Vrijwaring

Als bij een gekocht product blijkt, dat het defect is, dan heeft de koper ten opzicht van de verkoper, afhankelijk van de situatie, het recht op wettelijke vrijwaring in de vorm van

 nakoming (bij non-conformiteit) (bijv. herstelling van gebreken levering van een vervanging zonder gebreken)

  • ontbinding van het koopcontract
  • koopprijsvermindering
  • schadevergoeding

. Deze kan de koper conform de wettelijke bepalingen ten opzichte van de verkoper in aanspraak nemen. Een dergelijk defect aan het product moet de koper echter tijdig, dat betekent binnen de vrijwaringsperiode van 24 maanden, bij de verkoper voorleggen.

Vrijwaring is geen garantie!

In tegenstelling tot wettelijke vrijwaring is een garantie een vrijwillige aanvullende service van een fabrikant of verkoper. Dit is niet van toepassing op ieder product en geldt alleen voor producten die met een garantie zijn gekocht.

Met de garantie neemt de garantiegever in de regel de vrijwaring op zich, dat het verkochte product gedurende een bepaalde periode een bepaalde toestand behoudt. De omvang van dergelijke garantie staat in de garantieverklaring, die normaal in de productbeschrijving, op de verpakking of in de montagehandleiding te vinden is.