Zabezpieczenie pokrętła zaworu

Do zabezpieczenia zaworów przelotowych na rurach doprowadzających ciecze do urządzeń najlepiej nadają się blokady zakładane na pokrętła zaworu z możliwością zamknięcia nawet 6 kłódkami. Więcej na ten temat na filmie wideo

Bezpieczne stanowiska pracy dla ochrony pracowników: zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony pracowników przed wypadkami.