Przy naruszeniu strefy obserwacji kamery WLAN wysyłają zdjęcie mailem

Często kładzenie kabli w budynku jest trudne lub niemożliwe. Kamery WLAN mogą być jedną z opcji, gdyż sygnał wideo jest przesyłany przez sieć bezprzewodową do komputera lub routera.

Kamery obrotowo-uchylne WLAN

Często kładzenie kabli jest niemożliwe i niepożądane. Kamery WLAN są w takim przypadku możliwą do zastosowania opcją, gyż sygnał wideo jest przekazywany przez sieć ...

więcej

Kamery zewnętrzne WLAN

Kamery te przekonują do siebie pełnym wyposażeniem do monitorigu przez 24 godziny, również na zewnątrz budynków. Dzięki wbudowanym diodom podczerwieni osiągaja doskonały obraz ...

więcej