadloos alarmsysteem Secvest en al uw componenten werken met moderne draadloze technologie en zenden op de speciaal voor draadloze alarmsystemen gereserveerde „security-frequentieband” op 868 MHz. Hierdoor wordt gegarandeerd, dat de draadloze transmissie niet door andere draadloze apparatuur zoals radio’s, mobiele telefoons of babyfoons worden gestoord of dat er interferentie is.

Dankzij de logisch opgebouwde menu’s is de bediening bijzonder eenvoudig. Het invoeren van een code is ook niet nodig. Via afstandsbediening of proximity-chip heeft u direct meerdere mogelijkheden voor een comfortabele bediening.

De gebruikersnavigatie met spraakondersteuning bij het ABUS Secvest draadloos alarmsysteem ondersteunt aanvullend de monteur bij de installatie en de gebruiker bij het dagelijks gebruik.

Draadloze alarmsystemen worden overal gebruik, waar veranderingen aan het gebouw moeilijk om te zetten zijn. Vooral in huurwoningen en eigendomswoningen, waarin het tijdrovende leggen van kabels niet is gewenst, of te duur of niet mogelijk is, biedt een draadloos alarm de optimale oplossing. Geen stof, vuil en lawaai bij de montage, geen lastige installatiewerkzaamheden en een hoge mate aan flexibiliteit maken draadloze alarmsystemen tot een gunstige beveiligingsoplossing, die overal en in korte tijd kan worden gerealiseerd.

Optimale bescherming bereikt men met de combinatie van elektronica en mechanica. De mechatronische producten van ABUS bieden de inbreker mechanische weerstand en melden tegelijkertijd de inbraakpoging aan de alarmcentrale. Deze slaat dan al alarm voordat de dader het object kan binnendringen.

Vragen over alarmsystemen met vaste bedrading van ABUS

Een alarmsysteem met vaste bedrading is de juiste keuze, als u een alarmsysteem reeds bij de bouw of ombouw van uw huis of een kleiner bedrijf inplant.

Bij bedrijven worden alarmsystemen met vaste bedrading meestal gebruik als de bedrading zonder al te veel moeite mogelijk is, bijvoorbeeld in supermarkten of opslagruimtes. Vergeleken met draadloze alarmsystemen zijn alarmsystemen met vaste bedrading vaak goedkoper.

Een ander belangrijk argument voor vaste bedrading: de exclusieve transmissieweg zorgt voor absolute betrouwbaarheid als het systeem eenmaal is geïnstalleerd. Onderhoud (vervangen van batterijen) vervalt, omdat alle componenten vanuit de centrale van stroom worden voorzien. Een ander voordeel van de vaste bedrading is de compatibiliteit. Zo kan elke melder met vaste bedrading in bijna elk alarmsysteem met vaste bedrading worden geïntegreerd – onafhankelijk van de fabrikant.

In de alarmtechniek met vaste bedrading betekent een „zone” een detectie-eenheid, bijvoorbeeld een bewegingssensor of een magneetcontact, die door het systeem wordt bewaakt. Een zone is een ingang op de printplaat.

Bij ABUS alarmsystemen met vaste bedrading kunnen meerdere deelgebieden worden ingesteld. Kanalen kunnen verschillend worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deelgebieden worden bijvoorbeeld gebruikt, als woning, kantoor of praktijk zich in hetzelfde huis bevinden. In dit geval kan men de instellingen op het systeem zodanig instellen, dat op verschillende tijden de praktijk of de woning is beveiligd. Afhankelijk van waar deze bij horen moeten dan de desbetreffende melders aan het juiste deelgebied worden toegewezen. Afzonderlijke melders kunnen ook gelijktijdig aan meerdere deelgebieden toegewezen zijn.

Alarmsystemen van ABUS met vaste bedrading hebben een sabotagebeveiliging. Zodra iemand probeert het systeem te manipuleren wordt een sabotagealarm geactiveerd.

