Informacje zgodnie z § 18 ust. 2 zdanie 3 ElektroG

ABUS August Bremicker Söhne KG
WEEE-Reg Nr.: DE79663011

ABUS Security Center GmbH
WEEE-Reg Nr.: DE65915284

Unia Europejska ustala limity zbiórki i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Od 29.10.2020 producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do corocznego informowania o osiągnięciu celów ilościowych dla selektywnej zbiórki ZSEE (§ 10 ust. 3 ElektroG) i odzysku ZSEE (§ 22 ust. 1 ElektroG).

Informacje te można znaleźć pod następującym linkiem:

Informacje na temat osiągnięcia celu ilościowego