Zabezpieczenie głównej siedziby i 17 filii

Czy chodzi o budynek Main Tower wysokości 200 m, budynek biurowy banku Europäische Zentralbank (Eurotower) lub budynek Japan-Center: Ulica Neue Mainzer Straße we Frankfurcie nad Menem jest nie tylko centralną arterią komunikacyjną miasta, lecz również centrum frankfurckiej dzielnicy banków. Bank Frankfurter Sparkasse ma na tej ulicy swoją główną siedzibę. Aby zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i klientów, centrala banku oraz 17 jego filii (stan na: wrzesień 2009) w Regionie Ren-Men zostało wyposażone w technikę zabezpieczeń firmy ABUS. Kamery wideo monitorują tam foyer i kontrolują transakcje przy bankomatach.

Arkusz informacyjny

Obszary zastosowania: Handel
Obiekt: Kasa oszczędnościowa Frankfurt
Miejscowość: Frankfurt n. Menem, Niemcy
Cel realizacji: Monitoring filii, kontrola bankomatów

Wyzwanie i rozwiązanie

Zdalny dostęp z danej lokalizacji do wszystkich innych systemów

  • Integracja kamer z siecią filii banku za pomocą połączonych sprzętowo kart PCI
  • Podział systemów zapisu na eine centralę bezpieczeństwa (filia Neue Mainzer Straße) oraz stanowisko analizy danych obrazu (zabezpieczenie banku w miejscowości Offenbach)
  • Regelacja uprawnień dostępu za pomocą definicji różnych poziomów w oprogramowaniu do zarządzania wideo

Płynny zapis i odtwarzanie z ok. 200 kamer

  • Gwarancja płynnego obrazu wyśmienitej jakości dzięki kompresjii H.264 danych obrazu
  • Transfer danych przy dziewięciokrotnie niższej prędkości (MBit/s) niż kompresja MJPEG powoduje odciążenie sieci.

Dokładna i dyskretna kontrola transferu pieniędzy

  • Zastosowanie miniaturowej kamery wielkości monety 1 euro bezpośrednio w bankomatach