Zamykanie w systemie jednego klucza

W domu jednorodzinnym w każdych drzwiach (np. drzwiach wejściowych, skrzynce na listy, drzwiach do piwnicy i garażu) można wbudować wkładkę z taką samą kombinacją klucza. Zaleta: każdy członek rodziny potrzebuje tylko jednego klucza do wszystkich drzwi, pęk kluczy to przeszłość. 

System zamka centralnego

System zamka centralnego jest to system zamknięć, w którym wiele różnych pojedynczych kluczy zamyka jeden lub kilka wkładek centralnych.

Przykład:
Każdy najemca domu mieszkalnego może otworzyć swoim kluczem do mieszkania również drzwi domu, wejście do piwnicy, pomieszczenie do przechowywania rowerów oraz strych.

System zamka centralnego z technicznym kluczem głównym

System zamka centralnego z technicznym kluczem głównym jest to system zamknięć, w którym jeden klucz dodatkowy – techniczny klucz główny – zamyka jeden lub kilka wkładek centralnych.

Przykład:
Każdy najemca domu mieszkalnego może otworzyć swoim kluczem do mieszkania również drzwi domu, wejście do piwnicy, pomieszczenie do przechowywania rowerów oraz strych. Dodatkowo istnieje techniczny klucz główny, np. dla serwisanta urządzeń domowych, dla doręczyciela w przypadku inteligentnego systemu skrzynek pocztowych.

System klucza głównego

System klucza głównego jest to system zamknięć, w którym klucz główny może zamykać wszystkie wkładki znajdujące się w systemie zamknięć.
Przykład:
Prezes przedsiębiorstwa może zamykać kluczem głównym wszystkie pomieszczenia firmy. Wszystkie inne klucze otwierają tylko centralne wejście i poszczególne drzwi do biura/pomieszczeń roboczych.

System generalnego klucza głównego

System generalnego klucza głównego jest to system zamknięć, w którym można łączyć dwa albo więcej systemów klucza głównego. W takim przypadku klucze główne określa się mianem kluczy grupowych, a klucz, umożliwiający otwarcie wszystkich zamknięć, określa się mianem generalnego klucza głównego.

Przykład:
Różne zakresy funkcjonalne systemu zamknięć dzieli się na grupy (np. obszary firmy, działy). Każdy kierownik działu może zamykać tylko wkładki należące do jego grupy, poszczególni pracownicy – tylko wejście główne i wejścia do swoich działów oraz swoje biura czy pomieszczenia robocze w ramach grupy/działu.