Zabezpieczenie na zawór pneumatyczny

Zabezpieczenie na zawór pneumatyczny uniemożliwia podłączenie przewodów ze sprężonym powietrzem do maszyn podczas ich konserwacji. Jak to funkcjonuje dowiesz się z filmu wideo.

Bezpieczne stanowiska pracy dla ochrony pracowników: zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony pracowników przed wypadkami.