Debiut zwieńczony sukcesem: Program partnerski Secvest firmy ABUS rozwija się i mamy już 107 uczestników

 

Pliki do pobrania dotyczące informacji prasowej:

Affing, 14.08.2013 r.

Od początku roku historia sukcesów certyfikowanych instalatorów bezprzewodowych alarmów ABUS (GAFE od niem. Geprüfte ABUS Funkalarm Errichter) jest kontynuowana poprzez „Program partnerski Secvest”. Nowy program partnerski dla wykwalifikowanych instalatorów systemów alarmowych wynosi standardy instalowania systemów Secvest na nowy poziom. Klient końcowy może mieć pewność, że program partnerski Secvest to produkt oferujący najlepsze usługi.

W ramach nowego programu partnerskiego firma ABUS Security-Center daje swoim partnerom wyjątkowe korzyści: Otrzymają oni kompleksowe wsparcie marketingowe w postaci pozyskiwania klientów końcowych, rozwiązań online i działań w zakresie Public-Relations oraz dostępu do zabezpieczonych obszarów portalu partnerskiego. Znajdą tam wzory ogłoszeń internetowych czy prywatnych, a także informacji prasowych. W specjalnym sklepie (Merchandising Shop) dla partnerów firmy ABUS znajduje się oddzielny asortyment produktów, które są zarezerwowane tylko dla autoryzowanych partnerów Secvest. Figurując na liście wyszukiwania punktów sprzedaży na stronie www.abus.com, która codziennie odnotowuje tysiące odwiedzin, partnerzy programu Secvest mogą wyróżnić się własnym logotypem.  Oczywiście uczestnicy programu Secvest będą otrzymywali również „trendy online”, które co miesiąc będą informowały partnerów firmy ABUS o nowych produktach i kierunkach rozwoju na rynku. Oprócz rabatów na szkoleniach w centrum ABUS Academy w Affing, firma ABUS zapewnia także uczestnikom programu środki na prace projektowe na polu usług technicznych (TSF od niem. Technisches Feld Service), które pomogą w pomyślnej realizacji nawet wyjątkowo skomplikowanych projektów. Dotychczas do programu partnerskiego Secvest zakwalifikowało się 107 wykwalifikowanych uczestników.

Sprawdzona jakość  

Proces przyjmowania do programu partnerskiego Secvest odbywa się w trzech etapach: Na początku pracownik terenowy firmy ABUS odwiedza potencjalnego uczestnika, aby wspólnie sprawdzić określone kryteria rekrutacji. Liczy się na przykład wieloletnie doświadczenie w instalowaniu techniki alarmowej. W drugim etapie pracownik firmy instalatorskiej bierze udział w obowiązkowym kursie kompaktowym, który jest odpłatny i kończy się pisemnym testem w centrum ABUS Academy. Po zaliczeniu egzaminu firma otrzymuje autoryzację wykwalifikowanego partnera programu Secvest.

Z opartego na zaufaniu partnerstwa pomiędzy firmą ABUS a uczestnikami programu Secvest korzyści czerpie także konsument. Może on bowiem mieć pewność, że partner programu Secvest zaoferuje mu najlepszy produkt z palety wysokiej jakości bezprzewodowych instalacji alarmowych firmy ABUS.

 

Kontakt dla prasy - ABUS Polska - zabezpieczenia elektroniczne

Osoba odpowiedzialna za zagadnienia związane z monitoringiem wideo, instalacjami alarmowymi i mechatroniką
Pan Piotr Roman  

ABUS Polska Warszawa Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728

05-860 Święcice

Telefon: +48 22 751 84 19
E-mail: homesecurity@abus.pl