Właściwe wkładki – z wyposażeniem specjalnym

Wykonania specjalne sprawiają, że mamy w ofercie właściwy produkt – nawet wtedy, gdy wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa i komfortu systemu zamknięć wykraczają poza standard. Na Helgolandzie wymagania są inne niż na Zugspitze. Inne wymagania stawia port lotniczy, inne – dom seniora. Określ potrzeby – odporność na wodę morską, specjalne kolory, szczególne cechy bezpieczeństwa czy funkcje! Dzięki kompatybilności poszczególnych systemów, produktów i wyposażenia dodatkowego spełnimy życzenia klienta i jego wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to precyzyjna robota!

Funkcja awaryjna i zagrożenia

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    zastosowanie w podwójnych wkładkach profilowanych, które muszą umożliwić zamknięcie drugim kluczem z drugiej strony również wtedy, gdy z jednej strony klucz jest włożony i przekręcony, np. w drzwiach do domu, wyjściach awaryjnych czy w hotelach
•    z kluczem
•    w systemach zamknięć istnieje możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 410GKUP-3030
Technologia:
•    możliwość stosowania wyłącznie w podwójnych wkładkach profilowanych
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
•    do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Funkcja wolnego biegu (przeciwpaniczna)

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    zastosowanie w podwójnych wkładkach profilowanych, montowanych w zamkach wpuszczanych z funkcją przeciwpaniczną, np. w drzwiach do korytarza czy wyjściach awaryjnych. funkcja ta powoduje, że przy wyjętych kluczach oba rdzenie wkładki zamka profilowanej wkładki podwójnej nie są połączone stale obrotowo z bródką.
•    z kluczem albo bez klucza
•    w systemach zamknięć istnieje możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 410PKUP-3030
Technologia:
•    możliwość stosowania wyłącznie w podwójnych wkładkach profilowanych z funkcjami awaryjnymi i zagrożenia oraz w półwkładkach profilowanych.
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
•    w systemach Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14 funkcja wolnego biegu zawiera dodatkowo funkcję awaryjną i zagrożenia
•    do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Wkładka z gałką ze sprzęgłem poślizgowym

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    zastosowanie we wkładkach profilowanych z gałką; otwarcie możliwe również wówczas, gdy gałka jest przytrzymywana, np. w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych
•    z gałką, strona klucza ma priorytet przed stroną gałki, w systemach zamknięć możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 430RKUP-3030
Technologia:
•    możliwość stosowania wyłącznie we wkładkach profilowanych z gałką
•    sprzęgło poślizgowe zintegrowane w gałce zwalnia się po przekroczeniu momentu obrotowego 1,5 Nm i gwarantuje priorytetową funkcję zamykania kluczem
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
•    do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Wkładki z gałką z wymuszonym odłączaniem (wkładki „anty-amok”)

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolach
•    zastosowanie we wkładkach profilowanych z gałką; włożenie klucza od zewnątrz powoduje odebranie gałce uprawnień do zamykania
•    z kluczem, w systemach zamknięć możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 430ZKU2-3030
Technologia:
•    możliwość stosowania wyłącznie we wkładkach profilowanych z gałką
•    zintegrowane z wkładką profilowaną sprzęgło zapewnia priorytet klucza
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
•    do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

System drugiego klucza

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    w przypadku, gdy po utracie klucza należy zapewnić bezpieczeństwo bez wymiany wkładki, np. w domu jednorodzinnym, drzwiach do cel w zakładach karnych itp.
•    możliwość zastosowania również w charakterze kombinowanego systemu zamknięcia budowy
•    z dwoma różnymi kompletami kluczy
•    ograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami zamknięć
•    przykład zamówienia: 410FZSS-3030
•    zastosowanie w pojedynczych zamknięciach i centralnych systemach zamykania
Technologia:
•    po dostarczeniu wkładki stosowane są wyłącznie klucze 1. kompletu.
•    klucze 2. kompletu muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie wolno ich pomylić z kompletem 1.
•    w przypadku zagubienia kluczy 1. kompletu należy zmienić permutację zamykania. Odbywa się to przez zamknięcie wkładki kluczem należącym do 2. kompletu. Należy przy tym wykonać obrót o 360°. Od tej chwili kluczem pierwszego kompletu nie można już zamykać wkładki.
•    jeżeli zgubiony klucz był uprawniony do kilku wkładek, wówczas wszystkie wkładki, jeżeli są wyposażone w system drugiego klucza, należy również zamknąć kluczem z 2. kompletu.
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, Z14, XZ14, V14, XV14, Y14 oraz XY14
•    do wkładek 5- i 6-kołkowych