Secvest Funkalarmanlage von ABUS

Löst die Kamera keinen Alarm aus, auch wenn die LEDs bei aktivierter Zentrale angehen, müssen die Einstellungen wie folgt angepasst werden:

 • Mit dem Browser auf die Konfiguration der Kamera gehen.
 • Im Überwachungsmodus den "Speichern" Button drücken. Es müssen keine Einstellungen angepasst werden.
FAQ-001

Nein, es müssen keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden. Die Secvest schickt alle notwendigen Einstellungen an die Kamera. Es sollten jedoch darauf geachtet werden, dass an die Kamera eine feste IP-Adresse vergeben und ein Root Passwort eingerichtet wurde.

Nach Verlassen des Errichtermenüs am Panel oder nach dem Ausloggen aus dem Errichter Webzugang werden die Einstellungen an die Kamera(s) geschickt.

Die Verbindung zwischen Secvest und ABUS Server wird wie folgt hergestellt:

 • ABUS Server Konto erstellen, falls noch nicht vorhanden.
 • Zugangsdaten des Server Kontos über den Webzugang der Secvest oder direkt am Panel eingeben.
 • Einstellungen speichern/übernehmen.
 • Menü verlassen bzw. aus der Weboberfläche ausloggen und ca. 2 Minuten warten.
FAQ-004_Seite_1
FAQ-004_Seite_2
FAQ-004_Seite_3

Hinweis: Zum Übernehmen geänderter Einstellungen, muss das Menü/der Webzugang ebenfalls verlassen werden.

Wenn die Zentrale auf Werkseinstellung zurück gestellt wird (z.B. beim Einschicken oder nach einem Austausch), muss die Zentrale manuell vom Kontoinhaber aus dem ABUS Server Konto gelöscht werden.

Die Zentrale will sich bei dem ABUS Server registrieren, wird aber trotz korrekter Daten zurückgewiesen, da die MAC Adresse schon in einem anderen Konto vorhanden ist oder die falsche MAC Adresse hinterlegt wurde. Die MAC Adresse kann nur durch den Technischen Support gelöscht oder geändert werden. Dazu die korrekte MAC Adresse bereithalten, damit der Technische Support diese gleich eintragen kann.

Der 12V Aux Anschluss, über den die Sirene angeschlossen wird, ist bei Akkubetrieb nicht aktiv. Wird die Stromversorgung der Sirene über diesen Anschluss vorgenommen, also ohne zusätzliche Akkuunterstützung, fällt die Sirene aus. Werden die Relais- oder Transistorausgänge nur zum Triggern einer Sirene verwendet, ist das auch weiterhin im Akkubetrieb der Zentrale möglich. Bei weiteren Fragen können Sie sich an unseren Technischen Support wenden.

In die Weboberfläche sind noch nicht alle Menüs der Zentralenoberfläche integriert. Noch in Arbeit sind:

 • Menüpunkt „Test“
 • Menüpunkt „Ausblenden von Zonen“ aus dem Benutzermenü

Achtung: RF-Geräte (Errichtermenü) können aktuell nur über die Zentrale eingelernt werden.

Eine Übersicht der Zonentypen ist in der Errichteranleitung ab S. 40 hinterlegt.

Eine Übersicht der Verdrahtung und Einstellungen kann beim Technischen Support angefordert werden.

Der jeweils aktuelle Stand wird online unter www.abus.com/products/FUAA50000 im Reiter Downloads zur Verfügung gestellt.

Bei der Umstellung von 4- auf 6-stellige Zifferncodes werden die 4-stelligen existierenden Codes automatisch mit „00“ aufgefüllt. Beispiel: „1234“ wird zu „123400“.

Bei der Umstellung von 6- auf 4-stellige Zifferncodes, werden alle Codes auf die Werkseinstellung („1234“ bzw. „9999“) zurückgesetzt. Fernbedienungen, Chipschlüsseln, etc. werden gelöscht.

