Zasady firmy ABUS. Podstawa naszego działania.

  • Jesteśmy prywatną, średniej wielkości firmą, która kieruje się chrześcijańskimi zasadami. Szanujemy przy tym wszystkich ludzi, ich wyjątkowość i różnorodność kulturową. Jest to nierozerwalnie związane z reprezentowanymi przez nas wartościami.
  • Ważne dla nas wartości wyrażamy w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami. Zaliczają się do nich np. szczerość, otwartość, przewidywalność i uczciwość. W centrum naszych działań jest człowiek.
  • Szanujemy każdego człowieka bez względu na jego płeć, pochodzenie społeczne lub narodowe, wiek, osobiste preferencje, stan cywilny, niepełnosprawność fizyczną lub religię. Godność i wartość każdego człowieka jako stworzenia Bożego są dla nas nienaruszalne.
  • Przykładamy dużą wagę do długofalowych partnerskich relacji z naszymi pracownikami i partnerami.
  • Łączymy rynkową elastyczność z indywidualną wydajnością poprzez procesy ukierunkowane na pracę zespołową. Promujemy zaangażowanie oraz indywidualną odpowiedzialność pracowników na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich procesach.
  • Promujemy młodych pracowników i aktywnie włączamy się w ich edukację.
  • Zobowiązujemy się do otwartej komunikacji. Współpraca ma być źródłem radości dla wszystkich stron.
  • Zapewniamy sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa poprzez działania ukierunkowane na potrzeby klientów we wszystkich dziedzinach. Konsekwentnie wdrażamy to, co jest ważne dla użytkowników naszych produktów. Chcemy zachwycić naszych klientów.
  • Nieustannie dostosowujemy nasze struktury organizacyjne do zadań i rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Cechuje nas szybkość reakcji na zmiany rynku.
  • Identyfikujemy się z zakładami w Niemczech. W celu zabezpieczenia działalności na rynku niemieckim utrzymujemy i rozbudowujemy oddziały produkcyjne za granicą. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych uwzględniamy dobro firmy i środowiska naturalnego.

Więcej o marce ABUS