Oddzielne zamykanie dźwigniowe

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    stosowane tam, gdzie określonym kompletom kluczy jest przyporządkowana tylko ograniczona funkcja zamykania
•    z dwoma różnymi kompletami kluczy
•    ograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami zamknięć
•    możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 410FSWS-3030
Technologia:
•    komplet kluczy nr 2 we wkładce profilowanej może przebyć tylko ograniczoną drogę, np. uruchamiając tylko dźwignię. Ten klucz nie może poruszyć ryglem, otworzyć go ani zamknąć.
•    komplet kluczy nr 1 może natomiast zrealizować pełną funkcję zamykania, a więc zarówno poruszać w pełnym zakresie dźwignię, jak i rygiel.
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, Z14, W14, V14 oraz Y14
•    do wkładek 5- i 6-kołkowych

Zabezpieczenie przed wyłamaniem

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    jako ochrona przed wyłamaniem wkładek, których nie można zamontować ze znormalizowanymi okuciami ochronnymi.
Technologia:
•    do kontrolowanego wyłamania wkładki profilowanej w zdefiniowanym miejscu
•    przykład zamówienia: 410BR01-3030
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, Z14, W14, V14 oraz Y14

Odporność na wodę morską

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    do zastosowań w klimacie morskim lub w atmosferze solankowej
•    możliwość łączenia z wkładkami profilowanymi, okrągłymi, dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
•    przykład zamówienia: 410SA01-3030
Technologia:
•    obudowa i rdzeń wkładki z mosiądzu chromowanego
•    kołki w obudowie i rdzeniu ze stali w powłoce z mosiądzu wysokoniklowego zapewniają standardową ochronę przed rozwierceniem
•    bródki zamykające wykonane z wysokiej jakości spieków z powłoką cynkowo-niklową wzgl. z mosiądzu, chromowanego w przypadku bródek specjalnych
•    podkładki sprężyste wykonane ze stali sprężynowej z powłoką cynkowo-niklową
•    wkręty z łbem wpuszczanym ocynkowane i chromianowane na żółto
•    wersja specjalna została sprawdzona podczas próby natryskiwania mgłą i klimatycznej zgodnie z DIN 50021-SS pod kątem odporności antykorozyjnej
Warianty:
•    możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, W14, XW14, KW14, WL14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14 oraz Integral
•    do wkładek 5- i 6-kołkowych

Ognioodporność

Przeznaczenie i użytkowanie:
•    możliwość zastosowania w drzwiach przeciwogniowych
•    wkładki profilowane ABUS Pfaffenhain spełniają wymogi klasy 1 odporności pożarowej
Technologia:
•    Urząd ds. Badań Materiałów Północnej Nadrenii-Westfalii potwierdził w swojej opinii możliwość stosowania wkładek profilowanych produkcji ABUS Pfaffenhain w zamknięciach przeciwpożarowych do klasy odporności pożarowej T90.
Warianty:
•    wszystkie systemy, wkładki 5- i 6-kołkowe
Złóż zapytanie o wykonalność poszczególnych systemów zamykania i typów produktów.

Kolory wkładek

Aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie wzornictwa okuć drzwiowych, można wybierać spośród sześciu różnych rodzajów galwanicznego uszlachetniania powierzchni. Opcja ta umożliwia podkreślenie wysokiej jakości naszych systemów zamknięć.
Przeznaczenie i użytkowanie:
•    w przypadku indywidualnych wymagań w zakresie wzornictwa
•    na życzenie jednolitego wyglądu wkładek drzwiowych i okuć
•    obudowa i rdzeń wkładki mają żądany rodzaj wykończenia powierzchni
•    dostępność – patrz opis wkładki
Technologia:
•    powierzchnie galwanizowane (nikiel, chrom, złoto)
Warianty:
•    dostępne specjalne rodzaje wykończenia powierzchni
-    NI    mosiądz niklowany
-    CR    mosiądz chromowany
-    MS    kolor mosiądzu
-    AUPO    mosiądz pozłacany, polerowany
-    BROA    mosiądz brąz antyczny
-   AUMA    mosiądz pozłacany matowy