Grundsätzlich sollten alle gängigen E-Mail Provider mit der Secvest kommunizieren können, geprüft wurden:

 • GMX
 • web.de
 • Yahoo
 • T-Online
 • Google Mail
 • Outlook

Eine Liste der getesteten und kompatiblen E-Mail Providern sowie aller nötigen Infos wie IP Port Nummer ist auf S. 162 der Anleitung hinterlegt:

Hinweis: Es können jederzeit Änderungen der Provider auftreten, auf die ASC keinen Einfluss hat und die eine Kommunikation unterbinden.

Manche Provider sperren den E-Mail-Versand (smtp Zugang), wenn sie merken, dass zu viele E-Mails oder automatisierte E-Mails von dem Account verschickt werden. Dies kann überprüft werden, indem der Kunde sich ganz normal über den Webbrowser bei seinem E-Mail Provider anmeldet. Nach dem Login sollte eine entsprechende Meldung mit Handlungsempfehlung angezeigt werden. Zusätzlich sollte geprüft werden, dass alle Daten korrekt hinterlegt sind.

Voraussetzung für VoIP ist ein SIP Account (z.B. Localphone oder SIPgate). Die Einrichtung wird auf S. 111 der Errichteranleitung beschrieben.

Potentialfrei Relaisausgänge und Transistorausgänge können auch bei Netzausfall im Akkubetrieb der Zentrale noch geschalten werden.

Notiz: 12 V Aux ist nicht mehr aktiv (vgl. „Ist die Draht Sirene bei Akkubetrieb noch aktivierbar?“).

Aus folgenden Gründen kann die Secvest nach der Erstinstallation piepen:

 • Meldung „AC Störung“ ist aktiviert. Die Meldung „AC Störung“ kann deaktiviert werden, wenn kein AC angeschlossen ist: Menü Errichter > System > Allgemeines > Störung Stromnetz
 • Meldung „Ext DC Störungen“ ist aktiviert. Die Meldung „Ext DC Störungen“ kann deaktiviert werden, wenn kein DC angeschlossen: Menü Errichter > System > Allgemeines > Störung Stromnetz
 • NSL Kommunikation ist aktiviert. Die Meldung „NSL Kommunikation“ kann deaktiviert werden, wenn kein NSL Kommunikation genutzt wird: Menü Errichter > Kommunikation > NSL Reporting > Anrufmodus

Notiz: Die oben genannten Einstellungen sind wegen EN 50131 werkseitig aktiviert.

Nach einem Pflegenotruf oder Inaktivität läuft eine vordefinierte Schutzzeit (EN: guard time). Bei einem Pflegenotruf sind 30 Sek., bei Inaktivität 120 Sek. definiert. In dieser Zeit kann der Notruf bzw. die Inaktivität quittiert werden, ohne Alarm auszulösen.

Nach einem Pflegenotruf oder Inaktivität läuft eine vordefinierte Schutzzeit (EN: guard time). Bei einem Pflegenotruf sind 30 Sek., bei Inaktivität 120 Sek. definiert. In dieser Zeit kann der Notruf bzw. die Inaktivität quittiert werden, ohne Alarm auszulösen.

Der Benutzer muss sowohl im Web als auch in der Zentrale abgemeldet sein. Solange der Benutzer angemeldet ist, kann keine Zentrale mit diesem Benutzer in die App eingelernt werden.

Bei der Ersteinrichtung der Zentrale, kann es bis zu drei Minuten dauern, bis über den Webbrowser auf das Funkalarmsystem zugegriffen werden kann, da sich während dieser Zeit das SSL Zertifikat automatisch generiert.

 • Die entsprechenden Ereignisse müssen Nachrichten und Zielen zugeordnet sein. Unter Kommunikation > E-Mail prüfen, ob die Ereignissen die richtigen Nachrichten und Ziele auslösen.
 • Manchmal landen E-Mails im SPAM oder Junk E-Mail Ordner, weil der Filter manche Wörter als negatives Keyword interpretiert. E-Mails des Absenders als vertrauenswürdig hinterlegen und aus dem Spam/Junk Ordner verschieben.

