Zabezpieczenie butli gazowej

Zabezpieczenie butli gazowej zabezpiecza zawór butli przed podłączeniem do urządzenia podczas prac konserwacyjnych. Jak to funkcjonuje dowiesz się z filmu wideo.

Bezpieczne stanowiska pracy dla ochrony pracowników: zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony pracowników przed wypadkami.