Do piwnicy zaglądają nie tylko myszy!

Przy zabezpieczaniu domu należy zwrócić uwagę na wszystkie otwory, którymi złodzieje mogą próbować się dostać. Jednymi z łatwiejszych do sforsowania są szachty piwniczne.

Blokady szachtów piwnicznych - idealne zabezpieczenie zsypów i świetlików

Aby uniknąć niemiłej niespodzianki należy zadbać o właściwe zabezpieczenie domu od piwnicy aż po dach.  Również do świetlików zaprojektowane bardzo skuteczne blokady: kraty zakrywające szachty są zamykane specjalnie skonstruowanymi łańcuchami bądź sztabami. Mocne, duże płyty leżą na kracie i ramie. Zabezpieczenia szachtów montuje się zasadniczo parami. Specjalnie zaprojektowana w tym celu kłódka spełnia przy tym wszelkie wymogi zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru.