System zamykania Wavy Line pro – komfortowy klucz symetryczny z falistym konturem

System zamykania Wavy Line pro wyróżnia się unikalnym falistym konturem, który nadaje kluczowi szczególny wygląd. Masywnie zbudowany klucz symetryczny z zaokrąglonym konturem oferuje użytkownikom najwyższy komfort zamykania.

Zalety

Również pod kątem bezpieczeństwa Wavy Line pro wyznacza wysokie standardy. Kulka blokująca we wkładce gwarantuje bardzo wysoką odporność na inteligentne próby manipulacji we wkładce. Kodowane żebro profilu na kluczu skutecznie zapobiega nielegalnemu kopiowaniu klucza. Oprócz tego dzięki ochronie patentowej system zamykania Wavy Line pro zapewnia wysoką ochronę prawną przed kopiowaniem.

Ponadto wkładki Wavy Line pro są wyposażone seryjnie w specjalne zabezpieczenie przed rozbiciem i manipulacją wytrychem, które skutecznie utrudnia otwarcie wkładki przez rozbicie i za pomocą wytrycha.

Wavy Line pro nadaje się znakomicie do pojedynczych zamknięć, jak również do małych i średnich systemów zamknięć do celów prywatnych i firmowych. Możliwe połączenie z komponentami elektronicznymi zapewnia dodatkową swobodę przy wyposażaniu systemów zamknięć.

Podsumowanie

Profil Wielokrotnie paracentryczny profil symetryczny
Zakres systemu 1 stopień bezpieczeństwa
System 6-zapadkowy
Zalety Bardzo komfortowy klucz symetryczny
Kodowane żebro profilu z kulką blokującą
Technologia uniemożliwiająca rozbicie
Ochrona prawna (patent)
Przeznaczenie Zamykanie pojedyncze/równoczesne
Systemy zamknięć w rozmiarach od małych do średnich
Certyfikaty Opcjonalnie SKG***
Połączenie z instalacjami elektronicznymi Tak, za pomocą klucza łączonego
Produkcja Made in Germany, DIN EN 1303, certyfikacja wg ISO 9001:2008

Do pobrania:
Prospekt Wavy Line pro
Ulotka JEDEN klucz do wszystkiego
Prospekt Bezpieczeństwo w obiekcie
Połączenie systemów mechanicznych i elektronicznych
Wykaz usług (przetargi)

Klucz Wavy Line pro - © ABUS
system zamykania Wavy Line pro - © ABUS
Combi Cap i Skuni Cap - © ABUS

Wavy Line pro – stopień bezpieczeństwa

  • Dla wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa
  • Do 10 zapadek sprężynowych w dwóch płaszczyznach zapadek
  • Bardzo komfortowy, masywny klucz symetryczny z konturem falistym

Kodowane żebro profilu i kulka blokująca

Dzięki kodowanemu żebru profilu na kluczu i kulce blokującej we wkładce system zamykania Wavy Line pro gwarantuje wysoki stopień ochrony przed manipulacją. Podczas próby zamykania przy nieprawidłowo zakodowanym lub brakującym żebrze profilu kulka blokująca zapobiega zamknięciu wkładki. Równocześnie kodowane żebro profilu zapewnia dodatkowo wysoki poziom zabezpieczenia technicznego przed kopiowaniem.

Połączenie z systemami elektronicznymi

Połączenie z systemami elektronicznymi jest bardzo łatwe dzięki Combi Cap i Skuni Cap. Klucz może zostać wykonany fabrycznie jako mechaniczno-elektroniczny klucz łączony. Możliwe jest również późniejsze doposażenie w podzespoły elektroniczne za pomocą Combi Cap. Za pomocą klucza łączonego można również obsługiwać systemy elektroniczne, takie jak zapory, instalacje alarmowe lub terminale rejestracji czasu i terminale płatności.