Bezprzewodowa instalacja alarmowa Secvest 2WAY do budynku biurowego

Dyrekcja filii Zurich Jürgen Schmieder GmbH w Augsburgu jest jedną z większych dyrekcji w Republice Federalnej Niemiec. Kierownik dyrekcji zapragnął zapewnić ochronę i bezpieczeństwo nie tylko swoim 1000 klientom, ale również swoich 20 pracownikom. W ramach współpracy pomiędzy ABUS i Zurich Jürgen Schmieder zdecydował się na zabezpieczenie swojej filii w bezprzewodowa instalację alarmową 2WAY. Motto: „Zurich poleca swoim klientom tylko to, o czym sam jest przekonany.”

Arkusz informacyjny

Obszary zastosowania: Handel
Obiekt: Budynek biurowy
Miejscowość: Augsburg, Niemcy
Cel realizacji: Ochrona przed włamaniem

Wyzwanie i rozwiązanie

Ochrona przed włamaniem i pożarem

  • Kompletne zabezpieczenie powłoki zewnętrznej: Dzięki 48 strefom radiowym Secvest 2WAY zabezpieczone zostały wszystkie okna i drzwi
  • Proste włączenie bezprzewodowych czujników dymu w system powoduje, że Secvest 2WAY staje się instalacją sygnalizacji zagrożenia

Komfortowa i łatwa obsługa

  • Dzięki zastosowaniu klucza chipowego Proximity wszyscy pracownicy mogą obsługiwać instalację w prosty sposób, bez konieczności wprowadzania kodu.
  • Diody LED na elemencie obsługi pokazują zawsze aktualny status systemu urządzenia

Szybka instalacja bez zmian konstrukcyjnych

  • Dzięki bezprzewodowej instalacji alarmowej Secvest 2WAY można było przeprowadzić szybką instalację w wyremontowanej starej willi - dzięki komunikacji bezprzewodowej nie ma konieczności niewygodnego układania kabli i rozkuwania ścian