Die Kommunikation erfolgt in folgender Reihenfolge:

 1. NSL Reporting
 2. E-Mail
 3. Pflegenotruf (Protokoll)
 4. SMS via GSM
 5. Sprachwählgerät
 6. SMS via PSTN

Push Notifications sind unabhängig von dieser Reihenfolge und können jederzeit abgesetzt werden.

Wenn das Ereignis Einbruchalarm das Sprachwählgerät ansteuert und der Benutzer die Zentrale innerhalb von 30s deaktiviert, dann wird das Sprachwahlgerät den Einbruchsalarm nicht kommunizieren. Es wird angenommen, dass hier ein Täuschungsalarm/Fehlalarm vorliegt.

Bei Tests daher länger als 30s warten, bis die Anlage deaktiviert wird, um eine Sprachnachricht zu erhalten.

 • Über den ABUS Server: bei Geräteinformation über den Button "Verbinden" (https-Verbindung wird noch eingerichtet, Stand 2015-03-02)
 • Durch Eingabe folgender Adresse im Webbrowser
  https://<öffentliche_IP-Adresse>:port
 • Die öffentliche IP-Adresse ist auch im ABUS Server zu finden, wenn die Zentrale dort angemeldet ist.
 • Port: ist der externe Port, den man beim Netzwerk Setup beim ABUS Server eingetragen hat. Eine entsprechende Port-Weiterleitung am Router auf 4433 muss eingerichtet sein.

Zu finden ist nur VOIP Wähler Setup unter Kommunikation-> Netzwerk. Entsprechend der eingestellten Priorität Kommunikation (Ethernet, PSTN, GSM) und wenn dieser Übertragungsweg an der Reihe ist, übermittelt die Zentrale entweder IP basiert oder klassisch analog. Ethernet -> IP basiert VoIP, PSTN und GSM -> klassisch analog.

Den Benutzernamen prüfen und ändern, sollte dieser zu kompliziert sein. (Einzustellen unter Kommunikation->Netzwerk->VoIP Wähler Setup->SIP Ben. ID.) Momentan werden nur "einfache" Benutzernamen unterstützt. z.B. bei sipgate und localphone  "1234567". Benutzernamen, die Sonderzeichen enthalten z.B. "@", werden noch nicht unterstützt.

Beispiel: Festnetz vodafone/arcor -> Sprach-Benutzername  ist "082071234567@arcor.de"  

Die Fernbedienung wurde mehr Teilbereichen zugeordnet, als an der Zentrale eingerichtet sind. Der Aktivierungsfehler wird ausgegeben, da nicht alle Teilbereiche, für die die Fernbedienung berechtigt ist, aktiviert wurden. Fernbedienungen (Benutzer) daher nur den Teilbereichen zuordnen, die auch an der Zentrale eingerichtet sind.

Um alle Informationen in allen Sprachen zu übermitteln, werden SMS, die über das GSM Netz versandt werden, auf 70 Zeichen gekürzt. Automatisiert werden die Zonennamen stark verkürzt, um Zeichen zu sparen. Um alle Infos zu transportieren, empfiehlt sich beim Anlegen folgende Maximalzeichen zu berücksichtigen: Standortnachricht (max. 30 Zeichen), Nachricht x (max. 30 Zeichen) und Zonennamen (max. 12 Zeichen).

Details dazu siehe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service#Aufbau_einer_Kurzmitteilung

(EN: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service#Message_size)

Wird die Störungsmeldung "Zentrale Ext DC Störung" angezeigt, kann das unter anderem folgende Ursachen haben:

 

Bei der Erstinbetriebnahme:

Werkseitig ist unter “System > Allgemeines“ sowohl die Überprüfung für die Spannungsversorgung AC als auch DC aktiviert. Somit wird bei der Erstinbetriebnahme immer eine Fehlermeldung ausgegeben, entweder „Zentrale Ext DC Störung“ oder „Zentrale Ext AC Störung“. Wird die Zentrale über AC (230 V) mit Spannung versorgt, muss die Überwachung der 13,8V DC Versorgung unter "Errichtermenü > System > Allgemeines > Störung Stromnetz > Meldung Ext DC Störung" deaktiviert werden.

