Monitoring wideo w firmie Hahn Cargo Services GmbH

140 000 ton ładunku w ubiegłym roku na lotnisku Frankfurt-Hahn daje mu pod względem frachtu lotniczego trzecie miejsce w Niemczech przy czym trend jest silnie rosnący. Wszystko z jednej ręki, brzmi motto firmy Hahn Cargo Services GmbH, począwszy od rozładunku, przez paletowanie i dokumentację aż do dalszego transportu. Hala powierzchni 8 800 m² wystarcza na składowanie licznych kontyngentów. Zwiększona liczba krawdzieży sprawiła, że firma Cargo Services GmbH zleciła instalację systemu monitoringu wideo firmy, aby w przyszłości móc lepiej monitorować składowane towary jak również załadunek na palety oraz ładunki specjalne.

Arkusz informacyjny

Obszary zastosowania: Badania i rozwój
Obiekt: Hala magazynowa
Miejscowość: Lotnisko Frankfurt-Hahn, Niemcy
Cel realizacji: Monitoring części załadunkowej

Wyzwanie i rozwiązanie

Ciągłe zabezpieczenie rozległej hali magazynowej

  • Aktualnie łącznie jedenaście kamer monitoruje w niezawodny sposób załadunek na palety.
  • Zastosowanie kamer kopułkowych DNR Vario, dających również w nocy dzięki 36 zintegrowanym diodom LED emitującym podczerwień obraz, który można poddawać analizie.
  • Przy ogniskowej obiektywu do 432 mm zastosowane kamery kopułkowe PTZ nie przeoczą żadnego szczegółu.
  • Dzięki funkcji obrotu o 360° i odchylenia dwie kamery kopułkowe PTZ monitorują zdarzenia w całej hali.

Duże odległości między kamerami a nagrywarkami

  • Wzmacniacze sygnału pomagają w bezstratnej transmisji wejściowego sygnału wideo przewodem koaksjalnym na odległość do 1 000 m.
  • Liczne rozdzielacze sygnału zapewniają przesłanie wejściowego sygnału wideo z kamer na wszystkie stosowane monitory.