 

Im laufenden Betrieb:

Die DC Spannungsversorgung ist unterbrochen, z.B. nach einem Stromausfall bei Gewitter oder wegen eines defekten Netzteils. Ist die Störung behoben (z.B. Strom wieder vorhanden), kann der Benutzer mit seinem Code die Störungsmeldung zurücksetzen.

Wird die Störungsmeldung "Zentrale Ext AC Störung" angezeigt, kann das unter anderem folgende Ursachen haben:

 

Bei der Erstinbetriebnahme:

Werkseitig ist unter “System > Allgemeines“ sowohl die Spannungsversorgung AC als auch DC aktiviert. Somit wird bei der Erstinbetriebnahme immer eine Fehlermeldung ausgegeben, entweder „Zentrale Ext DC Störung“ oder „Zentrale Ext AC Störung“. Wird die Zentrale über DC (13,8 V) mit Spannung versorgt, muss die Überwachung der 230 AC Versorgung unter "Errichtermenü > System > Allgemeines > Störung Stromnetz > Meldung Ext AC Störung" deaktiviert werden.

 

Im laufenden Betrieb:

Die AC Spannungsversorgung ist unterbrochen, z.B. nach einem Stromausfall bei Gewitter. Ist die Störung behoben (z.B. Strom wieder vorhanden), kann der Benutzer mit seinem Code die Störungsmeldung zurücksetzen.

Die Übertragung an eine NSL ist standardmäßig aktiviert und muss, wenn sie nicht benötigt wird, manuell deaktiviert werden unter „Errichtermenü > Kommunikation > NSL-Reporting > Anrufmodus > gesperrt“.

Unter „Draht Zone Art“ kann der Zonenabschluss für die verdrahteten Zonen eingestellt werden.

 

Draht Zone Arten (siehe auch Errichteranleitung S. 87, 150, 154):

 • 2-Draht FSL 2k2/4k7
 • 2-Draht FSL 1k/1k
 • 2-Draht FSL 2k/2k
 • 2-Draht FSL 4k7/4k7
 • 4-Draht CC
 • 2-Draht CC

Die Überwachung des 2. Akkus ist im Einrichtungsassistent automatisch aktiviert. Ist kein zweiter Akku angeschlossen, kann die Überwachung unter "Errichtermenü > System > Hardware > Akku 2" gesperrt werden ( Errichteranleitung S. 98).

Der Funkschlüsselschalter kann nur im Betriebsmodus 2 eingelernt und betrieben werden. ( Installationsanleitung FUBE50060 S. 11)

Die eingelernten Funkkomponenten werden erst mit dem Verlassen des Errichtermenüs gespeichert. Nach Verlassen des Errichtermenüs und erneutem Anmelden sind alle Funkkomponenten aufgelistet.

Werkseitig ist der Secvest Key für alle theoretisch möglichen Teilbereiche freigegeben. Die in der Installation nicht verwendeten Teilbereiche müssen gesondert aus der Programmierung gelöscht werden unter „Komponenten > Türschlösser > Türschloss“ ( Errichteranleitung S. 56).

Ein Benutzer kann, bis auf die Änderung des Namens und der Teilbereichs-Berechtigung, nach der initialen Anlage nicht mehr durch den Admin bearbeitet werden. Soll ein Chipschlüssel oder andere Bedienkomponenten (z.B. Notrufsender) für einen Benutzer nachträglich angelegt oder gelöscht werden, muss das mit den Zugangsdaten dieses Benutzers geschehen. Dieser Benutzer kann vom Admin aber auch gelöscht und mit den Bedienelementen neu angelegt werden. (Dies sind Anforderungen gemäß EN 50131.)

Bedienelemente für die Secvest sind:

 • Proximity-Chipschlüssel
 • Funk Fernbedienung
 • Überfallsender
 • Medizin Notrufsender
 • Pflege Notrufsender

Meer FAQs